ისაუბრეთ როგორც მშობლიური: ძირითადი ჩინური ზმნები და მათი უღლების წესები

ისაუბრეთ როგორც მშობლიური: ძირითადი ჩინური ზმნები და მათი უღლების წესებიჩინურ ენაზე ლაპარაკი, როგორც მშობლიური, შეიძლება რთულ ამოცანად მოგეჩვენოთ, მაგრამ სწორი ინფორმაციისა და მუდმივი პრაქტიკის წყალობით, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ არსებითი ზმნების გამოყენებას და მათი უღლების წესებს. აქ არის ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ ძირითადი ჩინური ზმნები, როგორ ხდება მათი კონიუგაცია და როგორ გამოიყენოთ ისინი რეალურ სიტუაციებში.

შესავალი ჩინური ზმნები

ჩინური არის ენა, რომელშიც ზმნები არ იცვლებიან ფორმას დროის, პიროვნების ან რიცხვის მიმართ, როგორც ეს ხდება დასავლურ ენებში. ამის ნაცვლად, ჩინური ზმნები გამოიყენება მარტივი უღლების სახით, რომლებიც აგებულია დამხმარე სიტყვებთან და სხვა გრამატიკულ ნაწილაკებთან ერთად. ამ განყოფილებაში ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ჩინურ ფუნდამენტურ ზმნებზე და ზმნის უღლების ძირითად წესებზე.

ჩინურის, როგორც ენის ათვისების ძირითადი ელემენტია რიცხვების სწავლა და მათი წარმოთქმა ჩინურად მათი ფონეტიკის მიხედვით. ქვემოთ მოცემულია რიცხვები 1-დან 10-მდე 一 (yī), 二 (èr), 三 (sān), 四 (sì), 五 (wǔ), 六 (liù), 七 (qī), 八 (bā ), 九(jiǔ) და 十 (shi).

ჩინური არსებითი ზმნები და მათი მნიშვნელობა

 • 是 (shì) – ყოფნა, ყოფნა
 • 有 (yǒu) – ქონას, ფლობას
 • 去 (qù) – წასვლა, წასვლა
 • 来 (lái) – მოსვლა, ჩამოსვლა
 • 能 (néng) – შეძლება, შეძლება
 • 要 (yào) – მინდა, საჭიროა, უნდა
 • 吃 (chī) – ჭამა
 • 喝 (hē) – დალევა
 • 学 (xué) - ისწავლე, ისწავლე
 • 做 (zuò) – კეთება, მუშაობა

თითოეული ეს ზმნა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველდღიური კომუნიკაცია და ყოველდღიური სიტუაციები, ამიტომ აუცილებელია მათი დაუფლება ჩინურად თავისუფლად სასაუბროდ.

ზმნის უღლების წესები ჩინურში

ჩინურში ზმნის უღლება უფრო ადვილია, ვიდრე სხვა ენებზე, როგორიცაა ესპანური ან ინგლისური. ეს სიმარტივე განპირობებულია იმით, რომ ჩინური ზმნები არ შეცვალოთ ფორმა დროის, პიროვნების ან რიცხვის მიხედვით.

აქ მოცემულია ზმნის უღლების ძირითადი წესები ჩინურში:

1. ზმნის ფორმები არ იცვლება საგნის მიხედვით.
2. უარყოფა გამოიხატება ისეთი ნაწილაკებით, როგორიცაა 不 (bù) ან 没 (méi).
3. ზმნის დრო გამოიხატება ისეთი დამხმარე სიტყვებით, როგორიცაა 了 (le), 过 (guò) ან 着 (zhe).
4. ასპექტი მითითებულია ისეთი ნაწილაკებით, როგორიცაა 在 (zài) ან 着 (zhe).
5. რეჟიმი მითითებულია დამხმარე სიტყვებით, როგორიცაა 会 (huì), 能 (néng) ან 可以 (kěyǐ).

ამ ძირითადი წესების გამოყენებით, შეგიძლიათ დაიწყოთ მარტივი ჩინური წინადადებების აგება სხვადასხვა არსებითი ზმნებით.

ძირითადი ზმნების გამოყენების მაგალითები ჩინურში

ვნახოთ, როგორ გამოვიყენოთ ზემოთ ნახსენები არსებითი ზმნები მარტივ წინადადებებში:

 • 我是学生。 (Wǒ shì xuéshēng.) – სტუდენტი ვარ.
 • 我们有时间。 (Wǒmen yǒu shíjiān.) – დრო გვაქვს.
 • 他去北京。 (Tā qù Běijīng.) – ის მიდის პეკინში.
 • 她来自中国。 (Tā lái zì Zhōngguó.) - ის ჩინეთიდან მოდის.
 • 你能说英语吗? (Nǐ néng shuō Yīngyǔ ma?) – შეგიძლია ინგლისურად ისაუბრო?

ეს მაგალითები აჩვენებს, თუ როგორ აერთიანებს არსებითი ზმნები ჩინურში გრამატიკულ ნაწილაკებთან და დამხმარე სიტყვებთან სრული და შინაარსიანი წინადადებების შესაქმნელად.

არსებითი ზმნების პრაქტიკა და გამოყენება

იმისათვის, რომ ჩინურად ილაპარაკოთ, როგორც მშობლიური, მნიშვნელოვანია, რომ ივარჯიშოთ და გამოიყენოთ ამ არსებითი ზმნების გამოყენება რეალურ კონტექსტში. ზოგიერთი სტრატეგია ჩინურში ძირითადი ზმნების ოსტატობის გასაუმჯობესებლად მოიცავს:

1. ისწავლეთ არსებითი ზმნების შემცველი სასარგებლო ფრაზები და წინადადებები.
2. ივარჯიშეთ არსებითი ზმნების უღლებაზე ზემოთ აღნიშნული უღლების წესების დაცვით.
3. მონაწილეობა ჩინურ საუბრებში მშობლიურ ენაზე ან თანამოსწავლეებთან.
4. შეისწავლეთ დამატებითი რესურსები, როგორიცაა სახელმძღვანელოები, აუდიო და ვიდეოები, რომლებიც ფოკუსირებულია ჩინურში არსებითი ზმნების გამოყენებაზე.

ამ სტაჟირების შედეგად შეძენილი უნარები და ცოდნა საშუალებას მოგცემთ ადვილად ნავიგაცია ყოველდღიურ სიტუაციებში და ისაუბრეთ ჩინურად თავდაჯერებულად და თავისუფლად.

და ბოლოს, აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ ჩინურ ენაში არსებითი ზმნებისა და უღლების წესების დაუფლებას დრო და თავდადება სჭირდება. მოთმინება და მუდმივი პრაქტიკა საფუძველს უქმნის ჩინურად მშობლიურ ენაზე ლაპარაკს და მისი ნიუანსებისა და დახვეწილობის გაგებას. ბედნიერი სწავლა!

დატოვე კომენტარი