იტალიური რიცხვები 1 -დან 100 -მდე

იტალიური არის ძალიან გასაოცარი ენა, რომელსაც აქვს ბევრი ისტორია. რადგან ის იზიარებს ლექსიკონის 82% -ს ესპანურ ენაზე, ბევრი ფიქრობს, რომ სწავლა საკმაოდ ადვილია. თუმცა, ეს არის იგივე ნათესაობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული დაბნეულობა ენის სწავლისას. როგორც სხვა ენებზე, დაიწყეთ სწავლით რიცხვები იტალიურად არის კარგი გზა დასაწყებად.

იტალიის ოფიციალური დროშა

იტალიური არის ინდოევროპული წარმოშობის რომანული ენა, ის არის ოფიციალური ენა იტალიაში y es საუბრობს 62 მილიონი მოსახლერა აპირებთ თუ არა იმ ქვეყანაში გამგზავრებას რამდენიმე თვეში, თუ გაქვთ ენის სწავლის სურვილი, რადგან ის თქვენს ყურადღებას იპყრობს, რიცხვების საგანში კარგი საფუძველია სწავლის დასაწყებად და ასევე გამოთქმის პრაქტიკაში.

გახსოვდეთ, რომ თუ თქვენ აპირებთ დამოუკიდებლად სწავლას, უნდა იყოთ მოთმინება, ისწავლოთ ნელ -ნელა და არ შეწყვიტოთ ვარჯიში.

როგორ დავწეროთ რიცხვები იტალიურად

დასაწყისისთვის, ჩვენ მოვამზადეთ ეს ცხრილები ნომრით მის ვერსიაში, როგორც იტალიურ ასევე ესპანურ ენაზე, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ დამახსოვრება.

1 -დან 10 -მდე

Número იტალიურად en Español
1 გაეროს გაეროს
2 ორი dos
3 tre სამ
4 ოთხ ოთხ
5 კინოთეატრი ხუთ
6 ექვსი ექვსი
7 შვიდი შვიდი
8 ოტო ocho
9 ცხრა ცხრა
10 იღუპება ათი

1 -დან 20 -მდე

Número იტალიურად en Español
1 გაეროს გაეროს
2 ორი dos
3 tre სამ
4 ოთხ ოთხ
5 კინოთეატრი ხუთ
6 ექვსი ექვსი
7 შვიდი შვიდი
8 ოტო ocho
9 ცხრა ცხრა
10 იღუპება ათი
11 undici ერთხელ
12 დოდიკი მოძღვარი
13 ტრედიჩი ცამეტი
14 კვატორდიცი თოთხმეტი
15 ქინძი კომში
16 sedici თექვსმეტი
17 დიკასეტა ჩვიდმეტი
18 დიიკოტო თვრამეტი
19 დიქსიკო ცხრამეტი
20 ვენტი ოცი

1 -დან 100 -მდე

Número იტალიურად en Español
1 გაეროს გაეროს
2 ორი dos
3 tre სამ
4 ოთხ ოთხ
5 კინოთეატრი ხუთ
6 ექვსი ექვსი
7 შვიდი შვიდი
8 ოტო ocho
9 ცხრა ცხრა
10 იღუპება ათი
11 undici ერთხელ
12 დოდიკი მოძღვარი
13 ტრედიჩი ცამეტი
14 კვატორდიცი თოთხმეტი
15 ქინძი კომში
16 sedici თექვსმეტი
17 დიკასეტა ჩვიდმეტი
18 დიიკოტო თვრამეტი
19 დიქსიკო ცხრამეტი
20 ვენტი ოცი
21 ოცდაერთი ოცი
22 სავენტილაციო ოცდაორი
23 ვენტირე ოცდასამი
24 ვენტიკატრო ოცდაოთხი
25 პარკუჭის ოცდახუთი
26 ვენეციელი ოცდაექვსი
27 სავენტილაციო ოცდაშვიდი
28 ვენტოტო ოცდარვა
29 ვენტილოვა ოცდაცხრა
30 ოცდაათი ოცდაათი
31 ტრენტუნო ოცდათერთმეტი
32 ტრენტადი ოცდათორმეტი
33 ტრენატრე Ოცდაცამეტი
34 ოცდათოთხმეტი ოცდაოთხი
35 ტრენტაცინი ვიდრე ოცდათხუთმეტი
36 ოცდაექვსმეტი ოცდაექვსმეტი
37 ტრენტასეტი ოცდაშვიდი
38 ტრენტოტო ოცდათვრამეტი
39 ოცდაცხრამეტი ოცდაცხრამეტი
40 საკარანტიო ორმოცი
41 კარანტუნო ორმოცდაერთი
42 საკარანტინო ორმოცდაორი
43 საკარანტირო ორმოცდასამი
44 კარანტიკატოტრო ორმოცდაოთხი
45 კარანტაცინი რომ ორმოცდახუთი
46 კარანტიზაი ორმოცდაექვსი
47 საკარანტინე ორმოცდაშვიდი
48 კარანტოტო ორმოცდარვა
49 საკარანტინოო ორმოცდაცხრა
50 ცინკვანტა ორმოცდაათი
51 ცინკვანტუნო Ორმოცდათერთმეტი
52 ციკვანტადუე ორმოცდათორმეტი
53 ორმოცდათოთხმეტი ორმოცდათორმეტი
54 ორმოცდათხუთმეტ-კვატრო ორმოცდათოთხმეტი
55 ორმოცდათხუთმეტი ორმოცდათხუთმეტი
56 ორმოცდათხუთმეტი ორმოცდათექვსმეტი
57 ცინკვანტასეტი ორმოცდაშვიდი
58 ცინკვანტოტო ორმოცდათვრამეტი
59 ორმოცდაცხრამეტი ორმოცდაცხრამეტი
60 სამოცი სამოცი
61 სესანტუნო სამოცდაერთი
62 სესანტადუე Სამოცდაორი
63 სეზანტი Სამოცდასამი
64 sessantaquattro სამოცდა ოთხი
65 sessantacinque სამოცდახუთი
66 სესანტასეი Სამოცდაექვსი
67 სესანტასეტი სამოცდაშვიდი
68 სესანტოტო Სამოცდარვა
69 სესანტანოვე სამოცდაცხრა
70 სეტტანტა სამოცდაათი
71 სეკანტუნო სამოცდათორმეტი
72 დასახლდა Სამოცდათორმეტი
73 სეკანტატრე Სამოცდაცამეტი
74 სეკანტაქატტრო სამოცდათოთხმეტი
75 სეკანტაცინკი Სამოცდათხუთმეტი
76 სეკანტაზეი სამოცდათექვსმეტი
77 დასახლება სამოცდაშვიდი
78 სეკანტოტო სამოცდათვრამეტი
79 სეკანტანოვე Სამოცდაცხრამეტი
80 ოთხმოცი ოთხმოცი
81 ოტანტუნო ოთხმოცდაერთი
82 ოტაანტადუ ორმოცდათორმეტი
83 ოტანტატე Ოთხმოცდასამი
84 ოტანტაკუტრო ოთხმოცდა ოთხი
85 ოტანტაცინკი ოთხმოცდახუთი
86 ოტანტაზეი ოთხმოცდა ექვსი
87 ოტანტასეტი ოთხმოცდაშვიდი
88 ოტანტოტო ოთხმოცდარვა
89 ოტოტანოვე ოთხმოცდაცხრა
90 ნოვანტა ოთხმოცდაათი
91 ნოვანტუნო ოთხმოცდაერთი
92 ნოვანტადუე Ოთხმოცდათორმეტი
93 არ ავდექი ოთხმოცდაცამეტი
94 ნოვანტაკვატტრო Ოთხმოცდათოთხმეტი
95 ამის მოხსნა არ არის Ოთხმოცდათხუთმეტი
96 ნოვანტაზეი Ოთხმოცდათექვსმეტი
97 ნოვანტასეტი Ოთხმოცდა ჩვიდმეტი
98 ნოვანტოტო ოთხმოცდათვრამეტი
99 ნოვანტანოვე ოთხმოცდაცხრამეტი
100 ცენტი ას

ასე რომ თქვენ ყოველთვის არ უნდა მოძებნოთ როგორ თქვა ეს ან ეს რიცხვი, ჩვენ გვაქვს ცხრილი სურათის სახით, რომ გადმოწეროთ და ყოველთვის თან იქონიეთ:

როგორ გამოვთქვათ რიცხვები იტალიურად 1 -დან 100 -მდე

რიცხვების მახასიათებლები იტალიურად

სინამდვილეში, ნუმერაციის წესები გარკვეულწილად მარტივია და ბევრი საერთო აქვთ სხვა ენებთან.

  • როგორც სიიდან ხედავთ, ნულიდან ათამდე რიცხვებს აქვთ კონკრეტული სახელები, როგორც ნუმერაციის სისტემების უმეტესობაში.
  • თერთმეტიდან თექვსმეტამდე რიცხვები იქმნება რიცხვის ფესვით, რასაც მოყვება ათი. Მაგალითად: undici (11) დოდიკი (12) და ა.შ. მეორეს მხრივ, ჩვიდმეტიდან ცხრამეტამდე ბრძანება უკუქცეულია, ანუ ჯერ ათია განთავსებული და შემდეგ ერთეული. Მაგალითად: დიკასეტა (17) დიიკოტო (18) Y დიქსიკო (19).
  • ათეულების შემთხვევაში ჩვენ ვპოულობთ ფიგურების ფესვზე დაფუძნებულ კონკრეტულ სახელებს, გარდა ათისა და ოცი შემთხვევისა, რაც რიცხვების ჩამონათვალში ჩანს.
  • მეორეს მხრივ, რთულ რიცხვებში ჩვენ ვხვდებით კომპოზიციას, რომელიც მიიღება ათისა და ერთეულის შეთავსებით, რაც იწვევს ხმოვანთა აპოპოპს ათის ბოლოს რიცხვამდე, რომელიც იწყება ხმოვანებით, მაგალითად ერთის შემთხვევა ან რვა. Მაგალითად: ვენტუნო (21) ტენტადი (32) და ა.შ.
  • ასეულები იქმნება ასი სიტყვის წინამორბედი რიცხვით გამრავლებით. Მაგალითად: დუკენტო (200) ტრეცენტო (300) და ა.შ.

როგორ გამოვთქვათ რიცხვები იტალიურად

ჩვენ მოვამზადეთ ვიდეო, რომელიც დაგეხმარებათ რიცხვების გამოთქმაში იტალიურად 1 -დან 10 -მდე. ეს ძალიან მარტივია, თქვენ ნახავთ მშობლიურ იტალიურს, რომელიც გამოთქვამს მთავარ რიცხვებს 1 -დან 10 -მდე, რათა გაიმეოროთ მოსმენილი ბგერები რა შემდეგი:

დაბოლოს, არის ძალიან საინტერესო ხრიკი, რომ შეძლოთ რიცხვების დამახსოვრება. ეს არის ცნობილი ანდაზა, რომელიც დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ ზოგიერთი რიცხვი იტალიურად.

Non c'è due senza tre, il quattro vien da sè

რომელიც ჩვეულებრივ შემოკლებულია როგორც "Non c'è due senza tre"რა ეს სიტყვასიტყვით ნიშნავს "არ არსებობს ორი სამის გარეშე, ოთხი მოდის თავისთავად" და უდრის ინგლისურ განცხადებას, რომ კარგი ან ცუდი "ყოველთვის მოდის სამჯერ ერთდროულად".

დაკარგე გასაღებები, გაანადგურა მანქანის ბატარეა და გატეხა ფეხსაცმელი ერთ დილით? "Non c'è due senza tre" ზედიზედ სამი ბრმა პაემანი? "Non c'è due senza tre" გჭირდებათ საბაბი სხვა შოკოლადის ჭამისთვის? "Non c'è due senza tre!" დაიმახსოვრე, რომ ათეულს, ასეულს და ერთს არ აქვთ სივრცე, ანუ ისინი შედგება ერთი სიტყვისგან.

ეს ყველაფერი იყო, ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს თქვენთვის სასარგებლო იქნება და თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ დატოვოთ კომენტარი და ჩვენ შევეცდებით დაგეხმაროთ რაც შეიძლება მალე.

1 კომენტარი "რიცხვები იტალიურად 1 -დან 100 -მდე"

  1. მე მომწონს იტალიური, მე ვსწავლობ მას მამა ალირიოს კურსში სან ხოსე დე სან კრისტობალის სამრევლოდან, ტაჩირას შტატი, ვენესუელა. თქვენი ინფორმაცია შესანიშნავია, მადლობა

    პასუხი

დატოვე კომენტარი