Německá čísla od 1 do 1000

Druhý nejvíce mluvený jazyk v Evropě je německý. Pokud tedy plánujete navštívit tuto zemi, bylo by dobré seznámit se s němčinou.

oficiální německá vlajka

Začít s čísly je v pořádku. V tomto článku vám ukážeme, jak se je naučit, plus několik praktických příkladů. První věc, kterou byste měli udělat, je zapamatovat si je od 1 do 10. Zbytek čísel je kombinací výše uvedených. Zajímavé na číslech v němčině je, že na rozdíl od španělštiny nejprve se řekne jednotka a potom desítka korespondent. Například ve španělštině se říká sedmdesát sedm (nejprve desítka a poté jednotka). Zatímco v němčině by to bylo sedm sedmdesát.

Němčina se neučí tak snadno jako angličtina nebo francouzština, ale přinejmenším čísla jsou snadná, pokud už znáte čísla v angličtině. Začneme světovými čísly. Pak vám ukážeme ostatní.

Jak psát čísla v němčině

V této první sekci jednoduše uvedeme seznam čísel s jejich odpovídajícím překladem do němčiny a španělštiny. V sekci Cardinals vysvětlíme, jak vznikají a jaké mohou existovat výjimky.

od 1 do 20

Číslo v němčině ve španělštině
1 jako UNO
2 zwei dos
3 drei tři
4 vier čtyři
5 fünf pět
6 sechs šest
7 sieben sedm
8 osm Ocho
9 neu devět
10 deset deset
11 elf jednou
12 dvanáct doce
13 dreizehn složit
14 vierzehn čtrnáct
15 fünfzehn patnáct
16 Sechzehn šestnáct
17 siebzehn sedmnáct
18 achtzehn osmnáct
19 neunzehn devatenáct
20 zwanzig dvacet

od 1 do 100

Číslo v němčině ve španělštině
1 jako UNO
2 zwei dos
3 drei tři
4 vier čtyři
5 fünf pět
6 sechs šest
7 sieben sedm
8 osm Ocho
9 neu devět
10 deset deset
11 elf jednou
12 dvanáct doce
13 dreizehn složit
14 vierzehn čtrnáct
15 fünfzehn patnáct
16 Sechzehn šestnáct
17 siebzehn sedmnáct
18 achtzehn osmnáct
19 neunzehn devatenáct
20 zwanzig dvacet
21 einundzwanzig dvacet
22 zweiundzwanzig dvacet dva
23 dreiundzwanzig dvacet tři
24 pátek dvacet čtyři
25 funfundzwanzig dvacet pět
26 sechsundzwanzig dvacet šest
27 siebenundzwanzig dvacet sedm
28 achundzwanzig dvacet osm
29 neuunundzwanzig dvacet devět
30 Dreissig třicet
31 einunddreissig třicet jedna
32 zweiunddreissig třicet dva
33 dreiunddreissig Třicet tři
34 pátek Čtyřiatřicet
35 funfunddreissig třicet pět
36 sechsunddreissig třicet šest
37 siebenunddreissig třicet sedm
38 achtunddreissig třicet osm
39 neununddreissig třicet devět
40 Vierzig Čtyřicet
41 einundvierzig Čtyřicet jedna
42 Zweiundvierzig čtyřicet dva
43 dreiundvierzig Čtyřicet tři
44 pátek Čtyřicet čtyři
45 funfundvierzig čtyřicet pět
46 sechsundvierzig Čtyřicet šest
47 siebenundvierzig čtyřicet sedm
48 achtundvierzig čtyřicet osm
49 neunundvierzig Čtyřicet devět
50 fünfzig padesátka
51 einundfünfzig Padesát jedna
52 zweiundfunfzig padesát dva
53 dreiundfunfzig Padesát tři
54 vierundfünfzig Padesátčtyři
55 fünfundfunfzig padesát pět
56 sechsundfunfzig Padesát šest
57 siebenundfunfzig padesát sedm
58 achtundfunfzig padesát osm
59 neunundfunfzig padesát devět
60 sechzig šedesát
61 einundsechzig šedesát jedna
62 Zweiundschzig Šedesát dva
63 dreiundsechzig Šedesát tři
64 vierundsechzig šedesát čtyři
65 funfundsechzig Šedesát pět
66 sechsundsechzig Šedesát šest
67 siebenundsechzig šedesát sedm
68 achtundschzig Šedesát osm
69 neuundsechzig šedesátdevět
70 siebzig sedmdesát
71 einundsiebzig sedmdesát jedna
72 zweiundsiebzig Sedmdesát dva
73 dreiundsiebzig Sedmdesát tři
74 vierundsiebzig sedmdesát čtyři
75 funfundsiebzig Sedmdesát pět
76 sechsundsiebzig Sedmdesát šest
77 siebenundsiebzig sedmdesát sedm
78 achtundsiebzig sedmdesát osm
79 neunundsiebzig Sedmdesát devět
80 Achtziger osmdesát
81 einundachtzig osmdesát jedna
82 zweiundachtzig Dvaaosmdesát
83 dreinundachtzig Osmdesát tři
84 vierundachtzig osmdesát čtyři
85 funfundachtzig osmdesát pět
86 sechsundachtzig osmdesát šest
87 siebenundachtzig osmdesát sedm
88 achtundachtzig osmdesát osm
89 neunundachtzig osmdesát devět
90 neunzig devadesát
91 einundneunzig Devadesát jedna
92 zweiundneunzig Devadesát dva
93 dreiundneunzig devadesát tři
94 páteční den Devadesát čtyři
95 funfundneunzig Devadesát pět
96 sechsundneunzig Devadesát šest
97 siebenundneunzig Devadesát sedm
98 achtundneunzig devadesát osm
99 neunundnenzig devadesát devět
100 einhundert sto

od 1 do 1000

Číslo v němčině ve španělštině
1 jako UNO
2 zwei dos
3 drei tři
4 vier čtyři
5 fünf pět
6 sechs šest
7 sieben sedm
8 osm Ocho
9 neu devět
10 deset deset
11 elf jednou
12 dvanáct doce
13 dreizehn složit
14 vierzehn čtrnáct
15 fünfzehn patnáct
16 Sechzehn šestnáct
17 siebzehn sedmnáct
18 achtzehn osmnáct
19 neunzehn devatenáct
20 zwanzig dvacet
21 einundzwanzig dvacet
22 zweiundzwanzig dvacet dva
23 dreiundzwanzig dvacet tři
24 pátek dvacet čtyři
25 funfundzwanzig dvacet pět
26 sechsundzwanzig dvacet šest
27 siebenundzwanzig dvacet sedm
28 achundzwanzig dvacet osm
29 neuunundzwanzig dvacet devět
30 Dreissig třicet
31 einunddreissig třicet jedna
32 zweiunddreissig třicet dva
33 dreiunddreissig Třicet tři
34 pátek Čtyřiatřicet
35 funfunddreissig třicet pět
36 sechsunddreissig třicet šest
37 siebenunddreissig třicet sedm
38 achtunddreissig třicet osm
39 neununddreissig třicet devět
40 Vierzig Čtyřicet
41 einundvierzig Čtyřicet jedna
42 Zweiundvierzig čtyřicet dva
43 dreiundvierzig Čtyřicet tři
44 pátek Čtyřicet čtyři
45 funfundvierzig čtyřicet pět
46 sechsundvierzig Čtyřicet šest
47 siebenundvierzig čtyřicet sedm
48 achtundvierzig čtyřicet osm
49 neunundvierzig Čtyřicet devět
50 fünfzig padesátka
51 einundfünfzig Padesát jedna
52 zweiundfunfzig padesát dva
53 dreiundfunfzig Padesát tři
54 vierundfünfzig Padesátčtyři
55 fünfundfunfzig padesát pět
56 sechsundfunfzig Padesát šest
57 siebenundfunfzig padesát sedm
58 achtundfunfzig padesát osm
59 neunundfunfzig padesát devět
60 sechzig šedesát
61 einundsechzig šedesát jedna
62 Zweiundschzig Šedesát dva
63 dreiundsechzig Šedesát tři
64 vierundsechzig šedesát čtyři
65 funfundsechzig Šedesát pět
66 sechsundsechzig Šedesát šest
67 siebenundsechzig šedesát sedm
68 achtundschzig Šedesát osm
69 neuundsechzig šedesátdevět
70 siebzig sedmdesát
71 einundsiebzig sedmdesát jedna
72 zweiundsiebzig Sedmdesát dva
73 dreiundsiebzig Sedmdesát tři
74 vierundsiebzig sedmdesát čtyři
75 funfundsiebzig Sedmdesát pět
76 sechsundsiebzig Sedmdesát šest
77 siebenundsiebzig sedmdesát sedm
78 achtundsiebzig sedmdesát osm
79 neunundsiebzig Sedmdesát devět
80 Achtziger osmdesát
81 einundachtzig osmdesát jedna
82 zweiundachtzig Dvaaosmdesát
83 dreinundachtzig Osmdesát tři
84 vierundachtzig osmdesát čtyři
85 funfundachtzig osmdesát pět
86 sechsundachtzig osmdesát šest
87 siebenundachtzig osmdesát sedm
88 achtundachtzig osmdesát osm
89 neunundachtzig osmdesát devět
90 neunzig devadesát
91 einundneunzig Devadesát jedna
92 zweiundneunzig Devadesát dva
93 dreiundneunzig devadesát tři
94 páteční den Devadesát čtyři
95 funfundneunzig Devadesát pět
96 sechsundneunzig Devadesát šest
97 siebenundneunzig Devadesát sedm
98 achtundneunzig devadesát osm
99 neunundnenzig devadesát devět
100 einhundert sto
101 einhunderteiny sto jedna
102 einhundertzwei sto dva
103 einhundertdrei sto tři
104 einhundertvier sto čtyři
105 einhundertfunf stopět
106 einhundertsechs sto šest
107 einhundertsieben sto sedm
108 einhundertacht Sto osm
109 einhundertneun sto devět
110 einhundertzehn sto deset
111 einhundertelf sto jedenáct
112 einhundertzwolf sto dvanáct
113 einhundertdreizehn sto třináct
114 einhundertvierzehn sto čtrnáct
115 einhundertfünfzehn sto patnáct
116 einhundertsechzehn Sto šestnáct
117 einhundertsiebzehn sto sedmnáct
118 einhundertachtzehn Sto osmnáct
119 einhundertneunzehn sto devatenáct
120 einhundertzwanzig Sto dvacet
121 einhunderteinundzwanzig sto dvacet jedna
122 einhundertzweiundzwanzig sto dvacet dva
123 einhundertdreiundzwanzig sto dvacet tři
124 einhundertvierundzwanzig sto dvacet čtyři
125 einhundertfünfundzwanzig sto dvacet pět
126 einhundertsechsundzwanzig sto dvacet šest
127 einhundertsiebenundzwanzig sto dvacet sedm
128 einhundertachtundzwanzig sto dvacet osm
129 einhundertneunundzwanzig sto dvacet devět
130 einhundertdreißig sto třicet
131 einhunderteinunddreißig Sto třicet jedna
132 einhundertzweiunddreißig sto třicet dva
133 einhundertdreiunddreißig sto třicet tři
134 einhundertvierunddreißig sto třicet čtyři
135 einhundertfünfunddreißig sto třicet pět
136 einhundertsechsunddreißig sto třicet šest
137 einhundertsiebenunddreißig sto třicet sedm
138 einhundertachtunddreißig sto třicet osm
139 einhundertneununddreißig sto třicet devět
140 einhundertvierzig sto čtyřicet
141 einhunderteinundvierzig sto čtyřicet jedna
142 einhundertzweiundvierzig sto čtyřicet dva
143 einhundertdreiundvierzig sto čtyřicet tři
144 einhundertvierundvierzig sto čtyřicet čtyři
145 einhundertfünfundvierzig sto čtyřicet pět
146 einhundertsechsundvierzig sto čtyřicet šest
147 einhundertsiebenundvierzig sto čtyřicet sedm
148 einhundertachtundvierzig sto čtyřicet osm
149 einhundertneunundvierzig sto čtyřicet devět
150 einhundertfünfzig sto padesát
151 einhunderteinundfünfzig sto padesát jedna
152 einhundertzweiundfünfzig sto padesát dva
153 einhundertdreiundfünfzig sto padesát tři
154 einhundertvierundfünfzig sto padesát čtyři
155 einhundertfünfundfünfzig sto padesát pět
156 einhundertsechsundfünfzig sto padesát šest
157 einhundertsiebenundfünfzig sto padesát sedm
158 einhundertachtundfünfzig sto padesát osm
159 einhundertneunundfünfzig sto padesát devět
160 einhundertsechzig sto šedesát
161 einhunderteinundsechzig sto šedesát jedna
162 einhundertzweiundsechzig sto šedesát dva
163 einhundertdreiundsechzig sto šedesát tři
164 einhundertvierundsechzig sto šedesát čtyři
165 einhundertfünfundsechzig Sto šedesát pět
166 einhundertsechsundsechzig sto šedesát šest
167 einhundertsiebenundsechzig Sto šedesát sedm
168 einhundertachtundsechzig sto šedesát osm
169 einhundertneunundsechzig sto šedesát devět
170 einhundertsiebzig sto sedmdesát
171 einhunderteinundsiebzig Sto sedmdesát jedna
172 einhundertzweiundsiebzig sto sedmdesát dva
173 einhundertdreiundsiebzig Sto sedmdesát tři
174 einhundertvierundsiebzig sto sedmdesát čtyři
175 einhundertfünfundsiebzig sto sedmdesát pět
176 einhundertsechsundsiebzig sto sedmdesát šest
177 einhundertsiebenundsiebzig sto sedmdesát sedm
178 einhundertachtundsiebzig sto sedmdesát osm
179 einhundertneunundsiebzig sto sedmdesát devět
180 einhundertachtzig sto osmdesát
181 einhunderteinundachtzig sto osmdesát jedna
182 einhundertzweiundachtzig Sto osmdesát dva
183 einhundertdreiundachtzig sto osmdesát tři
184 einhundertvierundachtzig sto osmdesát čtyř
185 einhundertfünfundachtzig Sto osmdesát pět
186 einhundertsechsundachtzig sto osmdesát šest
187 einhundertsiebenundachtzig Sto osmdesát sedm
188 einhundertachtundachtzig sto osmdesát osm
189 einhundertneunundachtzig sto osmdesát devět
190 einhundertneunzig sto devadesát
191 einhunderteinundneunzig sto devadesát jedna
192 einhundertzweiundneunzig sto devadesát dva
193 einhundertdreiundneunzig sto devadesát tři
194 einhundertvierundneunzig sto devadesát čtyři
195 einhundertfünfundneunzig sto devadesát pět
196 einhundertsechsundneunzig sto devadesát šest
197 einhundertsiebenundneunzig sto devadesát sedm
198 einhundertachtundneunzig Sto devadesát osm
199 einhundertneundneunzig sto devadesát devět
200 zweihundert Dvě stě
201 zweihunderteiny dvě stě jedna
202 zweihundertzwei dvě stě dvě
203 zweihundertdrei dvě stě tři
204 zweihundertvier Dvě stě čtyři
205 zweihundertfünf dvě stě pět
206 zweihundertsechs dvě stě šest
207 zweihundertsieben dvě stě sedm
208 zweihundertacht dvě stě osm
209 zweihundertneun dvě stě devět
210 zweihundertzehn dvě stě deset
211 zweihundertelf dvě stě jedenáct
212 zweihundertzwolf Dvě stě dvanáct
213 zweihundertdreizehn dvě stě třináct
214 zweihundertvierzehn dvě stě čtrnáct
215 zweihundertfünfzehn Dvě stě patnáct
216 zweihundertsechzehn dvě stě šestnáct
217 zweihundertsiebzehn dvě stě sedmnáct
218 zweihundertachtzehn Dvě stě osmnáct
219 zweihundertneunzehn dvě stě devatenáct
220 zweihundertzwanzig dvě stě dvacet
221 zweihunderteinundzwanzig Dvě stě dvacet jedna
222 zweihundertzweiundzwanzig dvě stě dvacet dva
223 zweihundertdreiundzwanzig dvě stě dvacet tři
224 zweihundertvierundzwanzig Dvě stě dvacet čtyři
225 zweihundertfünfundzwanzig dvě stě dvacet pět
226 zweihundertsechsundzwanzig dvě stě dvacet šest
227 zweihundertsiebenundzwanzig Dvě stě dvacet
228 zweihundertachtundzwanzig dvě stě dvacet osm
229 zweihundertneunundzwanzig dvě stě dvacet devět
230 zweihundertdreißig dvě stě třicet
231 zweihunderteinunddreißig dvě stě třicet jedna
232 zweihundertzweiunddreißig dvě stě třicet dva
233 zweihundertdreiunddreißig Dvě stě třicet tři
234 zweihundertvierunddreißig dvě stě třicet čtyři
235 zweihundertfünfunddreißig Dvě stě třicet pět
236 zweihundertsechsunddreißig dvě stě třicet šest
237 zweihundertsiebenunddreißig dvě stě třicet sedm
238 zweihundertachtunddreißig dvě stě třicet osm
239 zweihundertneununddreißig dvě stě třicet devět
240 zweihundertvierzig dvě stě čtyřicet
241 zweihunderteinundvierzig dvě stě čtyřicet jedna
242 zweihundertzweiundvierzig dvě stě čtyřicet dva
243 zweihundertdreiundvierzig dvě stě čtyřicet tři
244 zweihundertvierundvierzig dvě stě čtyřicet čtyři
245 zweihundertfünfundvierzig dvě stě čtyřicet pět
246 zweihundertsechsundvierzig dvě stě čtyřicet šest
247 zweihundertsiebenundvierzig dvě stě čtyřicet sedm
248 zweihundertachtundvierzig Dvě stě čtyřicet osm
249 zweihundertneunundvierzig dvě stě čtyřicet devět
250 zweihundertfünfzig dvě stě padesát
251 zweihunderteinundfünfzig dvě stě padesát jedna
252 zweihundertzweiundfünfzig dvě stě padesát dva
253 zweihundertdreiundfünfzig Dvě stě padesát tři
254 zweihundertvierundfünfzig dvě stě padesát čtyři
255 zweihundertfünfundfünfzig dvě stě padesát pět
256 zweihundertsechsundfünfzig Twohundred a padesát šest
257 zweihundertsiebenundfünfzig dvě stě padesát sedm
258 zweihundertachtundfünfzig dvě stě padesát osm
259 zweihundertneunundfünfzig dvě stě padesát devět
260 zweihundertsechzig dvě stě šedesát
261 zweihunderteinundsechzig dvě stě šedesát jedna
262 zweihundertzweiundsechzig dvě stě šedesát dva
263 zweihundertdreiundsechzig dvě stě šedesát tři
264 zweihundertvierundsechzig Dvě stě šedesát čtyři
265 zweihundertfünfundsechzig dvě stě šedesát pět
266 zweihundertsechsundsechzig dvě stě šedesát šest
267 zweihundertsiebenundsechzig dvě stě šedesát sedm
268 zweihundertachtundsechzig dvě stě šedesát osm
269 zweihundertneunundsechzig dvě stě šedesát devět
270 zweihundertsiebzig dvě stě sedmdesát
271 zweihunderteinundsiebzig dvě stě sedmdesát jedna
272 zweihundertzweiundsiebzig dvě stě sedmdesát dva
273 zweihundertdreiundsiebzig dvě stě sedmdesát tři
274 zweihundertvierundsiebzig dvě stě sedmdesát čtyři
275 zweihundertfünfundsiebzig dvě stě sedmdesát pět
276 zweihundertsechsundsiebzig Dvě stě sedmdesát šest
277 zweihundertsiebenundsiebzig dvě stě sedmdesát sedm
278 zweihundertachtundsiebzig dvě stě sedmdesát osm
279 zweihundertneunundsiebzig dvě stě sedmdesát devět
280 zweihundertachtzig dvě stě osmdesát
281 zweihunderteinundachtzig dvě stě osmdesát jedna
282 zweihundertzweiundachtzig dvě stě osmdesát dva
283 zweihundertdreiundachtzig Dvě stě osmdesát tři
284 zweihundertvierundachtzig dvě stě osmdesát čtyři
285 zweihundertfünfundachtzig dvě stě osmdesát pět
286 zweihundertsechsundachtzig dvě stě osmdesát šest
287 zweihundertsiebenundachtzig dvě stě osmdesát sedm
288 zweihundertachtundachtzig dvě stě osmdesát osm
289 zweihundertneunundachtzig dvě stě osmdesát devět
290 zweihundertneunzig Dvě stě devadesát
291 zweihunderteinundneunzig dvě stě devadesát jedna
292 zweihundertzweiundneunzig dvě stě devadesát dva
293 zweihundertdreiundneunzig dvě stě devadesát tři
294 zweihundertvierundneunzig dvě stě devadesát čtyři
295 zweihundertfünfundneunzig Dvě stě devadesát pět
296 zweihundertsechsundneunzig dvě stě devadesát šest
297 zweihundertsiebenundneunzig dvě stě devadesát sedm
298 zweihundertachtundneunzig dvě stě devadesát osm
299 zweihundertneunundneunzig dvě stě devadesát devět
300 drhundert tři sta
301 dreihunderteiny tři sta jedna
302 dreihundertzwei tři sta dvě
303 dreihundertdrei tři sta tři
304 drhundertvier tři sta čtyři
305 dreihundertfunf tři sta pět
306 dreihundertsechs tři sta šest
307 drhundertsieben tři sta sedm
308 dreihundertacht tři sta osm
309 dreihundertnun tři sta devět
310 dreihundertzehn tři sta deset
311 dreihundertelf tři sta jedenáct
312 dreihundertzwolf tři sta dvanáct
313 dreihundertdreizehn Tři sta třináct
314 dreihundertvierzehn tři sta čtrnáct
315 dreihundertfünfzehn tři sta patnáct
316 dreihundertsechzehn tři sta šestnáct
317 dreihundertsiebzehn tři sta sedmnáct
318 dreihundertachtzehn tři sta osmnáct
319 dreihundertneunzehn tři sta devatenáct
320 dreihundertzwanzig tři sta dvacet
321 dreihunderteinundzwanzig tři sta dvacet jedna
322 dreihundertzweiundzwanzig tři sta dvacet dva
323 dreihundertdreiundzwanzig tři sta dvacet tři
324 dreihundertvierundzwanzig tři sta dvacet čtyři
325 dreihundertfünfundzwanzig tři sta dvacet pět
326 dreihundertsechsundzwanzig tři sta dvacet šest
327 dreihundertsiebenundzwanzig tři sta dvacet sedm
328 dreihundertachtundzwanzig tři sta dvacet osm
329 dreihundertneunundzwanzig tři sta dvacet devět
330 dreihundertdreißig tři sta třicet
331 dreihunderteinunddreißig tři sta třicet jedna
332 dreihundertzweiunddreißig tři sta třicet dva
333 dreihundertdreiunddreißig tři sta třicet tři
334 dreihundertvierunddreißig tři sta třicet čtyři
335 dreihundertfünfunddreißig tři sta třicet pět
336 dreihundertsechsunddreißig Tři sta třicet šest
337 dreihundertsiebenunddreißig tři sta třicet sedm
338 dreihundertachtunddreißig tři sta třicet osm
339 dreihundertneununddreißig tři sta třicet devět
340 drhundertvierzig Tři sta čtyřicet
341 dreihunderteinundvierzig tři sta čtyřicet jedna
342 dreihundertzweiundvierzig tři sta čtyřicet dva
343 dreihundertdreiundvierzig tři sta, čtyřicet tři
344 dreihundertvierundvierzig tři sta čtyřicet čtyři
345 dreihundertfünfundvierzig tři sta čtyřicet pět
346 dreihundertsechsundvierzig tři sta čtyřicet šest
347 dreihundertsiebenundvierzig tři sta čtyřicet sedm
348 dreihundertachtundvierzig tři sta čtyřicet osm
349 dreihundertneunundvierzig tři sta čtyřicet devět
350 dreihundertfünfzig třistapadesát
351 dreihunderteinundfünfzig Tři sta padesát jedna
352 dreihundertzweiundfünfzig tři sta padesát dva
353 dreihundertdreiundfünfzig tři sta padesát tři
354 dreihundertvierundfünfzig tři sta padesát čtyři
355 dreihundertfünfundfünfzig tři sta padesát pět
356 dreihundertsechsundfünfzig tři sta padesát šest
357 dreihundertsiebenundfünfzig tři sta padesát sedm
358 dreihundertachtundfünfzig tři sta padesát osm
359 dreihundertneunundfünfzig tři sta padesát devět
360 dreihundertsechzig tři sta šedesát
361 dreihunderteinundsechzig tři sta šedesát jedna
362 dreihundertzweiundsechzig tři sta šedesát dva
363 dreihundertdreiundsechzig Tři sta šedesát tři
364 dreihundertvierundsechzig Tři sta šedesát čtyři
365 dreihundertfünfundsechzig třista šedesát pět
366 dreihundertsechsundsechzig tři sta šedesát šest
367 dreihundertsiebenundsechzig tři sta sedmdesát sedm
368 dreihundertachtundsechzig tři sta šedesát osm
369 dreihundertneunundsechzig tři sta šedesát devět
370 drhundertsiebzig tři sta sedmdesát
371 dreihunderteinundsiebzig tři sta sedmdesát jedna
372 dreihundertzweiundsiebzig tři sta sedmdesát dva
373 dreihundertdreiundsiebzig tři sta sedmdesát tři
374 dreihundertvierundsiebzig tři sta sedmdesát čtyři
375 dreihundertfünfundsiebzig tři sta sedmdesát pět
376 dreihundertsechsundsiebzig tři sta sedmdesát šest
377 dreihundertsiebenundsiebzig tři sta sedmdesát sedm
378 dreihundertachtundsiebzig Tři sta sedmdesát osm
379 dreihundertneunundsiebzig tři sta sedmdesát devět
380 dreihundertachtzing tři sta osmdesát
381 dreihunderteinundachtzig tři sta osmdesát jedna
382 dreihundertzweiundachtzig tři sta osmdesát dva
383 dreihundertdreiundachtzig Tři sta osmdesát tři
384 dreihundertvierundachtzig tři sta osmdesát čtyři
385 dreihundertfünfundachtzig tři sta osmdesát pět
386 dreihundertsechsundachtzig tři sta osmdesát šest
387 dreihundertsiebenundachtzig tři sta osmdesát sedm
388 dreihundertachtundachtzig tři sta osmdesát osm
389 dreihundertneunundachtzig tři sta osmdesát devět
390 dreihundertneunzig tři sta devadesát
391 dreihunderteinundneunzig tři sta devadesát jedna
392 dreihundertzweiundneunzig tři sta devadesát dva
393 dreihundertdreiundneunzig tři sta devadesát tři
394 dreihundertvierundneunzig tři sta devadesát čtyři
395 dreihundertfünfundneunzig tři sta devadesát pět
396 dreihundertsechsundneunzig tři sta devadesát šest
397 dreihundertsiebenundneunzig tři sta devadesát sedm
398 dreihundertachtundneunzig tři sta devadesát osm
399 dreihundertneunundneunzig Tři sta devadesát devět
400 vierhundert čtyři sta
401 vierhunderteinů čtyři sta jedna
402 fridayhundertzwei čtyři sta dva
403 frihundertdrei čtyři sta tři
404 pátek hundertvier čtyři sta čtyři
405 fridayhundertfünf čtyři sta pět
406 vierhundertsechs čtyři sta šest
407 fridayhundertsieben čtyři sta sedm
408 Fridayhundertacht čtyři sta osm
409 frihundertneun čtyři sta devět
410 fridayhundertzehn Čtrnáct set deset
411 pátek hundertelf čtyři sta jedenáct
412 vierhundertzwolf čtyři sta dvanáct
413 frihundertdreizehn čtyři sta třináct
414 fridayhundertvierzehn čtyři sta čtrnáct
415 fridayhundertfünfzehn čtyři sta patnáct
416 fridayhundertsechzehn čtyři sta šestnáct
417 fridayhundertsiebzehn čtyři sta sedmnáct
418 fridayhundertachtzehn čtyři sta osmnáct
419 frihundertneunzehn čtyři sta devatenáct
420 frihundertzwanzig čtyři sta dvacet
421 pátek hunderteinundzwanzig Čtyři sta dvacet jedna
422 frihundertzweiundzwanzig čtyři sta dvacet dva
423 frihundertdreiundzwanzig čtyři sta dvacet tři
424 frihundertvierundzwanzig čtyři sta dvacet čtyři
425 frihundertfünfundzwanzig čtyři sta dvacet pět
426 fridayhundertsechsundzwanzig čtyři sta dvacet šest
427 fridayhundertsiebenundzwanzig Čtyři sta dvacet sedm
428 fridayhundertachtundzwanzig čtyřicet dvacet osm
429 frihundertneunundzwanzig čtyři sta dvacet devět
430 fridayhundertdreißig čtyři sta třicet
431 fridayhunderteinunddreißig čtyři sta třicet jedna
432 fridayhundertzweiunddreißig Čtyřicet třicet dva
433 fridayhundertdreiunddreißig čtyři sta třicet tři
434 fridayhundertvierunddreißig čtyři sta třicet čtyři
435 fridayhundertfünfunddreißig čtyři sta třicet pět
436 fridayhundertsechsunddreißig čtyři sta třicet šest
437 fridayhundertsiebenunddreißig čtyři sta třicet sedm
438 fridayhundertachtunddreißig čtyři sta třicet osm
439 fridayhundertneununddreißig Čtyři sta třicet devět
440 vierhundertvierzig čtyři sta čtyřicet
441 pátek hunderteinundvierzig čtyři sta čtyřicet jedna
442 fridayhundertzweiundvierzig čtyři sta čtyřicet dva
443 fridayhundertdreiundvierzig čtyři sta čtyřicet tři
444 pátek hundertvierundvierzig čtyři sta čtyřicet čtyři
445 frihundertfünfundvierzig čtyři sta čtyřicet pět
446 fridayhundertsechsundvierzig čtyři sta čtyřicet šest
447 fridayhundertsiebenundvierzig čtyři sta čtyřicet sedm
448 fridayhundertachtundvierzig čtyři sta čtyřicet osm
449 frihundertneunundvierzig Čtyři sta čtyřicet devět
450 fridayhundertfünfzig čtyři sta padesát
451 frihunderteinundfünfzig čtyři sta padesát jedna
452 fridayhundertzweiundfünfzig čtyři sta padesát dva
453 frihundertdreiundfünfzig čtyři sta padesát tři
454 fridayhundertvierundfünfzig čtyři sta padesát čtyři
455 fridayhundertfünfundfünfzig čtyři sta padesát pět
456 fridayhundertsechsundfünfzig Čtyři sta padesát šest
457 fridayhundertsiebenundfünfzig čtyři sta padesát sedm
458 fridayhundertachtundfünfzig Čtyři sta padesát osm
459 frihundertneunundfünfzig čtyři sta padesát devět
460 pátek hundertsechzig čtyři sta šedesát
461 fridayhunderteinundsechzig čtyři sta šedesát jedna
462 fridayhundertzweiundsechzig čtyři sta šedesát dva
463 fridayhundertdreiundsechzig čtyři sta šedesát tři
464 pátek hundertvierundsechzig čtyři sta šedesát čtyři
465 frihundertfünfundsechzig čtyři sta šedesát pět
466 fridayhundertsechsundsechzig čtyři sta šedesát šest
467 fridayhundertsiebenundsechzig čtyři sta šedesát sedm
468 fridayhundertachtundsechzig čtyři sta šedesát osm
469 frihundertneunundsechzig čtyři sta šedesát devět
470 pátek hundertsiebzig čtyři sta sedmdesát
471 fridayhunderteinundsiebzig čtyři sta sedmdesát jedna
472 fridayhundertzweiundsiebzig čtyři sta sedmdesát dva
473 fridayhundertdreiundsiebzig čtyři sta sedmdesát tři
474 fridayhundertvierundsiebzig čtyři sta sedmdesát čtyři
475 fridayhundertfünfundsiebzig čtyři sta sedmdesát pět
476 fridayhundertsechsundsiebzig čtyři sta sedmdesát šest
477 fridayhundertsiebenundsiebzig čtyři sta sedmdesát sedm
478 fridayhundertachtundsiebzig čtyři sta sedmdesát osm
479 fridayhundertneunundsiebzig čtyři sta sedmdesát devět
480 pátek hundertachtzig čtyři sta osmdesát
481 fridayhunderteinundachtzig čtyři sta osmdesát jedna
482 fridayhundertzweiundachtzig čtyři sta osmdesát dva
483 frihundertdreiundachtzig čtyři sta osmdesát tři
484 pátek hundertvierundachtzig čtyři sta osmdesát čtyři
485 fridayhundertfünfundachtzig čtyři sta osmdesát pět
486 fridayhundertsechsundachtzig čtyři sta osmdesát šest
487 fridayhundertsiebenundachtzig čtyři sta osmdesát sedm
488 fridayhundertachtundachtzig čtyři sta osmdesát osm
489 fridayhundertneunundachtzig čtyři sta osmdesát devět
490 frihundertneunzig čtyři sta devadesát
491 páteční pátek čtyři sta devadesát jedna
492 frihundertzweiundneunzig čtyři sta devadesát dva
493 frihundertdreiundneunzig čtyři sta devadesát tři
494 frihundertvierundneunzig čtyři sta devadesát čtyři
495 frihundertfünfundneunzig čtyři sta devadesát pět
496 fridayhundertsechsundneunzig čtyři sta devadesát šest
497 fridayhundertsiebenundneunzig čtyři sta devadesát sedm
498 fridayhundertachtundneunzig čtyři sta devadesát osm
499 frihundertneunundneunzig čtyři sta devadesát devět
500 fünfhundert pět set
501 fünfhundersteinové pět set jedna
502 fünfhundertzwei pět set dva
503 fünfhundertdrei pět set tři
504 fünfhundertvier pět set čtyři
505 fünfhundertfünf pět set pět
506 fünfhundertsechs pět set šest
507 fünfhundertsieben pět set sedm
508 funhundertacht pět set osm
509 fünfhundertneun pět set devět
510 fünfhundertzehn pět set deset
511 fünfhundertelf pět set jedenáct
512 fünfhundertzwolf pět set dvanáct
513 fünfhundertdreizehn pět set třináct
514 fünfhundertvierzehn pět set čtrnáct
515 fünfhundertfünfzehn Pět set patnáct
516 fünfhundertsechzehn Pět set šestnáct
517 fünfhundertsiebzehn Pět set sedmnáct
518 fünfhundertachtzehn pět set osmnáct
519 fünfhundertneunzehn pět set devatenáct
520 fünfhundertzwanzig pět set dvacet
521 fünfhunderteinundzwanzig pět set dvacet jedna
522 fünfhundertzweiundzwanzig pět set dvacet dva
523 fünfhundertdreiundzwanzig pět set dvacet tři
524 fünfhundertvierundzwanzig pět set dvacet čtyři
525 fünfhundertfünfundzwanzig pět set dvacet pět
526 fünfhundertsechsundzwanzig pět set dvacet šest
527 fünfhundertsiebenundzwanzig pět set dvacet sedm
528 fünfhundertachtundzwanzig pět set dvacet osm
529 fünfhundertneunundzwanzig pět set dvacet devět
530 fünfhundertdreissig pět set třicet
531 fünfhunderteinunddreißig pět set třicet jedna
532 fünfhundertzweiunddreißig pět set třicet dva
533 fünfhundertdreiunddreißig pět set třicet tři
534 fünfhundertvierunddreißig pět set třicet čtyři
535 fünfhundertfünfunddreißig pět set třicet pět
536 fünfhundertsechsunddreißig pět set třicet šest
537 fünfhundertsiebenunddreißig Pět set třicet šest
538 fünfhundertachtunddreißig pět set třicet osm
539 fünfhundertneununddreißig pět set třicet devět
540 fünfhundertvierzig pět set čtyřicet
541 fünfhunderteinundvierzig pět set čtyřicet jedna
542 fünfhundertzweiundvierzig pět set čtyřicet dva
543 fünfhundertdreiundvierzig pět set čtyřicet tři
544 fünfhundertvierundvierzig pět set čtyřicet čtyři
545 fünfhundertfünfundvierzig pět set čtyřicet pět
546 fünfhundertsechsundvierzig pět set čtyřicet šest
547 fünfhundertsiebenundvierzig pět set čtyřicet sedm
548 fünfhundertachtundvierzig pět set čtyřicet osm
549 fünfhundertneunundvierzig pět set čtyřicet devět
550 fünfhundertfünfzig pět set padesát
551 fünfhunderteinundfünfzig pět set padesát jedna
552 fünfhundertzweiundfünfzig pět set padesát dva
553 fünfhundertdreiundfünfzig pět set padesát tři
554 fünfhundertvierundfünfzig pět set padesát čtyři
555 fünfhundertfünfundfünfzig pět set padesát pět
556 fünfhundertsechsundfünfzig pět set padesát šest
557 fünfhundertsiebenundfünfzig pět set padesát sedm
558 fünfhundertachtundfünfzig pět set padesát osm
559 fünfhundertneunundfünfzig pět set padesát devět
560 fünfhundertsechzig pět set šedesát
561 fünfhunderteinundsechzig pět set šedesát jedna
562 fünfhundertzweiundsechzig Pět set šedesát dva
563 fünfhundertdreiundsechzig pět set šedesát tři
564 fünfhundertvierundsechzig pět set šedesát čtyři
565 fünfhundertfünfundsechzig pět set šedesát pět
566 fünfhundertsechsundsechzig pět set šedesát šest
567 fünfhundertsiebenundsechzig pět set šedesát sedm
568 fünfhundertachtundsechzig pět set šedesát osm
569 fünfhundertneunundsechzig pět set šedesát devět
570 fünfhundertsiebzig pět set sedmdesát
571 fünfhunderteinundsiebzig pět set sedmdesát jedna
572 fünfhundertzweiundsiebzig Pět set sedmdesát dva
573 fünfhundertdreiundsiebzig pět set sedmdesát tři
574 fünfhundertvierundsiebzig pět set sedmdesát čtyři
575 fünfhundertfünfundsiebzig pět set sedmdesát pět
576 fünfhundertsechsundsiebzig pět set sedmdesát šest
577 fünfhundertsiebenundsiebzig pět set sedmdesát sedm
578 fünfhundertachtundsiebzig pět set sedmdesát osm
579 fünfhundertneunundsiebzig pět set sedmdesát devět
580 fünfhundertachtzig pět set osmdesát
581 fünfhunderteinundachtzig pět set osmdesát jedna
582 fünfhundertzweiundachtzig pět set osmdesát dva
583 fünfhundertdreiundachtzig pět set osmdesát tři
584 fünfhundertvierundachtzig Pět set osmdesát čtyři
585 fünfhundertfünfundachtzig pět set osmdesát pět
586 fünfhundertsechsundachtzig pět set osmdesát šest
587 fünfhundertsiebenundachtzig pět set osmdesát sedm
588 fünfhundertachtundachtzig pět set osmdesát osm
589 fünfhundertneunundachtzig pět set osmdesát devět
590 fünfhundertneunzig pět set devadesát
591 fünfhunderteinundneunzig Pět set devadesát jedna
592 fünfhundertzweiundneunzig pět set devadesát dva
593 fünfhundertdreiundneunzig pět set - devadesát tři
594 fünfhundertvierundneunzig pět set devadesát čtyři
595 fünfhundertfünfundneunzig pět set devadesát pět
596 fünfhundertsechsundneunzig pět set devadesát šest
597 fünfhundertsiebenundneunzig pět set devadesát sedm
598 fünfhundertachtundneunzig pět set devadesát osm
599 fünfhundertneunundneunzig pět set devadesát devět
600 sechshundert šest set
601 sechshunderteiny šest set jedna
602 sechshundertzwei šest set dva
603 sechshundertdrei šest set tři
604 sechshundertvier šest set čtyři
605 sechshundertfunf šest set pět
606 sechshundertsechs šest set šest
607 sechshundertsieben šest set sedm
608 sechshundertacht šest set osm
609 sechshundertneun Šest set devět
610 sechshundertzehn šest set deset
611 sechshundertelf šest set jedenáct
612 sechshundertzwolf šest set dvanáct
613 sechshundertdreizehn šest set třináct
614 sechshundertvierzehn šest set čtrnáct
615 sechshundertfünfzehn šest set patnáct
616 sechshundertsechzehn šest set šestnáct
617 sechshundertsiebzehn šest set sedmnáct
618 sechshundertachtzehn šest set osmnáct
619 sechshundertneunzehn Šest set devatenáct
620 sechshundertzwanzig šest set dvacet
621 sechshunderteinundzwanzig šest set dvacet jedna
622 sechshundertzweiundzwanzig šest set dvacet dva
623 sechshundertdreiundzwanzig šest set dvacet tři
624 sechshundertvierundzwanzig Šest set dvacet čtyři
625 sechshundertfünfundzwanzig šest set dvacet pět
626 sechshundertsechsundzwanzig šest set dvacet šest
627 sechshundertsiebenundzwanzig Šest set dvacet sedm
628 sechshundertachtundzwanzig šest set dvacet osm
629 sechshundertneunundzwanzig šest set dvacet devět
630 sechshundertdreißig šest set třicet
631 sechshunderteinunddreißig šest set třicet jedna
632 sechshundertzweiunddreißig šest set třicet dva
633 sechshundertdreiunddreißig šest set třicet tři
634 sechshundertvierunddreißig šest set třicet čtyři
635 sechshundertfünfunddreißig šest set třicet pět
636 sechshundertsechsunddreißig šest set třicet šest
637 sechshundertsiebenunddreißig šest set třicet sedm
638 sechshundertachunddreißig šest set třicet osm
639 sechshundertneununddreißig šest set třicet devět
640 sechshundertvierzig šest set čtyřicet
641 sechshunderteinundvierzig šest set čtyřicet jedna
642 sechshundertzweiundvierzig šest set čtyřicet dva
643 sechshundertdreiundvierzig šest set čtyřicet tři
644 sechshundertvierundvierzig šest set čtyřicet čtyři
645 sechshundertfünfundvierzig šest set čtyřicet pět
646 sechshundertsechsundvierzig šest set čtyřicet šest
647 sechshundertsiebenundvierzig šest set čtyřicet sedm
648 sechshundertachundvierzig šest set čtyřicet osm
649 sechshundertneunundvierzig šest set čtyřicet devět
650 sechshundertfünfzig šest set padesát
651 sechshunderteinundfünfzig šest set padesát jedna
652 sechshundertzweiundfünfzig šest set padesát dva
653 sechshundertdreiundfünfzig šest set padesát tři
654 sechshundertvierundfünfzig šest set padesát čtyři
655 sechshundertfünfundfünfzig šest set padesát pět
656 sechshundertsechsundfünfzig Šest set padesát šest
657 sechshundertsiebenundfünfzig Šest set padesát sedm
658 sechshundertachundfünfzig šest set padesát osm
659 sechshundertneunundfünfzig šest set padesát devět
660 sechshundertsechzig šest set šedesát
661 sechshunderteinundsechzig šest set šedesát jedna
662 sechshundertzweiundsechzig šest set šedesát dva
663 sechshundertdreiundsechzig šest set šedesát tři
664 sechshundertvierundsechzig šest set šedesát čtyř
665 sechshundertfünfundsechzig šest set šedesát pět
666 sechshundertsechsundsechzig šest set šedesát šest
667 sechshundertsiebenundsechzig šest set šedesát sedm
668 sechshundertachtundsechzig šest set šedesát osm
669 sechshundertneunundsechzig šest set šedesát devět
670 sechshundertsiebzig šest set sedmdesát
671 sechshunderteinundsiebzig šest set sedmdesát jedna
672 sechshundertzweiundsiebzig šest set sedmdesát dva
673 sechshundertdreiundsiebzig šest set sedmdesát tři
674 sechshundertvierundsiebzig šest set sedmdesát čtyři
675 sechshundertfünfundsiebzig Šest set sedmdesát pět
676 sechshundertsechsundsiebzig šest set sedmdesát šest
677 sechshundertsiebenundsiebzig šest set sedmdesát sedm
678 sechshundertachtundsiebzig šest set sedmdesát osm
679 sechshundertneunundsiebzig šest set sedmdesát devět
680 sechshundertachtzig šest set osmdesát
681 sechshunderteinundachtzig šest set osmdesát jedna
682 sechshundertzweiundachtzig šest set osmdesát dva
683 sechshundertdreiundachtzig šest set osmdesát tři
684 sechshundertvierundachtzig šest set osmdesát čtyři
685 sechshundertfünfundachtzig šest set osmdesát pět
686 sechshundertsechsundachtzig šest set osmdesát šest
687 sechshundertsiebenundachtzig šest set osmdesát sedm
688 sechshundertachtundachtzig šest set osmdesát osm
689 sechshundertneunundachtzig šest set osmdesát devět
690 sechshundertneunzig šest set devadesát
691 sechshunderteinundneunzig šest set devadesát jedna
692 sechshundertzweiundneunzig šest set devadesát dva
693 sechshundertdreiundneunzig šest set devadesát tři
694 sechshundertvierundneunzig šest set devadesát čtyři
695 sechshundertfünfundneunzig šest set devadesát pět
696 sechshundertsechsundneunzig šest set devadesát šest
697 sechshundertsiebenundneunzig šest set devadesát sedm
698 sechshundertachtundneunzig šest set devadesát osm
699 sechshundertneunundneunzig šest set devadesát devět
700 siebhundert sedm set
701 siebenhundersteins sedm set jeden
702 siebhundertzwei Sedm set dva
703 siebenhundertdrei sedm set tři
704 siebhundertvier sedm set čtyři
705 siebenhundertfunf sedm set pět
706 siebhundertsechs sedm set šest
707 siebenhundertsieben sedm set sedm
708 siebhundertacht sedm set osm
709 siebhundertneun sedm set devět
710 siebhundertzehn sedm set deset
711 siebenhundertelf Sedm set jedenáct
712 siebenhundertzwolf sedm set dvanáct
713 siebenhundertdreizehn sedm set třináct
714 siebenhundertvierzehn sedm set čtrnáct
715 siebenhundertfünfzehn Sedm set patnáct
716 siebenhundertsechzehn Sedm set šestnáct
717 siebenhundertsiebzehn sedm set sedmnáct
718 siebenhundertachtzehn sedm set osmnáct
719 siebenhundertneunzehn sedm set devatenáct
720 siebenhundertzwanzig sedm set dvacet
721 siebenhunderteinundzwanzig sedm set dvacet jedna
722 siebenhundertzweiundzwanzig sedm set dvacet dva
723 siebenhundertdreiundzwanzig sedm set dvacet tři
724 siebenhundertvierundzwanzig sedm set dvacet čtyři
725 siebenhundertfünfundzwanzig sedm set dvacet pět
726 siebenhundertsechsundzwanzig Sedm set dvacet šest
727 siebenhundertsiebenundzwanzig sedm set dvacet sedm
728 siebenhundertachtundzwanzig sedm set dvacet osm
729 siebenhundertneunundzwanzig sedm set dvacet devět
730 siebenhundertdreißig sedm set třicet
731 siebenhunderteinunddreißig sedm set třicet jedna
732 siebenhundertzweiunddreißig sedm set třicet dva
733 siebenhundertdreiunddreißig sedm set třicet tři
734 siebenhundertvierunddreißig sedm set třicet čtyři
735 siebenhundertfünfunddreißig sedm set třicet pět
736 siebenhundertsechsunddreißig sedm set třicet šest
737 siebenhundertsiebenunddreißig sedm set třicet sedm
738 siebenhundertachtunddreißig sedm set třicet osm
739 siebenhundertneununddreißig sedm set třicet devět
740 siebenhundertvierzig sedm set čtyřicet
741 siebenhunderteinundvierzig sedm set čtyřicet jedna
742 siebenhundertzweiundvierzig sedm set čtyřicet dva
743 siebenhundertdreiundvierzig sedm set čtyřicet tři
744 siebenhundertvierundvierzig sedm set čtyřicet čtyři
745 siebenhundertfünfundvierzig sedm set čtyřicet pět
746 siebenhundertsechsundvierzig Sedm set čtyřicet šest
747 siebenhundertsiebenundvierzig sedm set čtyřicet sedm
748 siebenhundertachtundvierzig sedm set čtyřicet osm
749 siebenhundertneunundvierzig sedm set čtyřicet devět
750 siebenhundertfünfzig sedm set padesát
751 siebenhunderteinundfünfzig Sedm set padesát jedna
752 siebenhundertzweiundfünfzig sedm set padesát dva
753 siebenhundertdreiundfünfzig sedm set padesát tři
754 siebenhundertvierundfünfzig sedm set padesát čtyři
755 siebenhundertfünfundfünfzig sedm set padesát pět
756 siebenhundertsechsundfünfzig sedm set padesát šest
757 siebenhundertsiebenundfünfzig sedm set padesát sedm
758 siebenhundertachtundfünfzig sedm set padesát osm
759 siebenhundertneunundfünfzig sedm set padesát devět
760 siebhundertsechzig sedm set šedesát
761 siebenhunderteinundsechzig Sedm set sedmdesát jedna
762 siebenhundertzweiundsechzig Sedm set šedesát dva
763 siebenhundertdreiundsechzig sedm set šedesát tři
764 siebenhundertvierundsechzig sedm set šedesát čtyři
765 siebenhundertfünfundsechzig sedm set šedesát pět
766 siebenhundertsechsundsechzig sedm set šedesát šest
767 siebenhundertsiebenundsechzig sedm set šedesát sedm
768 siebenhundertachtundsechzig sedm set šedesát osm
769 siebenhundertneunundsechzig sedm set šedesát devět
770 siebenhundertsiebzig sedm set sedmdesát
771 siebenhunderteinundsiebzig sedm set sedmdesát jedna
772 siebenhundertzweiundsiebzig sedm set sedmdesát dva
773 siebenhundertdreiundsiebzig sedm set sedmdesát tři
774 siebenhundertvierundsiebzig sedm set sedmdesát čtyři
775 siebenhundertfünfundsiebzig sedm set sedmdesát pět
776 siebenhundertsechsundsiebzig sedm set sedmdesát šest
777 siebenhundertsiebenundsiebzig sedm set sedmdesát sedm
778 siebenhundertachtundsiebzig sedm set sedmdesát osm
779 siebenhundertneunundsiebzig sedm set sedmdesát devět
780 siebhundertachtzig Sedm set osmdesát
781 siebenhunderteinundachtzig sedm set osmdesát jedna
782 siebenhundertzweiundachtzig sedm set osmdesát dva
783 siebenhundertdreiundachtzig Sedm set osmdesát tři
784 siebenhundertvierundachtzig sedm set osmdesát čtyři
785 siebenhundertfünfundachtzig sedm set osmdesát pět
786 siebenhundertsechsundachtzig Sedm set osmdesát šest
787 siebenhundertsiebenundachtzig sedm set osmdesát sedm
788 siebenhundertachtundachtzig sedm set osmdesát osm
789 siebenhundertneunundachtzig sedm set osmdesát devět
790 siebenhundertneunzig Sedm set devadesát
791 siebenhunderteinundneunzig Sedm set devadesát jedna
792 siebenhundertzweiundneunzig sedm set devadesát dva
793 siebenhundertdreiundneunzig sedm set devadesát tři
794 siebenhundertvierundneunzig Sedm set devadesát čtyři
795 siebenhundertfünfundneunzig sedm set devadesát pět
796 siebenhundertsechsundneunzig sedm set devadesát šest
797 siebenhundertsiebenundneunzig sedm set devadesát sedm
798 siebenhundertachtundneunzig Sedm set devadesát osm
799 siebenhundertneunundneunzig sedm set devadesát devět
800 achhundert osm set
801 achthunderteiny osm set jedna
802 achtundertzwei osm set dva
803 achhundertdrei Osm set tři
804 achhundertvier osm set čtyři
805 achthundertfunf osm set pět
806 achtundertsechs osm set šest
807 achthundertsieben osm set sedm
808 achhundertacht osm set osm
809 achhundertneun osm set devět
810 achhundertzehn osm set deset
811 achthundertelf osm set jedenáct
812 achthundertzwolf osm set dvanáct
813 achthundertdreizehn osm set třináct
814 achthundertvierzehn osm set čtrnáct
815 achthundertfünfzehn osmý set a patnáct
816 achthundertsechzehn osm set šestnáct
817 achthundertsiebzehn osm set sedmnáct
818 achthundertachtzehn osm set osmnáct
819 achthundertneunzehn osm set devatenáct
820 achtundertzwanzig osm set dvacet
821 achthunderteinundzwanzig osm set dvacet jedna
822 achthundertzweiundzwanzig osm set dvacet dva
823 achthundertdreiundzwanzig osm set dvacet tři
824 achthundertvierundzwanzig osm set dvacet čtyři
825 achthundertfünfundzwanzig osm set dvacet pět
826 achthundertsechsundzwanzig Osm set dvacet šest
827 achthundertsiebenundzwanzig osm set dvacet sedm
828 achthundertachtundzwanzig osm set dvacet osm
829 achthundertneunundzwanzig Osm set dvacet dvacet devět
830 achthundertdreissig osm set třicet
831 achthunderteinunddreißig osm set třicet jedna
832 achthundertzweiunddreißig Osm set třicet dva
833 achthundertdreiunddreißig osm set třicet tři
834 achthundertvierunddreißig osm set třicet čtyři
835 achthundertfünfunddreißig osm set třicet pět
836 achthundertsechsunddreißig osm set třicet šest
837 achthundertsiebenunddreißig Osm set a třicet sedm
838 achthundertachunddreißig osm set třicet osm
839 achthundertneununddreißig osm set třicet devět
840 achhundertvierzig osm set čtyřicet
841 achthunderteinundvierzig osm set čtyřicet jedna
842 achthundertzweiundvierzig osm set čtyřicet dva
843 achthundertdreiundvierzig osm set čtyřicet tři
844 achthundertvierundvierzig osm set čtyřicet čtyři
845 achthundertfünfundvierzig osm set čtyřicet pět
846 achthundertsechsundvierzig osm set čtyřicet šest
847 achthundertsiebenundvierzig osm set čtyřicet sedm
848 achthundertachtundvierzig osm set čtyřicet osm
849 achthundertneunundvierzig osm set čtyřicet devět
850 achthundertfunfzig osm set padesát
851 achthunderteinundfünfzig osm set padesát jedna
852 achthundertzweiundfünfzig osm set padesát dva
853 achthundertdreiundfünfzig Osm set padesát tři
854 achthundertvierundfunfzig osm set padesát čtyři
855 achthundertfünfundfünfzig osm set padesát pět
856 achthundertsechsundfünfzig osm set padesát šest
857 achthundertsiebenundfünfzig osm set padesát sedm
858 achthundertachundfünfzig osm set padesát osm
859 achthundertneunundfünfzig osm set padesát devět
860 achtundertsechzig osm set šedesát
861 achthunderteinundsechzig osm set šedesát jedna
862 achthundertzweiundsechzig osm set šedesát dva
863 achthundertdreiundsechzig osm set šedesát tři
864 achthundertvierundsechzig osm set šedesát čtyři
865 achthundertfünfundsechzig Osm set šedesát pět
866 achthundertsechsundsechzig osm set šedesát šest
867 achthundertsiebenundsechzig Osm set šedesát sedm
868 achthundertachtundsechzig osm set šedesát osm
869 achthundertneunundsechzig osm set šedesát devět
870 achthundertsiebzig osm set sedmdesát
871 achthunderteinundsiebzig osm set sedmdesát jedna
872 achthundertzweiundsiebzig osm set sedmdesát dva
873 achthundertdreiundsiebzig osm set sedmdesát tři
874 achthundertvierundsiebzig osm set sedmdesát čtyři
875 achthundertfünfundsiebzig osm set sedmdesát pět
876 achthundertsechsundsiebzig osm set sedmdesát šest
877 achthundertsiebenundsiebzig osm set sedmdesát sedm
878 achthundertachtundsiebzig osm set sedmdesát osm
879 achthundertneunundsiebzig osm set sedmdesát devět
880 achtundertachtzig osm set osmdesát
881 achthunderteinundachtzig osm set osmdesát jedna
882 achthundertzweiundachtzig Osm set osmdesát dva
883 achthundertdreiundachtzig osm set osmdesát tři
884 achthundertvierundachtzig osm set osmdesát čtyři
885 achthundertfünfundachtzig osm set osmdesát pět
886 achthundertsechsundachtzig osm set osmdesát šest
887 achthundertsiebenundachtzig osm set osmdesát sedm
888 achthundertachtundachtzig osm set osmdesát osm
889 achthundertneunundachtzig osm set osmdesát devět
890 achhundertneunzig osm set devadesát
891 achthunderteinundneunzig osm set devadesát jedna
892 achthundertzweiundneunzig osm set devadesát dva
893 achthundertdreiundneunzig osm set devadesát tři
894 achthundertvierundneunzig osm set devadesát čtyři
895 achthundertfünfundneunzig osm set devadesát pět
896 achthundertsechsundneunzig osm set devadesát šest
897 achthundertsiebenundneunzig osm set devadesát sedm
898 achthundertachtundneunzig osm set devadesát osm
899 achthundertneunundneunzig Osm set devadesát devět
900 neuhundert devět set
901 neunhunderteiny devět set jedna
902 neuhundertzwei devět set dva
903 neunhundertdrei devět set tři
904 neunhundertvier devět set čtyři
905 neunhundertfunf devět set pět
906 neunhundertsechs devět set šest
907 neunhundertsieben devět set sedm
908 neunhundertacht Devět set osm
909 neunhundertneun devět set devět
910 neunhundertzehn devět set deset
911 neunhundertelef devět set jedenáct
912 neunhundertzwolf devět set a dvanáct
913 neunhundertdreizehn devět set třináct
914 neunhundertvierzehn devět set čtrnáct
915 neunhundertfünfzehn devět set patnáct
916 neunhundertsechzehn devět set šestnáct
917 neunhundertsiebzehn devět set sedmnáct
918 neunhundertachtzehn Devět set osmnáct
919 neunhundertneunzehn devět set devatenáct
920 neunhundertzwanzig devět set dvacet
921 neunhunderteinundzwanzig Devět set dvacet jedna
922 neunhundertzweiundzwanzig Devět set dvacet dva
923 neunhundertdreiundzwanzig devět set dvacet tři
924 neunhundertvierundzwanzig Devět set dvacet čtyři
925 neunhundertfünfundzwanzig devět set dvacet pět
926 neunhundertsechsundzwanzig devět set dvacet šest
927 neunhundertsiebenundzwanzig devět set dvacet sedm
928 neunhundertachtundzwanzig devět set dvacet osm
929 neunhundertneunundzwanzig devět set dvacet dvacet devět
930 neunhundertdreißig Devět set třicet
931 neunhunderteinunddreißig Devět set třicet jedna
932 neunhundertzweiunddreißig devět set třicet dva
933 neunhundertdreiunddreißig devět set třicet tři
934 neunhundertvierunddreißig devět set třicet čtyři
935 neunhundertfünfunddreißig devět set třicet pět
936 neunhundertsechsunddreißig devět set třicet šest
937 neunhundertsiebenunddreißig devět set třicet sedm
938 neunhundertachtunddreißig devět set třicet osm
939 neunhundertneununddreißig devět set třicet devět
940 neuhundertvierzig devět set čtyřicet
941 neunhunderteinundvierzig devět set čtyřicet jedna
942 neunhundertzweiundvierzig devět set čtyřicet dva
943 neunhundertdreiundvierzig devět set čtyřicet tři
944 neunhundertvierundvierzig Devět set čtyřicet čtyři
945 neunhundertfünfundvierzig devět set čtyřicet pět
946 neunhundertsechsundvierzig Devět set čtyřicet šest
947 neunhundertsiebenundvierzig devět set čtyřicet sedm
948 neunhundertachtundvierzig devět set čtyřicet osm
949 neunhundertneunundvierzig Devět set čtyřicet devět
950 neunhundertfünfzig devět set padesát
951 neunhunderteinundfünfzig devět set padesát jedna
952 neunhundertzweiundfünfzig devět set padesát dva
953 neunhundertdreiundfünfzig devět set padesát tři
954 neunhundertvierundfünfzig Devět set padesát čtyři
955 neunhundertfünfundfünfzig devět set padesát pět
956 neunhundertsechsundfünfzig devět set padesát šest
957 neunhundertsiebenundfünfzig devět set padesát sedm
958 neunhundertachtundfünfzig devět set padesát osm
959 neunhundertneunundfünfzig devět set padesát devět
960 neunhundertsechzig devět set šedesát
961 neunhunderteinundsechzig devět set šedesát jedna
962 neunhundertzweiundsechzig devět set šedesát dva
963 neunhundertdreiundsechzig devět set šedesát tři
964 neunhundertvierundsechzig devět set šedesát čtyři
965 neunhundertfünfundsechzig Devět set šedesát pět
966 neunhundertsechsundsechzig devět set šedesát šest
967 neunhundertsiebenundsechzig Devět set šedesát sedm
968 neunhundertachtundsechzig devět set šedesát osm
969 neunhundertneunundsechzig devět set šedesát devět
970 neunhundertsiebzig devět set sedmdesát
971 neunhunderteinundsiebzig devět set sedmdesát jedna
972 neunhundertzweiundsiebzig devět set sedmdesát dva
973 neunhundertdreiundsiebzig devět set sedmdesát tři
974 neunhundertvierundsiebzig devět set sedmdesát čtyři
975 neunhundertfünfundsiebzig devět set sedmdesát pět
976 neunhundertsechsundsiebzig devět set sedmdesát šest
977 neunhundertsiebenundsiebzig devět set sedmdesát sedm
978 neunhundertachtundsiebzig devět set sedmdesát osm
979 neunhundertneunundsiebzig devět set sedmdesát devět
980 neunhundertachtzig devět set osmdesát
981 neunhunderteinundachtzig devět set osmdesát jedna
982 neunhundertzweiundachtzig devět set osmdesát dva
983 neunhundertdreiundachtzig Devět set osmdesát tři
984 neunhundertvierundachtzig devět set osmdesát čtyři
985 neunhundertfünfundachtzig devět set osmdesát pět
986 neunhundertsechsundachtzig devět set osmdesát šest
987 neunhundertsiebenundachtzig devět set osmdesát sedm
988 neunhundertachtundachtzig devět set osmdesát osm
989 neunhundertneunundachtzig devět set osmdesát devět
990 neunhundertneunzig devět set devadesát
991 neunhunderteinundneunzig Devět set devadesát jedna
992 neunhundertzweiundneunzig devět set devadesát dva
993 neunhundertdreiundneunzig devět set devadesát tři
994 neunhundertvierundneunzig devět set devadesát čtyři
995 neunhundertfünfundneunzig devět set devadesát pět
996 neunhundertsechsundneunzig devět set devadesát šest
997 neunhundertsiebenundneunzig devět set devadesát sedm
998 neunhundertachtundneunzig devět set devadesát osm
999 neunhundertneunundneunzig devět set devadesát devět
1000 tisíc tisíc

Kardinálové

Jak jsme řekli dříve, je nejlepší, když se prvních deset čísel naučíte nazpaměť. I když v tomto případě bude prvních 20 lepších:

Číslo Kardinál
0 null
1 jako
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 osm
9 neu
10 deset
11 elf
12 dvanáct
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechedeset
17 siebendeset
18 achtzehn
19 neunzehn

Prvních 12 čísel se neřídí vzorem. Jejich jména jsou jedinečná. Zbytek tvoří kombinace s první desítkou (zehn), která je umístěna jako přípona.

Chcete -li například říci 13, musíte napsat «dreideset». Všimněte si, že číslo tvoří 3 (drei) plus přípona 10 (zehn). Ve španělštině je to jako říkat tři desítky.

Všimněte si, že 16 a 17 mají variace při psaní vaší jednotky. Od 20 začíná další vzorec v psaní čísel, snadno pochopitelný.

Pokud chcete napsat desítky 20 až 90 v němčině, stačí zadat název jednotky plus příponu «zig», u některých výjimky.

Číslo Kardinál
20 zwancik
30 dreiig
40 Vierzig
50 fünfzig
60 sechecik
70 siebencik
80 Achtziger
90 neunzig

Věnujte pozornost čtyřem výjimky. V prvním z nich si můžete všimnout, že 2 se mění z «zwei» na «zwan». S 30 se přípona stane „ßig“.

A v posledních dvou, 60 a 70, jsou „s“ a „in“ ztraceny v každém z nich.

Znalost prvních 20 čísel a desítek až 90 pochopte zbytek nemá žádné komplikace.

Chcete -li vyjádřit další čísla, musíte dodržet následující formát: název jednotky + spojka und + ten název. Abychom byli grafičtější, ponecháme vám seznam s čísly od 20 do 99 v němčině. Potom vysvětlíme, jak je napsán zbytek.

Číslo Kardinál
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 pátek
25 funfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achundzwanzig
29 neuunundzwanzig
30 Dreissig
31 einunddreissig
32 zweiunddreissig
33 dreiunddreissig
34 pátek
35 funfunddreissig
36 sechsunddreissig
37 siebenunddreissig
38 achtunddreissig
39 neununddreissig
40 Vierzig
41 einundvierzig
42 Zweiundvierzig
43 dreiundvierzig
44 pátek
45 funfundvierzig
46 sechsundvierzig
47 siebenundvierzig
48 achtundvierzig
49 neunundvierzig
50 fünfzig
51 einundfünfzig
52 zweiundfunfzig
53 dreiundfunfzig
54 vierundfünfzig
55 fünfundfunfzig
56 sechsundfunfzig
57 siebenundfunfzig
58 achtundfunfzig
59 neunundfunfzig
60 sechzig
61 einundsechzig
62 Zweiundschzig
63 dreiundsechzig
64 vierundsechzig
65 funfundsechzig
66 sechsundsechzig
67 siebenundsechzig
68 achtundschzig
69 neuundsechzig
70 siebzig
71 einundsiebzig
72 zweiundsiebzig
73 dreiundsiebzig
74 vierundsiebzig
75 funfundsiebzig
76 sechsundsiebzig
77 siebenundsiebzig
78 achtundsiebzig
79 neunundsiebzig
80 Achtziger
81 einundachtzig
82 zweiundachtzig
83 dreinundachtzig
84 vierundachtzig
85 funfundachtzig
86 sechsundachtzig
87 siebenundachtzig
88 achtundachtzig
89 neunundachtzig
90 neunzig
91 einundneunzig
92 zweiundneunzig
93 dreiundneunzig
94 páteční den
95 funfundneunzig
96 sechsundneunzig
97 siebenundneunzig
98 achtundneunzig
99 neunundnenzig

Jak vidíte, není to tak složité. Obecně se musíte naučit pouze prvních 12 čísel a všechny desítky od 20 do 90.

Všimněte si, že jsou všechny napsané bez rozchodů, Vždy byste to tak měli dělat, pokud jich nejsou stovky, tisíce, miliardy ... Stovky, tisíce a zbytek mají ve svém psaní stejnou strukturu. V takových případech máte možnost spojit je s desítkami pomocí spojení «und».

Ačkoli je to nemožné připojte se ke stovkám a tisícům pomocí „und“. Zapamatujte si následující čísla:

Číslo Kardinál
100 hundert
1 000 tisíc
1 000 000 jeden milion
1 jeden milión
1 000 000 000 000 jedna miliarda

Nyní můžete vytvořit více čísel zkombinováním těch předchozích, například pro reprezentaci čísla 100 000, musíte napsat „hunderttausend“. Což je spojení mezi 100 (hundert) a 1 000 (tausend). Než začneme se seznamem, chceme to objasnit neuvedeme všechna čísla. Naším cílem je, abyste porozuměli tomu, jak jsou některé z této řady 100-1 hláskovány.

Číslo Kardinál
100 hundert
101 einhunderteiny
102 einhundertzwei
413 frihundertdreizehn
899 achthundertneunundneunzig
1000 tisíc
1027 eintausendsiebenundzwanzig
53 780 dreiundfünfzigtausendsiebenhundertachtzig
787 893 siebenhundertsiebenundachtzigtausendachthundertdreiundneunzig
1 000 000 jeden milion
1 000 057 eine Million siebenundfünfzig
900 550 302 fünfhundert Millionen fünfhundertfünfzigtausenddreihundertzwei

Výrazy „Million“, „Milliarde“, „Billion“ a zbytek jsou brány jako další slova a musí být vždy být oddělena od ostatních čísel.  Další věc, kterou musíte mít na paměti, než přejdete ke studiu následujících čísel, je, že číslo 1 (eins) ztrácí své «s» ve všech případech kromě těch, kde je poslední číslice, příklad:

Číslo Kardinál
101 einhundersteins
1 001 tausendeins
441 pátek hundertvierundvierzig
1 021 eintausendeinundzwanzig

Řadovky

Pořadová čísla v němčině nepředstavují potíže s učením, pokud rozumíte kardinálům. K jejich vytvoření stačí přidat příponu «te» pro čísla menší než 19 nebo «ste» pro čísla rovná nebo větší než 20.

Pořadové mají tři nepravidelná čísla ve vašem psaní: 1, 3 a 8. Zbývající výjimky, které najdete, jsou stejné jako předchozí. Dávejte pozor na výjimky.

Číslo Pořadový
1 º první
2 º druhý
3 º že jo
4 º Čtvrtý
5 º funfte
6 º sekta
7 º sedmdesát
8 º achte
9 º dobrovolník
10 º zehnte
11 º Elf
12 º zwolfte
13 º dreizehnte
14 º pátek
15 º fünfzehnte
16 º sechzehnte
17 º siebzehnte
18 º achtzehnte
19 º neunzehnte
20 º zwancikcak
21 º einundzwanzigste
22 º zweiundzwanzigste
23 º dreiundzwanzigste
24 º pátek
25 º fundzwanzigste
26 º sechsundzwanzigste
27 º siebenundzwanzigste
28 º achtundzwanzigste
29 º neunundzwanzigste
30 º dreiigjste
31 º einunddreißigste
32 º zweiunddreißigste
40 º pátek
50 º fünfzigste
60 º sechecikcak
70 º siebencikcak
80 º achtzigste
90 º neunzigste
100 º hundertste
101 º sinkterste
200 º zweihundertste
300 º dreihundertste
400 º pátek hundertste
500 º fünfhundertste
600 º sechshundertste
700 º siebhundertste
800 º achthundertste
900 º neunhundertste
1000 º tausendste
2000 º zweitausendste
100 000 ° hundertausendste
1 000 000 ° milion

Jak vidíte, pokud se dobře naučíte základní čísla, budete prakticky znát pořadové číslo.

Roky v němčině

Roky v němčině jsou více stejné. Chcete -li je napsat, budete mezi čísly rozlišovat mladší než 1 999 a starší.

Pokud jsou menší, rozdělíte číslo na dvě části a napíšete nejprve jednu část, poté zadáte slovo „hundert“ a poté další část. Pokud jsou starší, napíšete je celé. Například:

Rok v němčině
1 758 siebzehnhundertachtundfünfzig
1 888 achtzehnhundertachtundachtzig
1 996 neunzehnhundertsechsundneunzig
2 000 dva tisíce
2 014 zweitausendvierzehn
2 019 zweitausendneunzehn

Po Kristu a před Kristem v němčině

Když chcete odkazovat na roky před naším letopočtem (před Kristem) a po Kristu (nach Christus) udělejte to následovně.

Rok v němčině
230 př. N.l. C. 230 před naším letopočtem Chr. zweihundertdreißig před Christusem
500 př. N.l. C. 500 před naším letopočtem Chr. fünfhundert před Kristem
20 našeho letopočtu C. 20 n. Chr. zwanzig nach Christus
400 d. C. - 400 n. Chr. vierhundert nach christus

Desetinná místa v němčině

Desetinná část čísla v němčině je reprezentována čárkou a způsob jejich psaní je stejný jako ve španělském jazyce.

Ve španělštině 3,14 se píše: «tres čárka čtrnáct». Je to stejné v němčině. Na několika příkladech uvidíte, že je to velmi jednoduché.

Desetinný v němčině
1,5 ein Komma funf
3,14159 drei komma vierzehn fünfzehn neun
10,3 zehn komma drei
99,9 neunundneunzig Komma neun
100,12 Hundert Komma Zwolf

Zlomky v němčině

Zlomky v němčině se píší s příponou „tel“ k Základní číslovka. Mají také své výjimky (stejné, jaké jste viděli) a některá nepravidelná čísla, například ein Halb (jedna polovina) a ein Drittel (jedna třetina).

Zlomek v němčině
1 / 2 eh Halb
21 / 2 zweieinghalb
1 / 3 e Drittel
2 / 3 dvě třetiny
1 / 4 Viertel
11 / 4 ein ein Viertel
3 / 4 drei viertel
1 / 5 ve Fünftelu
1 / 7 v Siebtelu
1 / 8 ein Achtel
1 / 11 jako Elftel
5 / 12 funf Zwolftel
2 / 13 zwei Dreizehntel
1 / 22 e Zweiundzwanzigstel

Peníze v němčině

V němčině, stejně jako v našem jazyce, se říká celá část čísla, pak měna a nakonec centy (pokud existují).

Peníze v němčině
0,03 € tři centy
5,40 € fünf Euro vierzig Cent
10 € Euro
20 £ Zwanzig Pfund

Příklady frází s čísly v němčině

ve španělštině v němčině
účastníků je dvacet čtyři tam je pátek Účastník
moje babička má tři psy meine Großmutter klobouk drei Psi
Ve škole mám více než deset přátel I have habe mehr als deset Freunde in der Schule
Chci pět sladkých chlebů Chci fünf süße vypuknutí
Vidím létat více než stovku ptáků Jsem moc rád hundert Vögel létat
vyhrál jsem svůj první závod Mám můj erstes rennen gewonnen
chlapec byl třetí, kdo odešel Der Junge válka der že jo, der herauskam
sedmý výlet mého života zemřít sedm Reise meines Lebens
Narodil jsem se v devatenácti devadesáti pěti Ich wurde dovnitř neunzehnhundertfünfundneunzig
mistrovství světa ve fotbale je za dva tisíce dvacet Die Fußballweltmeisterschaft findet in den zweitausendzwanzig Statt
PI se rovná třem bodům čtrnáct patnáct devíti ... PI je gleich drei Komma vierzehn fünfzehn neun...
výsledkem byl dva body dvacet pět das Ergebnis válka zwei Komma funfundzwanzig
čtyři třetiny jsou větší než jedna Pá Drittel je to také důležité
auto stojí pět tisíc eur das Auto kostet funftausend Euro
nabídka devadesát devět centů jeden Angebot von neunundneunzig Cent.

1 komentář k «německým číslům od 1 do 1000 XNUMX»

Zanechat komentář