Řecké mýty pro děti

Mýty pro děti časem neztratily na oblibě, jsou zvyklé fascinovat ty nejmenší hrdinskými příběhy. V tomto novém článku budete mít možnost potkat dva z nich, „Pandořinu skříňku“ a „Mýtus o mořské panně“.

Mýtus o mořské panně

krátký mýtus o mořské panně
Ulysses, poté, co se trojská válka plavila zpět domů, narazil na 3 mořské panny odpočívající na skalní římse uprostřed moře, v tu chvíli si uvědomil, že jeho posádka byla v nebezpečíVzhledem k tomu, že přiměli muže vrhnout se do moře, aby zemřeli svými hypnotizujícími písněmi, Ulysses neměl jinou možnost, než nařídit, aby si každý zakryl uši voskem.

Ale on sám, zvědavý vědět o písni, nařídil jednomu ze své posádky, aby ho přivázal ke stožáru a nepustil, i kdyby chtěl nebo nařídil.

Když loď proletěla poblíž mořských panen, začali zpívat a bez ohledu na to, jak moc se snažili, nedokázali přilákat muže, poraženi se jim podařilo ponořit se pouze do moře. Tímto způsobem mohl Odysseus pokračovat ve svém dobrodružství v obrovském moři. Na druhou stranu jedna z mořských panen zemřela, protože její kouzla neměla žádný účinek.

Řecká mytologie je tvořena mýty a legendami, které vznikly v jedné z nejkrásnějších zemí současné Evropy, v Řecku.

Tyto soubory příběhů nejsou součástí stejného náboženství nebo víry, ale jsou ukázkou toho, jak se kosmogonie začala utvářet ve vírách obyvatel starověkého Řecka souvisejících s vesmírem a lidstvem.

Původ řeckých mýtů

Původ řeckých mýtů se zrodil na Krétě v důsledku spojení krétského Pantheonu, který je složen z božstev obrovských velikostí až po normální pozemské, bohů, kteří měli v lidech velmi důležitou roli nebo kteří převzali kult Mystických hrdinů s nadpřirozenými schopnostmi.

S agresivním vpádem Dorianů zmizela mykénská kultura a s ní i velká historie Řecka. Veškeré znalosti o řecké mytologii jsou známy díky Hesiodovi, který měl na starosti psaní Theogony, The Works and Days, Catalogue of Women, To Homer, the Odyssey and the popular Iliad. Skvělé knihy, kde můžeme najít překvapivé mytologické postavy.

Ale to není vše a napsal také několik fragmentů epické poezie. Díky těmto informacím použili následující spisovatelé tyto zdroje k vytvoření nových argumentů a příběhů, jako jsou Aischylos, Sofokles a Euripides, aniž by zapomněli na příběhy Apollonia z Rhodosu a Vergilia.

Způsob, jakým byla řecká mytologie přenášena, byl různými způsoby, přičemž mezi všemi byl nejčastější orální způsob. Většinu těchto mýtů lze nalézt v básních, knihách a klasických příbězích, mnohé se zachovaly po nespočet let, což je v dnešní době pro řeckou historii velmi důležité.

Zanechat komentář