Prométheusz és Pandora mítosza

Prométheuszt mesés karakternek tartják a görög mitológiában. Habár Ő volt az univerzum titánjainak titánja Az olimpiai istenek érkezése előtt kapcsolatba lépett velük és szövetségeket kötött ugyanazon jelenet megosztásával. Itt láthatja ennek a hősnek az emberi fajért felelős legendáját. Tudni fogja, kik voltak a szüleik, a jólétüket veszélyeztető cselekedeteik, amelyek olyan halandó tulajdonságokat adtak, amelyek csak az istenek és kapcsolata a híres Pandorával. Anélkül, hogy várakoznia kellene, kezdje el olvasni Prometheus lenyűgöző kalandját.

a Prometheus és a pandora mítosza

Kik voltak Prométheusz szülei?

Az olimpiai istenek korában a titánok is léteztek, és Prometheus is közéjük tartozott. Iapetus fia és egy Clymene nevű tengeri nimfa volt.. Testvérei voltak: Epimetheus, Menecio és Atlas. Közülük Prométheusz volt a legmerészebb, aki képes volt kihívni az isteneket, függetlenül attól, hogy ezek a cselekedetek hogyan hatnak rá később.

Mit csinált Prométheusz?

Ő volt a felelős az emberiség megteremtéséért, lássuk, milyen volt a részvétele ebben a folyamatban. Először, őt és testvérét, Epimetheust bízták meg az állatok és az emberi faj megalkotásával. Hogyan biztosítsunk mindent, ami az életükhöz szükséges, mind a fizikai feltételeket, mind az egyes fajok élőhelyét.

Epimetheus az állatok megalkotásával kezdte. Különböző típusokból készítette őket, és mindegyiknek megkülönböztető jellemzőket adott. A legendák szerint az élőlények sokfélesége ennek a karakternek a fantáziája volt. Amikor az embernek terveznie kellett, felhívta Prométheuszt, így kettejük között valami nagyszerűt, eredetit csinálhattak.

Abban a pillanatban volt az Prométheuszt az ember teremtése ihlette az állatokétól eltérő képességekkel. Arra késztette őket, hogy képesek legyenek megvédeni magukat, ésszel és józan ésszel cselekedeteikben. Fizikai jellemzőik megkülönböztetőek voltak járásukban, viselkedésükben és intelligenciájukban. Képes volt megépíteni a tevékenységeik elvégzéséhez szükséges munkákat.

Ugyanígy uralkodtak az állatokon, hogy háziasítsák őket, ahogyan a földet is megművelhették termények, ültetésük és betakarításuk szempontjából. Valami egyedülálló, amit Prométheusz adott az embereknek, a tűzgyújtás ereje, ez a tény annyira feldühítette Zeuszt, mert ez csak az isteneknek megfelelő attribútum volt. Ez és más bravúrok iszonyatos ítéletet szenvedtek.

Prometheus bravúrjai

Prométheusz merész, találékony jellem volt, elhatározta, hogy kitér az útjába állók elől, hogy elérje az emberiség segítésére irányuló célját. Nem félt az Olympus ősi isteneitől, mivel egy másik kiváló fajhoz tartozott, titán volt, lények, amelyek e görög istenségek érkezése előtt lakták a világegyetemet. Ennek a karakternek a tulajdonságai hozzáadták a szükséges bátorságot ahhoz, hogy hősies cselekedeteket hajtsanak végre az emberekkel szemben.

Ilyen volt az emberek tüze. Ez történt, amikor Prométheusz megkérte Zeuszt, hogy engedje tüzét embereinek, hogy sok munkát végezhessenek és főzzenek. Zeusz azonban nem volt hajlandó erre; ami nagyon bosszantotta Prométheuszt, így a napisten felügyeletével, égő lángot rajzolhat és vigye el szeretett embereihez. Ezzel az akcióval kezdődött az istenek bosszúja a titán ellen.

Mintha ez nem lenne elég, azzal a szándékkal, hogy jó ételt adjunk a világ halandóinak, másodszor is kigúnyolta Zeuszt azzal, hogy ököráldozattal becsapta. Ez az isteneké volt, találékonysággal Prométheusz adta az embereknek, hogy ezalatt gazdagon ehessenek. Ettől a pillanattól kezdve ez az isten a legkegyetlenebb görög mondatot nyilvánította a nagylelkű titánnak, megbocsáthatatlan helytelen lépéséért.

Prometheus büntetése

Zeusz, felháborodva Prométheusz merészségén, az istenek gúnyolódásának tekintette, megparancsolta Héphaisztosznak és Cratosnak, hogy örökre láncolják őt egy sziklához a Kaukázuson. Ott örökké élne anélkül, hogy valaki megszakítaná a láncát.

Egy szép napig, Herkules, aki íj és nyíl kíséretében halad át a területen, látja a hosszan szenvedő titánt és úgy dönt, hogy kétszer gondolkodás nélkül elengedi. Kétségtelen, hogy Prométheusz végtelenül hálás volt Herkulesnek, amiért abbahagyta elengedését.

Prométheusz és Pandora

Miután Prométheusz megszabadult az örök büntetéstől, Zeusz bosszúvágya könyörtelenül megnő. Ki tudná elképzelni, hogy mit tehetne tele ennyi gyűlölettel és gonoszsággal a titán és az egész emberiség ellen? Csak egy ilyen gonosz elme tervezhet machiavelliai bosszút.

Találkozott más nagyon erős istenekkel, és így összeesküdött a következő bosszúban. Mi lenne a következő lépése? Csinálj egy gyönyörű nőt, hogy odaadd Prométheusznak, a neve pandora volt. Halálos ajándékot hozott magával, amelyet át kellett adnia neki.

Héphaisztosz vett részt ebben az alkotásban, aki agyagot vett és elvégezte az összes fizikai részt, Athéné készítette neki az összes ruhát, amit viselt, míg Hermész elkötelezte magát, hogy nőiességet és édességet adjon neki a kezelésében. Végül Zeusz adta életét, és ajándékozta meg Prométheuszt.

Amikor elkészült, Hermész elvitte Prométheuszba. Persze tudta, hogy valami baj van ezekkel a heves istenekkel. Annak ellenére, hogy figyelmeztette testvérét Zeusz félelmetes tervére, Epimetheus engedett a szépségének, és nem tudott ellenállni, hogy feleségül vegye.

Egy szerencsétlen napon a gyönyörű nő kinyitotta az ajándékot, egy doboz, amely minden szerencsétlenséget hordozott, amelyeket az emberiség szenvedni fog. A gonoszságok az egész országban elterjedtek, anélkül, hogy bárki is megmenekült volna tőlük. Ebben Pandora ládája benne volt a remény is, amely nem menekült meg a gonoszsággal és a szerencsétlenséggel együtt, mert bezárta, mielőtt elment.

Eddig ismert e híres karakterek legendája, amely annyira inspirál minket. Prométheusz az emberiség iránti nagylelkűség példája volt. Elutasított egy nagyon feltűnő ajándékot, mert nem bízott azokban, akik adták neki, és bár figyelmeztette a testvérét erre, figyelmen kívül hagyta, és mindannyian elszenvedték a szörnyű következményeket.

Szólj hozzá