1 થી 1000 સુધી અંગ્રેજી સંખ્યાઓ

આ પાના પર આપણે અંગ્રેજી સરળતાથી અને સરળ રીતે શીખવા માટે વિવિધ તકનીકો શીખવવા જઈ રહ્યા છીએ, તેથી જ આજે આપણે આ જોવા જઈ રહ્યા છીએ અંગ્રેજીમાં સંખ્યાઓ: 1 થી 10, 20, 50, 100, 1000, 10000, અને 1000000અમે બાળકો માટે સરળ તકનીકો, વિડિઓઝ અને ઘણી બધી વસ્તુઓ પણ જોઈશું જે અમને આશા છે કે તમને ગમશે.

ઇંગલિશ માં નંબરો

તેની સાથે તમે વ્યવહારિક રીતે બાકીના નંબરો, ઓછામાં ઓછા કાર્ડિનલને જાણી શકશો. પછી ત્યાં અન્ય છે, જેમ કે ઓર્ડિનલ્સ, જે અમે તમને પણ બતાવીશું. આ સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા સાથે તમે તમારામાં સુધારો કરી શકો છો જ્ knowledgeાન અને ઉચ્ચારણ. લેખના અંતે અમે તમને ઉદાહરણોની શ્રેણી છોડીશું.

અંગ્રેજીમાં સંખ્યાઓ કેવી રીતે લખવી

પ્રથમ વસ્તુ જે તમારે શીખવી જોઈએ તે છે સંખ્યાઓ લખવી. નીચે તમે સ્પેનિશ અને અંગ્રેજી બંનેમાં તેના લેખિત સ્વરૂપમાં દરેક સંખ્યા સાથે અનેક કોષ્ટકો જોશો. તમે લેખ દ્વારા નેવિગેટ કરવા માટે સામગ્રીના કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને સમીક્ષા કરવામાં તમને સૌથી વધુ રસ હોય તે ભાગની મુલાકાત લઈ શકો છો. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો તમે અમને એક ટિપ્પણી આપી શકો છો!

1 થી 20 સુધી

સંખ્યા ઇંગલિશ માં સ્પેનિશમાં
1
one
યુનો
2
two
ડોસ
3
three
ત્રણ
4
four
ચાર
5
five
સિન્કો
6
six
7
seven
સાત
8
eight
ઓકો
9
nine
નવ
10
ten
દસ
11
eleven
એકવાર
12
twelve
ડોસ
13
thirteen
તેર
14
fourteen
ચૌદ
15
fifteen
તેનું ઝાડ
16
sixteen
સોળ
17
seventeen
સત્તર
18
eighteen
અ eighાર
19
nineteen
ઓગણીસ
20
twenty
વીસ

1 થી 100 સુધી

સંખ્યા ઇંગલિશ માં સ્પેનિશમાં
1
one
યુનો
2
two
ડોસ
3
three
ત્રણ
4
four
ચાર
5
five
સિન્કો
6
six
7
seven
સાત
8
eight
ઓકો
9
nine
નવ
10
ten
દસ
11
eleven
એકવાર
12
twelve
ડોસ
13
thirteen
તેર
14
fourteen
ચૌદ
15
fifteen
તેનું ઝાડ
16
sixteen
સોળ
17
seventeen
સત્તર
18
eighteen
અ eighાર
19
nineteen
ઓગણીસ
20
twenty
વીસ
21
twenty-one
વીસ
22
twenty-two
બાવીસ
23
twenty-three
ત્રેવીસ
24
twenty-four
ચોવીસ
25
twenty-five
પચ્ચિસ
26
twenty-six
છવ્વીસ
27
twenty-seven
સત્તાવીસ
28
twenty-eight
અઠયાવીસ
29
twenty-nine
ઓગણત્રીસ
30
thirty
ત્રીસ
31
thirty-one
એકત્રીસ
32
thirty-two
બત્રીસ
33
thirty-three
તેત્રીસ
34
thirty-four
ચોત્રીસ
35
thirty-five
પાત્રીસ
36
thirty-six
છત્રીસ
37
thirty-seven
સાડત્રીસ
38
thirty-eight
આડત્રીસ
39
thirty-nine
ઓગણ ચાલીસ
40
forty
ક્યુરેન્ટા
41
forty-one
એકતાળીસ
42
forty-two
બેતાલીસ
43
forty-three
તેતાલીસ
44
forty-four
ચુમ્માલીસ
45
forty-five
પાંત્રીસ
46
forty-six
છેતાલીસ
47
forty-seven
સુડતાલીસ
48
forty-eight
અડતાલીસ
49
forty-nine
ઓગણપચાસ
50
fifty
પચાસ
51
fifty-one
એકાવન
52
fifty-two
બાવન
53
fifty-three
ત્રેપન
54
fifty-four
ચોપન
55
fifty-five
પંચાવન
56
fifty-six
છપ્પન
57
fifty-seven
સત્તાવન
58
fifty-eight
અઠાવન
59
fifty-nine
પંચાવન
60
sixty
સાઠ
61
sixty-one
એકસઠ
62
sixty-two
બાસઠ
63
sixty-three
ત્રેસંઠ
64
sixty-four
ચોસઠ
65
sixty-five
પાસંઠ
66
sixty-six
છાસઠ
67
sixty-seven
સડસઠ
68
sixty-eight
અડસઠ
69
sixty-nine
ઓગણ સિતેર
70
sevent

y

સેન્ટાટા
71
seventy-one
સિત્તેર
72
seventy-two
બોતેર
73
seventy-three
સિત્તેર
74
seventy-four
સિત્તેર
75
seventy-five
પંચોતેર
76
seventy-six
સિત્તેર
77
seventy-seven
સિત્તેર
78
seventy-eight
સિત્તેર આઠ
79
seventy-nine
સિત્તેર નવ
80
eighty
એંસી
81
eighty-one
એક્યાસી
82
eighty-two
બ્યાશી
83
eighty-three
ત્રીયાસી
84
eighty-four
ચોરાસી
85
eighty-five
પંચ્યાસી
86
eighty-six
છ્યાશી
87
eighty-seven
સ્યાસી
88
eighty-eight
અઠ્યાસી
89
eighty-nine
નેવ્યાસી
90
ninety
નેવું
91
ninety-one
નેવું એક
92
ninety-two
બાણું
93
ninety-three
ત્રાણુ
94
ninety-four
ચોરાણું
95
ninety-five
પંચાણું
96
ninety-six
છન્નું
97
ninety-seven
નવ્વાણું
98
ninety-eight
અઠ્ઠાણું
99
ninety-nine
નવ્વાણું
100
one hundred
સો

1 થી 1000 સુધી

જો તમે અંગ્રેજીમાં મોટી સંખ્યા જોવા માંગતા હો, તો નીચે અમે PDF માં એક ટેબલ તૈયાર કર્યું છે જેની સાથે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો અંગ્રેજીમાં 1 થી 1000 સુધીની બધી સંખ્યાઓ અને તેનો સ્પેનિશમાં અનુવાદ. PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

કાર્ડિનલ્સ

અમે તમને ફોર્મેટમાં મુખ્ય સંખ્યાઓ શીખવીશું: અંકોમાં સંખ્યા - અક્ષરોમાં સંખ્યા - ઉચ્ચાર. અંગ્રેજીમાં મુખ્ય સંખ્યાઓ શું છે? તેઓ તે છે જે અમને પરવાનગી આપે છે કામગીરી કરો: ઉમેરો, બાદબાકી, વિભાજન ... ચાલો પ્રથમ બે દસ સાથે શરૂ કરીએ. આ સંખ્યાઓ મુખ્ય છે અને તમારે તેમને ખૂબ સારી રીતે સમજવી જોઈએ.

સંખ્યા ઇંગલિશ માં ઉચ્ચાર
1
one
અરે
2
two
3
three
zrii
4
four
ફુઅર
5
five
faiv
6
six
7
seven
સાત
8
eight
તે
9
nine
નૈન
10
ten
દસ
11
eleven
વહન
12
twelve
tuelv

12 પછી, સંખ્યાઓ તેમના લેખનમાં એક પેટર્નને અનુસરે છે: તેઓ સમાપ્ત થાય છે "ટીન". અને તેમની પાસે કેટલાક સાથે ફોર્મેટ (નંબર + ટીન) છે અપવાદો જેમ કે 13, 15 અને 18.

સંખ્યા ઇંગલિશ માં ઉચ્ચાર
13
thirteen
ઝર્ટિન
14
fourteen
કિલ્લો
15
fifteen
પચાસ
16
sixteen
સિક્સ્ટીન
17
seventeen
સેવન્ટીન
18
eighteen
eitiin
19
nineteen

/ td>

naintiin

19 પછી બીજી પેટર્ન આવે છે: સાથે રાઉન્ડ નંબરોનો અંત "ટાઇ." ઉદાહરણ તરીકે, અંગ્રેજીમાં વીસ નંબર વીસ લખાય છે. તેઓ અગાઉના ફોર્મેટ (નંબર + ટાઇ) ને ફરીથી સાથે રાખે છે અપવાદો. તે જૂથમાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબ 20, 30, 40, 50 અને 80 દાખલ કરો.

સંખ્યા ઇંગલિશ માં ઉચ્ચાર
20
twenty
શિક્ષક
30
thirty
zerti
40
forty
ફર્ટી
50
fifty
પચાસ
60
sixty
છઠ્ઠા
70
seventy
સિત્તેર
80
eighty
eigtii
90
ninety
નૈન્તિ

અન્ય સંખ્યાઓ લખવા માટે, તમારે ફોર્મેટ (રાઉન્ડ નંબર + એક અંકનો નંબર) ને અનુસરવું પડશે.

સંખ્યા ઇંગલિશ માં ઉચ્ચાર
22
twenty two
તમે
34
thirty four
zerti foar
58
fifty eight
fífti it
67
sixty seven
સાઠ સાત
75
seventy five
સત્તર ફેવ
86
eighty six
eigtii છ
93
ninety three
nainti zrii

આ આગલું પગલું લેવા માટે ઉપરના નંબરોનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો. તે એક સમાન પેટર્ન હશે, જોકે, દેખીતી રીતે, તેની વિવિધતાઓ સાથે. મુખ્ય વિચાર એ છે કે તમે આ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને સંયોજનો બનાવશો સો "સો" અથવા "સેંકડો" નો સંદર્ભ લો. દાખલા તરીકે:

સંખ્યા ઇંગલિશ માં ઉચ્ચાર
100
one hundred
uan હાથમાં
200
two hundred
તમે હાથ
300 t

hree hundred
zrii હસ્તગત
400
four hundred
ફાર હેન્ડર્ડ
500
five hundred
faiv હસ્તગત
600
six hundred
છ હાથવાળું
700
seven hundred
સાત હાથ
800
eight hundred
તે હાથમાં છે
900
nine hundred
નૈન હાથથી

બાકીના નંબરો લખવા માટે તમારે જોડાણ "અને" નીચે પ્રમાણે:

સંખ્યા ઇંગલિશ માં ઉચ્ચાર
101
one hundred and one
uan handred ean uan
125
one hundred and twenty five
uan handred ean tuenti faiv
555
five hundred and fifty five
faiv hándred ean fifti faiv
973
nine hundred and seventy three
n hundredin સો ean સિત્તેર zrii

પછી બાકીના એકમો આવશે, જે લગભગ સમાન રીતે રચવામાં આવશે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે હજારો (

thousand

) અને લાખો (

million

). આમાંથી કેટલાક નંબરો લખવાની રીત જુઓ.

સંખ્યા ઇંગલિશ માં ઉચ્ચાર
1000
one thousand
uan zausand
1100
one thousand one hundred
uan zausand uan handed
2756
two thousand seven hundred and fifty six
તમે zausand સાત હાથમાં ean fifti છ
724.658
seven hundred twenty four thousand six hundred and fifty eight
સાત હેન્ડ્રેડ ટ્યુન્ટી ફોર ઝૌસ અને છ હેન્ડ્રેડ ઇએન ફિફ્ટી ઇટ

નોંધ લો કે છેલ્લા ઉદાહરણમાં આપણે પ્રથમ મૂકીએ છીએ

seven hundred twenty four

"તેનો અર્થ શું છે? સાત સો ચોવીસ સ્પેનિશ માં.

અને તે પછી અમે "હજાર" શબ્દનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ હજાર. સંયોજનમાં તે રહે છે: «સાતસો ચોવીસ મિલ. હવે લાખોના એકમો જોઈએ.

સંખ્યા ઇંગલિશ માં ઉચ્ચાર
1.000.000
one million
યુઆન મિલિયન
1.100.000
one million hundred thousand
uan milion handy zausand
9.030.100
nine million thirty thousand hundred
n milin milion zérti zausand handred
70.060.023
seventy million sixty thousand twenty three
સિત્તેર મિલિયન સિક્સ્ટી ઝૌસંદ અને તુએન્ટી ઝ્રી

આ સાથે તમે શરૂ કરી શકો છો અંગ્રેજીમાં અભ્યાસ નંબરો, દેખીતી રીતે કેટલાક વધુ ખૂટે છે, પરંતુ આ સાથે તે પૂરતું છે જેથી ધીમે ધીમે તમે તેમને સમજવાનું શરૂ કરો.

ઓર્ડિનલ

ઓર્ડિનલ નંબરો, અગાઉના નંબરથી વિપરીત, ટેવાયેલા છે તત્વની સ્થિતિ સૂચવો, ઉદાહરણ તરીકે, એક સ્પર્ધામાં. આ શીખવા માટે સરળ છે. તમારે જે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ તે એ છે કે દરેક દસમાંથી પ્રથમ 3 સંખ્યાઓ, તેમના અપવાદો સાથે, સમાપ્ત થાય છે st (1), nd (2) અને rd (3) અને બાકીનું th માં.

પ્રથમ
first
1st
સેકન્ડ
second
2nd
ત્રીજું
third
3rd
ચોથું
fourth
4th
પાંચમી
fifth
5th
છઠ્ઠા
sixth
6th
સાતમું
seventh
7th
ઓક્ટાવો
eighth
8th
નવમું
ninth
9th
દસમા
tenth
10th

અંગ્રેજીમાં સંખ્યાઓનો ઉચ્ચાર

અંગ્રેજીમાં નંબરો શીખવાનું આગળનું પગલું, તે કેવી રીતે લખવામાં આવે છે તે જાણ્યા પછી, તેમને કેવી રીતે કહેવું અથવા ઉચ્ચારવું તે જાણવાનું છે. અમે તમારા માટે અંગ્રેજીમાં કેટલાક નંબરો અને તેમના ઉચ્ચારણ સાથે એક ટેબલ તૈયાર કર્યું છે. તમારી જાતને અજમાવો અને તમે જોશો કે તમે કેવી રીતે અવાજ કરો છો બ્રિટિશ:

અંગ્રેજીમાં સંખ્યાઓનો ઉચ્ચાર

આ માત્ર થોડા નંબરો હોવાથી, અમે એક વિડીયો પણ સામેલ કર્યો છે જેમાં એક મૂળ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ ઉચ્ચાર સાથે સંખ્યાઓનો પાઠ કરે છે. આ સાથે તમે બે બાબતો હાંસલ કરશો: ઇંગ્લેન્ડનો કુદરતી ઉચ્ચાર સાંભળો અને ઉચ્ચારનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરો:

બાળકો માટે અંગ્રેજીમાં સંખ્યાઓ

તેમાં કોઈ શંકા નથી કે બાળકોને અંગ્રેજી શીખવવું એ એવું કાર્ય નથી જેને આપણે સહેલું માની શકીએ, હકીકતમાં તે જટીલ છે, કારણ કે શિક્ષક અથવા પ્રશિક્ષકે બાળકોને કેવી રીતે સમજવું તે જાણવું જેથી તેમની પદ્ધતિઓ ખાતરીપૂર્વક પરિણામો લાવી શકે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે તે માત્ર યુવાનો અથવા વૃદ્ધ બાળકો માટે કોઈ વર્ગ હોય તે રીતે શરૂ કરવા માટે જ નથી, પરંતુ તે પણ ચોક્કસ તકનીકોનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે જેના દ્વારા બાળકનું અંગ્રેજી શીખવવા માટે ધ્યાન ખેંચવું શક્ય બનશે.

બાળકોને અંગ્રેજી શીખવવાની શ્રેષ્ઠ રીત એ છે કે તેમને આ નવી ભાષાને રમતના રૂપમાં બતાવવી, એટલે કે, હંમેશા છોકરાઓની મજા માટે જુઓઆ રીતે, તેમના માટે ધ્યાન આપવું મુશ્કેલ નહીં હોય, પરંતુ તે વિપરીત હશે કારણ કે તેઓ શીખવા માટે ઘણું રમવાનું પસંદ કરશે. ઇંગલિશ માં નંબરો. બાળકને આ વાતાવરણમાં સામેલ થવું જોઈએ અને તેને લાગવું જોઈએ કે તેની આસપાસની દરેક વસ્તુ અંગ્રેજીમાં છે જેથી વધુ સારું લાગે.

અંગ્રેજી ધ્વજ

જેથી બાળકોને સંખ્યાઓ શીખવાની તક મળે, હું તમને કહી દઉં કે તમારી પાસે મોટી સંખ્યામાં રમતો, ગીતો અને ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે, હકીકતમાં આદર્શ એ છે કે તમે તેમને 1 થી 10 સુધીની સંખ્યાઓ શીખવો અને જેમ જેમ તેઓ વધે અને તેના આધારે કેવી રીતે અનુકૂલન કરવું, તમે બાળકો જે શીખી રહ્યાં છે તેની સંખ્યા વધારવાનું પસંદ કરી શકો છો. આ રીતે બાળકો સરળતાથી શીખી શકે છે અંગ્રેજીમાં સંખ્યાઓ અને ખાતરી કરો કે તમે તેમના શિક્ષણના પરિણામો ખૂબ સ્પષ્ટ રીતે જોશો.
તમે બાળકોને શીખવવા માટે ઘણા વિકલ્પો શોધી શકો છો અને સત્ય એ છે કે તેમાંના ઘણા શિક્ષકની જવાબદારી છે. અહીં અમે તેમને તમારા માટે છોડી દઈએ છીએ, વિશાળ બહુમતી જે આપણે શોધી શકીએ છીએ:

વિડિઓઝ દ્વારા બાળકો માટે અંગ્રેજી

તેમાં કોઈ શંકા નથી કે નાના બાળકો, તેમનામાં અંગ્રેજી ભાષા સ્થાપિત કરવાનું વધુ યોગ્ય છે, જો કે આપણે ખાતરી કરી શકીએ કે તે વધુ મુશ્કેલ છે, કારણ કે બાળકોને તેમનું ધ્યાન રાખવું મુશ્કેલ છે તેઓ જે શીખી રહ્યા છે તેમાં, હકીકતમાં ખાસ તકનીકોનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે, જે તેમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને આનંદ કરવાની મંજૂરી આપશે, કારણ કે અન્યથા મને લાગે છે કે તેમનું ધ્યાન જાળવી રાખવું અને બાળકો શીખી શકે તેની ખાતરી કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે.

અમે ખાસ કરીને સંખ્યાઓ શીખવાના મુદ્દા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગીએ છીએ, કારણ કે જ્યારે પણ તમે બાળકને અંગ્રેજી શીખવો છો ત્યારે તમારે મૂળભૂત બાબતો, એટલે કે સ્વરો, મૂળાક્ષરો અને સંખ્યાઓથી શરૂઆત કરવી જોઈએ, તમે બાળકને વ્યાકરણ શીખવવાનું શરૂ કરી શકતા નથી, પરંતુ તમે પગલું દ્વારા તે કરવું જોઈએ.

ઇંગલિશ માં નંબરો

બાળકો માટે, શીખવું એકદમ ઇન્ટરેક્ટિવ રીતે થવું જોઈએ, અને આ વિડિઓઝના ઉપયોગ દ્વારા મેળવી શકાય છે, કારણ કે તમે પહેલેથી જ જાણો છો બાળકો ખરેખર ટીવી જોવાનું પસંદ કરે છે, ખાસ કરીને જો તે કાર્ટૂન હોય. અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે એવા ગીતો સાથે કાર્ટૂન ધરાવતાં વીડિયો મેળવો જેમાં સંખ્યાઓ દર્શાવવામાં આવે, આ રીતે છોકરો વિચારશે કે તે ટેલિવિઝન કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યો છે અને તમે તરત જ તેનું ધ્યાન ખેંચશો.

આ વિડીયોમાં ઉચ્ચારણ અને અવાજો ઉપરાંત જે તસવીરો છે, તે છોકરાને અંગ્રેજી સરળ રીતે શીખશે, તેમાં કોઈ શંકા નથી કે આપણે ધ્યાનમાં લેવાની એક શ્રેષ્ઠ તકનીક વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે આજે ઉપયોગ, ખાસ કરીને નાના બાળકો માટે અંગ્રેજી શીખવા માટે સક્ષમ થવા માટે આ પ્રકારની વિડીયો સામગ્રી મહત્વપૂર્ણ બની છે.

અંગ્રેજીમાં વર્ષો

અંગ્રેજીમાં વર્ષો જુદી રીતે લખવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે. ત્યાં ઘણી ગૂંચવણો નથી, તમારે ફક્ત અલગ કરવું પડશે આંકડાઓમાં સંખ્યાઓ. વર્ષો લખવાની રીતો પણ તેઓ જે શ્રેણીમાં છે તેના આધારે બદલાય છે, અને કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ પર પણ.

અસ્તિત્વમાં રહેલી ત્રણ શ્રેણીઓ છે: 1 થી 999, 1000 થી 1999 અને 2000 થી.

1 થી 999 સુધી

આ વર્ષો, ત્રણ અંકોના હોવાને કારણે, બે સંખ્યાઓમાં વિભાજિત કરી શકાય છે, એક એક આકૃતિ અને બીજા તરફથી બે, ઉદાહરણ તરીકે:

વર્ષ ઇંગલિશ માં
738
seven thirty-eight

સ્પેનિશમાં તે "સાત આડત્રીસ" કહેવા જેવું હશે. તમારી પાસે તેમને લખવાની બીજી રીત પણ છે, જે તમે અગાઉ જોયું હતું તે જ છે.

વર્ષ ઇંગલિશ માં
738
seven hundred and thirty eight

કોઈપણ રીતે માન્ય છે. પ્રથમમાં તમે પ્રથમ અંકની સંખ્યા લખો અને પછી બાકીના બે અંકો વચ્ચેનું સંયોજન. અને બીજા વિકલ્પમાં તમે સંપૂર્ણ નંબર લખો. નીચેના ઉદાહરણો પર ધ્યાન આપો:

વર્ષ ઇંગલિશ માં
22
twenty two
500
five hundred
પાંચ શતાબ્દી
200
two hundred
બે શતાબ્દી
889
eight hundred and eighty nine
આઠ અઠ્યાસી
999
nine hundred and ninety nine
નવ નવ્વાણું
607
six hundred and seven
છ ઓહ સાત
703
seven hundred and three
સાત ઓહ ત્રણ

પ્રથમ 3 ઉદાહરણો જુઓ, જ્યારે વચ્ચે એક વર્ષ છે 1 અને 99, તેને સંખ્યાઓમાં વિઘટન કરી શકાતું નથી. જો તે હોય તો તે પણ કરી શકાતું નથી શતાબ્દી વર્ષ. તે કિસ્સામાં તે શબ્દ સો અથવા મૂકવા માટે સ્વીકારવામાં આવે છે શતાબ્દી હવે છેલ્લા બે ઉદાહરણો પર ધ્યાન આપો, નોંધ લો કે "શૂન્ય" ને બદલે "ઓહ" છે. જ્યારે પણ તમે સંદર્ભ લેવા માંગતા હો ત્યારે તમારે આ રીતે કરવું જોઈએ વર્ષોમાં 0 સુધી. નીચેના ઉદાહરણો એક માર્ગ છે ખોટું તેમને લખવા માટે:

વર્ષ ઇંગલિશ માં
607
six zero seven
703
seven zero three

1000 થી 1999 સુધી

આ વર્ષો, 4 આકૃતિઓથી બનેલા હોવાથી, તેમને વિભાજિત કરવું શક્ય છે સમાન ભાગો અને તેમને તે રીતે લખો. દાખલા તરીકે:

વર્ષ ઇંગલિશ માં
1001
ten oh-one
1324
thirteen twenty-four
1777
seventeen seventy-seven
1980
nineteen eighty

અહીં પણ અપવાદો છે, આ વખતે બે શૂન્ય (0) માં સમાપ્ત થતા વર્ષો નીચે મુજબ છે:

વર્ષ ઇંગલિશ માં
1000
ten hundred
1200
twelve hundred
1700
seventeen hundred
1900
nineteen hundred

પ્રથમ બે અંકો 10 થી 19 ની મુખ્ય સંખ્યા તરીકે લખવામાં આવે છે, અને બે શૂન્ય (0) શબ્દ "સો" દ્વારા રજૂ થાય છે.

2000 થી

9 ના પ્રથમ 2000 વર્ષ એ જ રીતે લખવામાં આવ્યા છે જે અમે તમને પહેલાથી જ કાર્ડિનલ નંબરોમાં બતાવ્યા છે:

વર્ષ ઇંગલિશ માં
2000
two thousand
2005
two thousand and five
2009
two thousand and nine

ત્યારથી તેમને બે ભાગમાં અલગ કરીને લખી શકાય છે, જેમ આપણે અગાઉના વર્ષોમાં કર્યું હતું, અથવા કુદરતી સંખ્યા તરીકે કર્યું હતું.

વર્ષ ઇંગલિશ માં
2010
two thousand ten
વીસ દસ
2014 t

wo thousand fourteen
ચોવીસ
2020
two thousand twenty
વીસ વીસ

અંગ્રેજીમાં દશાંશ

જો તમે આ માર્ગદર્શિકાનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો તો અંગ્રેજીમાં દશાંશ નાની બાબત છે. અંગ્રેજીમાં, અલ્પવિરામ (,) નો ઉપયોગ દશાંશ સાથે સંખ્યાને વ્યક્ત કરવા માટે થતો નથી, પરંતુ તેના બદલે પોઇન્ટ (.). તમારે હંમેશા આખો ભાગ લખવો પડશે (જો એક હોય તો), પછી "બિંદુ" મૂકો અને છેલ્લે દરેક આગામી નંબર એક પછી એક લખો.

દશાંશ ઇંગલિશ માં
0.5
point five
1.3
one point three
3.141592
three point one four one five nine two
15.73
fifteen point seven three

અંગ્રેજીમાં અપૂર્ણાંક

અપૂર્ણાંકથી શરૂ કરતા પહેલા તમારે યાદ રાખવું જોઈએ કે અંક અપૂર્ણાંકની ટોચ છે અને છેદ તળિયે. અંકો સાથે લખવામાં આવે છે મુખ્ય નંબરો, જ્યારે છેદ સાથે સામાન્ય સંખ્યાઓ.

જ્યારે અપૂર્ણાંકની ટોચ 1 કરતા વધારે હોય છે, ત્યારે નીચે બહુવચનમાં લખવામાં આવે છે. અને જ્યારે છેદ 2 છે, લખ્યું છે "

half

»જ્યારે અંક 1 હોય, અને

halves

He જ્યારે તે મોટો થાય.

અપૂર્ણાંક ઇંગલિશ માં
1/2
a half o half
5/2
five halves
1/3
one third
1/5
one fifth
3/7
three sevenths
45/9 f

orty-five ninths

અંગ્રેજીમાં ટકાવારી

અંગ્રેજીમાં ટકાવારી લખવા અથવા ઉચ્ચારવા માટે તમારે સંખ્યાના અંતે "ટકા" શબ્દ ઉમેરવો પડશે. તમે પહેલાના આંકડાઓની જેમ જ સંખ્યાઓ લખવા જઈ રહ્યા છો.

ટકાવારી ઇંગલિશ માં
0.05%
zero point zero five percent
1.7%
one point seven percent
5.4%
five point four percent
25%
twenty five percent
300%
three hundred percent

અંગ્રેજીમાં પૈસા

અંગ્રેજીમાં પૈસા વિશે વાત કરવાથી તમે પહેલેથી જ જોયું હોય તે બધું લાવે છે. આ કરવા માટે તમારે આખો નંબર કોઈપણ કાર્ડિનલ નંબર તરીકે લખવો જોઈએ અને પછી ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ ચલણ. જો દશાંશ હોય તો, "બિંદુ" ને બદલે "અને" અને પછી તે નાણાકીય અપૂર્ણાંકનું નામ મૂકો.

નાણાં ઇંગલિશ માં
1$
one dollar
15 €
fifteen euros
£20
twenty pounds
3.99 $
three dollar and ninety nine cents

અંગ્રેજીમાં સંખ્યાઓ સાથેના શબ્દસમૂહોનાં ઉદાહરણો

ઇંગલિશ માં સ્પેનિશમાં
I have two sons
મારે બે દીકરા છે
i got a ten in math
મેં ગણિતમાં દસ મેળવ્યા
Sofia has more than twenty three books
સોફિયા પાસે ત્રેવીસથી વધુ પુસ્તકો છે
one hundred and fifty athletes participated
એકસો પચાસ રમતવીરોએ ભાગ લીધો હતો
t

he factory produces more than five million soaps
ફેક્ટરી XNUMX લાખથી વધુ સાબુનું ઉત્પાદન કરે છે
on the farm there are seventy three cows
ખેતરમાં ત્રેતેર ગાય છે
the car costs ten thousand five hundred euros
કારની કિંમત દસ હજાર પાંચસો યુરો છે
i’ve seen the movie seven times
મેં ફિલ્મ સાત વખત જોઈ છે
બે હજાર અને ચૌદ સોકર વર્લ્ડ કપ બ્રાઝિલમાં હતો
the soccer world cup two thousand fourteen was in Brazil
મારા પુત્રનો જન્મ ઓગણીસ ઓગણત્રીસમાં થયો હતો
my son was born in the nineteen ninety-eight
PI ત્રણ બિંદુ એક ચાર એક પાંચ નવ બરાબર છે ...
PI is equal to three point one four one five nine…
મારા સ્માર્ટફોનમાં એન્ડ્રોઇડનું આઠ પોઇન્ટ શૂન્ય વર્ઝન છે
my smartphone has the eight point zero version of Android
એક તૃતીયાંશ શૂન્ય બિંદુ ત્રણ ત્રણ ત્રણ ત્રણ બરાબર છે ...
one third is equal to zero point three three three three three…
જવાબ બે પાંચમા ભાગનો હતો
the answer was two fifths
કમિશન દસ ટકા છે
the commission is ten percent
આ મહિને મેં ત્રણ પોઈન્ટ પચીસ ટકા મેળવ્યા
this month I won three points twenty five percent
તેઓ મારા માટે પાંચ ડોલર બાકી છે
they owe me five dollars
તેની કિંમત એક યુરો અને સિત્તેર સેન્ટ છે
it cost one euro and seventy-six cents

કસરતો

આગળ, અમે તમારા માટે કેટલીક કસરતો તૈયાર કરી છે જેથી તમે અંગ્રેજીમાં તમારા નંબરોના જ્ knowledgeાનને ચકાસી શકો. તમે આખા લેખમાં સમસ્યા વિના શું શીખી રહ્યા છો તેની સમીક્ષા કરી શકો છો, મહત્વની બાબત એ છે કે તમે મૂળભૂત બાબતો અને મૂળભૂત બાબતો રાખો - શુભેચ્છા!

એક ટિપ્પણી મૂકો