Jazyk starověku: Znát čísla v latině a jejich historický význam

Jazyk starověku: Znát čísla v latině a jejich historický význam Historie lidstva je plná jazyků, které byly zásadní pro rozvoj naší komunikace a zejména naší kultury. Jedním z nejvlivnějších jazyků všech dob je latina, úřední jazyk římské říše a mateřský jazyk současných románských jazyků. Prostřednictvím tohoto článku prozkoumáme fascinující svět latinských čísel a jejich význam v historii.

Kardinální čísla v latině

Kardinální čísla v latině jsou to ty, které nám umožňují počítat a stanovit konkrétní množství. Níže je uveden seznam latinských čísel od 1 do 20, spolu s jejich španělským překladem a jejich příslušnou fonetickou výslovností:

 • 1. unum (unum)
 • 2. duo (duo)
 • 3. tři (tři)
 • 4. quattuor (kuator)
 • 5. quinque (kuínkue)
 • 6. sex (seks)
 • 7. septem (septem)
 • 8. octo (okto)
 • 9. listopad (listopad)
 • 10. prosince (dékem)
 • 11. undecim (undekim)
 • 12. duodecim (duódékim)
 • 13. tredecim (trédekím)
 • 14. quattuordecim (kuátuordékím)
 • 15. quindecim (kuíndékím)
 • 16. sedecim (sedekim)
 • 17. septendecim (séptendékim)
 • 18. duodevíginti (duódévíginti)
 • 19. undeviginti (undévíginti)
 • 20. viginti (viginti)

Struktura latinských čísel

Kromě základních čísel lze latinská čísla kombinovat a zvětšovat a vytvářet tak větší čísla. Struktura čísel v latině je zcela pravidelná a sleduje logický vzorec:

Jakmile máme základní čísla od 1 do 10, můžeme sestavit větší čísla kombinací různých prvků. Například k vytvoření čísla 34 v latině zkombinujeme _triginta_ (30) s _quattuor_ (4), čímž vznikne „triginta quattuor“ (34).

řadové číslovky v latině

Řadové číslovky, jak jejich název napovídá, určují řadovou pozici prvku v posloupnosti nebo množině. Stejně jako základní čísla mají i řadové číslovky v latině pravidelnou strukturu a sledují logický vzor. Pořadové číslovky od 1 do 10 v latině jsou:

 • 1. primus (primous)
 • 2. secundus (sekundus)
 • 3. tertius (tertius)
 • 4. quartus (kuartus)
 • 5. quintus (kuintus)
 • 6. sextus (sextus)
 • 7. septimus (septimus)
 • 8. octavia (óktavus)
 • 9. nonus (nonus)
 • 10. decimus (dékimus)

Historický význam latinských čísel

ovládat používání čísla v latině je nezbytný pro porozumění a analýzu latinsky psaných historických dokumentů. Latinský číselný systém navíc posloužil i jako základ pro rozvoj římského číselného systému, který se za určitých formálních okolností a při číslování svazků či kapitol používá dodnes.

Schopnost přepisovat a rozumět číslům v latině je stejně důležitá pro historiky a filology, kteří musí zkoumat starověké texty, které mohou obsahovat číselná data zásadní pro jejich interpretaci.

Dědictví latiny v moderních jazycích

Latina je jazyk s bohatým jazykovým dědictvím, který ovlivnil mnoho aspektů našich moderních jazyků. Latina dnes zanechala viditelné dědictví, a to jak z hlediska gramatické struktury, tak i slovní zásoby používané v románských jazycích.

Latinská čísla a latinský jazyk obecně zanechaly nesmazatelnou stopu v naší kultuře a našich komunikačních systémech. Studium a porozumění latině vám umožní nejen porozumět a ocenit historii některých nejvýznamnějších institucí a událostí, které utvářely naši civilizaci, ale také lépe porozumět kořenům a souvislostem mezi našimi moderními jazyky.

Zanechat komentář