Portugalin kielellä puhuminen: Portugalin tärkeimmät verbit ja niiden hallitseminen

Portugalin kielellä puhuminen: Portugalin tärkeimmät verbit ja niiden hallitseminen Portugalin kielen taidosta on tulossa yhä arvokkaampaa globaalilla areenalla Brasilian talouskasvun ja portugalinkielisten yhteisöjen läsnäolon vuoksi eri maissa ympäri maailmaa. Olennainen osa uuden kielen oppimista on sen verbien oikea tunteminen ja käyttäminen. Tässä artikkelissa tutkimme tärkeimpiä portugalin verbejä sekä tekniikoita niiden hallitsemiseksi tehokkaasti.

lue lisää

Numerot portugaliksi 1-100

Uuden kielen oppiminen on aina haaste, joka voidaan voittaa vain päättäväisyydellä, harjoittelulla, sitkeydellä ja kärsivällisyydellä. Tapa oppia portugalia ei eroa kovinkaan paljon…

lue lisää