რუსულ ენაზე შესწავლა: ფუნდამენტური ზმნები რუსულში და მათი სწორად შერწყმა

რუსულ ენაზე შესწავლა: ფუნდამენტური ზმნები რუსულში და მათი სწორად შერწყმაშესავალი

რუსული ენა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და შესწავლილი ენაა თავისი ენობრივი და კულტურული სიმდიდრის გამო. რუსულის სწავლის ერთ-ერთი არსებითი ასპექტია მისი ფუნდამენტური ზმნების დამუშავება და მათი სწორად შერწყმის გზა. ამ სტატიაში ჩვენ ჩავუღრმავდებით ამ ზმნების შესწავლას და მათ მარეგულირებელ თავისებურებებს.

ძირითადი ზმნები რუსულ ენაზე

რუსულში ზმნები იყოფა ორ ჯგუფად პირველი y el მეორე, შესაბამისად -ть ან -ти-ით დაბოლოებული ინფინიტივიდან გამომდინარე. რუსულში რამდენიმე ფუნდამენტური ზმნა მოიცავს:

 • быть (byt') – ყოფნა
 • говорить (govorit') – ლაპარაკი
 • читать (ჩიტატ') – წაკითხვა
 • писать (pisat') – დაწერა
 • идти (idti) – წასვლა
 • спать (გაფურთხება) – დაძინება

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ზმნები რუსულში ყველაზე გავრცელებული ზმნების მხოლოდ მცირე ნიმუშია, მაგრამ ისინი საფუძვლად დაედება უღლების წესების გაგებას.

რუსული ზმნის უღლება

რუსული ზმნების უღლება გარკვეულ ნიმუშებს მიჰყვება, განსაკუთრებით მათ დაბოლოებებში. რუსულ ენაში სამი დროა: წარსული, აწმყო და მომავალი. ამ სტატიაში ჩვენ ძირითადად ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გავაერთიანოთ ზმნები აწმყო დროში, რაც კეთდება შემდეგი დაბოლოებების გამოყენებით:

 • 1 პირი მხოლობითი რიცხვი: -ю / -у
 • მე-2 პირი მხოლობითი რიცხვი: -ешь / -ишь
 • მე-3 პირი მხოლობითი რიცხვი: -ет / -ит
 • 1-ლი პირი მრავლობითი: -ем / -им
 • მრავლობითი მე-2 პირი: -ете / -ите
 • მე-3 პირი მრავლობითი: -ют / -ят

ეს დაბოლოებები უნდა დაემატოს ზმნის ფუძეს, შეცვალოს ინფინიტიური დაბოლოება (-ть ან -ти).

კონიუგაციის მაგალითები

მაგალითისთვის ავიღოთ ზემოთ ნახსენები ერთ-ერთი ფუნდამენტური ზმნა, говорить (govorit' – ლაპარაკი). ეს ზმნა პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება, ამიტომ ზმნების პირველი ჯგუფისთვის ზემოთ ნახსენებ დაბოლოებებს გამოვიყენებთ.

 • Я говорю (Ya govoru) – ვლაპარაკობ
 • Ты говоришь (Ty govorish') – შენ ლაპარაკობ
 • On/ona/ono говорит (On/ona/ono govorit) – ის ლაპარაკობს
 • Мы говорим (My Govorim) – ჩვენ ვლაპარაკობთ
 • Вы говорите (Vy govorite) – შენ ლაპარაკობ
 • они говорят (Oni govoryat) – ლაპარაკობენ

არარეგულარული და მოძრაობის ზმნები

რუსულში არის ზმნები, რომლებიც არ იცავენ ჩვეულ უღლების წესებს და არარეგულარულად ითვლება. არარეგულარული ზმნის მაგალითია ზმნა «быть» (byt' – ყოფნა). ამ ზმნას, მიუხედავად იმისა, რომ რუსულად ფუნდამენტურია, აწმყო დროში აქვს არარეგულარული უღლება, რადგან მას მხოლოდ ერთი ფორმა აქვს: «есть» (იესტი» – იყოს). ასევე, დადებით წინადადებებში ის ხშირად გამოტოვებულია და იგულისხმება.

კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც გასათვალისწინებელია არის ის, რომ მოძრაობის ზმნებს, როგორიცაა идти (idti – go), აქვთ ორი ფორმა: არარეფლექსიური, რომელიც მიუთითებს მოძრაობაზე ერთი მიმართულებით და რეფლექსური, რომელიც მიუთითებს მოძრაობაზე სხვადასხვა მიმართულებით ან წინ და უკან. .

ზმნის ასპექტის გაგება რუსულში

რუსულ ენაზე ზმნებს შეიძლება ჰქონდეს ორი ასპექტი: სრულყოფილება და არასრულყოფილი. სრულყოფილი ასპექტი მიუთითებს იმაზე, რომ მოქმედება დასრულებულია ან განხორციელდება მთლიანად, ხოლო არასრულყოფილი ასპექტი მიუთითებს იმაზე, რომ მოქმედება უწყვეტია ან განხორციელდება სხვადასხვა დროს.

ეს ასპექტები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სხვადასხვა ზმნებით, თუმცა ზოგიერთი მათგანი აწმყო დროში ერთნაირადაა შერწყმული. მაგალითად, ზმნა читать (ჩიტატ' – წაკითხვა) არასრულყოფილია, ხოლო прочитать (პროჩიტატ' – წაკითხვა [დასრულებული მოქმედება]) მისი სრულყოფილი ანალოგია. აწმყო დროში ორივე ზმნა ერთნაირადაა შერწყმული; თუმცა, სრულყოფილ ასპექტს მხოლოდ მაშინ გამოიყენებენ, როცა მომავალზე ვსაუბრობთ.

მოკლედ, ფუნდამენტური ზმნების შესწავლა არის რუსული ენის შესწავლის მთავარი ასპექტი. უღლების დაუფლება და ვერბალური ასპექტის გაგება აუცილებელი უნარებია, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაუმკლავდეთ სხვადასხვა კომუნიკაციურ სიტუაციებს და გააუმჯობესოთ რუსული ენის ცოდნა. წარმატებებს გისურვებთ სწავლაში!

დატოვე კომენტარი