სამაგისტრო გერმანული: სრული გზამკვლევი მნიშვნელოვანი გერმანული ზმნებისა და მათი კონიუგაციის შესახებ

სამაგისტრო გერმანული: სრული გზამკვლევი მნიშვნელოვანი გერმანული ზმნებისა და მათი კონიუგაციის შესახებგერმანული ენის დაუფლების სრული სახელმძღვანელო, რომელსაც ქვემოთ ვიხილავთ, ყურადღებას გაამახვილებს ენის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტზე: ზმნებსა და მათ უღლებაზე. გერმანულში ზმნების კონიუგაციის სწავლა აუცილებელია იმისათვის, რომ შეძლოთ ამ ენაზე თავისუფლად და თავისუფლად კომუნიკაცია. სწორედ ამიტომ წარმოგიდგენთ ამ სახელმძღვანელოს, რომელიც შექმნილია როგორც დამწყებთათვის, ასევე მათთვის, ვინც უკვე ფლობს საბაზისო ცოდნას და სურს ჩაუღრმავდეს ამ საკითხს.

დაწვრილებით

გერმანული კონექტორები: სია და მაგალითები

კონექტორების დანიშნულება გერმანულში (და სხვა ენებში) არის ურთიერთობის დამყარება წინადადებების ორ ტიპს შორის, რომლებიც კლასიფიცირდება როგორც დაქვემდებარებული და მთავარი. მათ შორის…

დაწვრილებით