რიცხვები პორტუგალიურად 1 -დან 100 -მდე

ახალი ენის შესწავლა ყოველთვის არის გამოწვევა, რომლის გადალახვა შესაძლებელია მხოლოდ გადაწყვეტილებით, პრაქტიკით, დაჟინებით და მოთმინებით. პორტუგალიურის სწავლის გზა არ განსხვავდება ესპანურის სწავლისგან, რაც ნიშნავს სწავლას რიცხვები პორტუგალიურად ეს არის ერთ -ერთი პირველი ნაბიჯი.

პორტუგალიის ოფიციალური დროშა

საბედნიეროდ, პორტუგალიური ენა ლათინური წარმოშობისაა და უამრავ სიტყვას იზიარებს ესპანურ ენაზე, ამიტომ არც ისე ძნელია ენასთან დაახლოება, თუმცა ბევრი მნიშვნელოვანი რამ იცვლება. რომ დომინირებ რიცხვები პორტუგალიურად ეს არ გახდის თქვენ ექსპერტს, მაგრამ ფაქტია, რომ ის გააღებს კარს მთელ ენაზე და ეს შესანიშნავი ადგილია სწავლის დასაწყებად.

პირველი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, არის ძირითადი რიცხვების სწავლა, რადგან 0 -დან 10 -მდე დათვლის სწავლა გაცილებით ადვილი იქნება.

როგორ დავწეროთ რიცხვები პორტუგალიურად

როგორც ხედავთ შემდეგ ცხრილში, სინამდვილეში საკმაოდ ადვილია იპოვოთ პირდაპირი კავშირი მათ მიერ ესპანურად დაწერილ და გამოთქმულ მეთოდებთან:

1 -დან 10 -მდე

Número პორტუგალიურად en Español
1 um გაეროს
2 ორ dos
3 სამი სამ
4 კვატრო ოთხ
5 ხუთ ხუთ
6 ექვსი ექვსი
7 დაყენებული შვიდი
8 რვა ocho
9 ცხრა ცხრა
10 dez ათი

მიზანი ის არის, რომ თქვენ ისწავლოთ როგორ თქვათ ისინი კარგი გამოთქმით, ამიტომ ამ გაკვეთილის ბოლო ნაწილში ჩვენ გირჩევთ ვიდეოს, რომელშიც მშობლიური ადამიანი ითვლის ციფრებს პორტუგალიურად, რათა თქვენ შეძლოთ ხმის გამეორება და ასევე აქცენტის გაკეთება რა

1 -დან 100 -მდე

Número პორტუგალიურად en Español
1 um გაეროს
2 ორ dos
3 სამი სამ
4 კვატრო ოთხ
5 ხუთ ხუთ
6 ექვსი ექვსი
7 დაყენებული შვიდი
8 რვა ocho
9 ცხრა ცხრა
10 dez ათი
11 ჩვენი ერთხელ
12 დოზი მოძღვარი
13 ცამეტი ცამეტი
14 თოთხმეტი თოთხმეტი
15 ქვინზი კომში
16 ექვსი თექვსმეტი
17 დეზასეტი ჩვიდმეტი
18 დეზოიტი თვრამეტი
19 დეზანოვე ცხრამეტი
20 მეოცე ოცი
21 ვინტე ე უმ ოცი
22 ოცდაორი ოცდაორი
23 ოცდა სამი ოცდასამი
24 ოცდაოთხი ოცდაოთხი
25 ოცდახუთი ოცდახუთი
26 ოცდაექვსი ოცდაექვსი
27 ვინტე ე სეტე ოცდაშვიდი
28 ვინტე ე ოიტო ოცდარვა
29 მეოცე და ცხრა ოცდაცხრა
30 ოცდაათი ოცდაათი
31 ოცდამეათე და უმ ოცდათერთმეტი
32 ოცდათორმეტი ოცდათორმეტი
33 ოცდაცამეტი Ოცდაცამეტი
34 ოცდაოთხი ოცდაოთხი
35 ოცდათხუთმეტი ოცდათხუთმეტი
36 ოცდაექვსმეტი ოცდაექვსმეტი
37 ოცდაშვიდი ოცდაშვიდი
38 ოცდათვრამეტი ოცდათვრამეტი
39 ოცდამეცხრე ოცდაცხრამეტი
40 ორმოცი ორმოცი
41 ორმოცი და უმ ორმოცდაერთი
42 ორმოცდაორი ორმოცდაორი
43 ორმოცდასამი ორმოცდასამი
44 ორმოცდაოთხი ორმოცდაოთხი
45 ორმოცდახუთი ორმოცდახუთი
46 ორმოცდაექვსი ორმოცდაექვსი
47 ორმოცდაშვიდი ორმოცდაშვიდი
48 ორმოცდარვა ორმოცდარვა
49 ორმოცდაცხრა ორმოცდაცხრა
50 ორმოცდაათი ორმოცდაათი
51 ორმოცდაათი და უმ Ორმოცდათერთმეტი
52 ორმოცდათორმეტი ორმოცდათორმეტი
53 ორმოცდათორმეტი ორმოცდათორმეტი
54 ორმოცდაოთხი ორმოცდათოთხმეტი
55 ორმოცდათხუთმეტი ორმოცდათხუთმეტი
56 ორმოცდაექვსმეტი ორმოცდათექვსმეტი
57 ორმოცდაშვიდი ორმოცდაშვიდი
58 ორმოცდაათი და ოიტო ორმოცდათვრამეტი
59 ორმოცდაცხრამეტი ორმოცდაცხრამეტი
60 სამოცი სამოცი
61 სამოცი და უმ სამოცდაერთი
62 სამოცდაორი Სამოცდაორი
63 სამოცდასამი Სამოცდასამი
64 სამოცდა ოთხი სამოცდა ოთხი
65 სამოცდახუთი სამოცდახუთი
66 სამოცდაექვსი Სამოცდაექვსი
67 სამოცდაშვიდი სამოცდაშვიდი
68 სამოცი და ოიტო Სამოცდარვა
69 სამოცდაცხრა სამოცდაცხრა
70 სამოცდაათი სამოცდაათი
71 სამოცდაათი ე სამოცდათორმეტი
72 სამოცდათორმეტი Სამოცდათორმეტი
73 სამოცდაცამეტი Სამოცდაცამეტი
74 სამოცდათოთხმეტი სამოცდათოთხმეტი
75 სამოცდათხუთმეტი Სამოცდათხუთმეტი
76 სამოცდათექვსმეტი სამოცდათექვსმეტი
77 სამოცდათორმეტი სამოცდაშვიდი
78 სამოცდაათი ეიტო სამოცდათვრამეტი
79 სამოცდაცხრამეტი Სამოცდაცხრამეტი
80 ოთხმოცი ოთხმოცი
81 ოთხმოცი და უმ ოთხმოცდაერთი
82 ოთხმოცდაორი ორმოცდათორმეტი
83 ოთხმოცდა სამი Ოთხმოცდასამი
84 ოთხმოცდაოთხი ოთხმოცდა ოთხი
85 ოთხმოცდახუთი ოთხმოცდახუთი
86 ოთხმოცდა ექვსი ოთხმოცდა ექვსი
87 ოთხმოცდაშვიდი ოთხმოცდაშვიდი
88 ოიტენტა და ოიტო ოთხმოცდარვა
89 ოთხმოცდაცხრამეტი ოთხმოცდაცხრა
90 ოთხმოცდაათი ოთხმოცდაათი
91 ოთხმოცდაათი ე უმ ოთხმოცდაერთი
92 ოთხმოცდათორმეტი Ოთხმოცდათორმეტი
93 ოთხმოცდაცამეტი ოთხმოცდაცამეტი
94 ოთხმოცდაოთხი Ოთხმოცდათოთხმეტი
95 ოთხმოცდათხუთმეტი Ოთხმოცდათხუთმეტი
96 ოთხმოცდათექვსმეტი Ოთხმოცდათექვსმეტი
97 ოთხმოცდაშვიდი Ოთხმოცდა ჩვიდმეტი
98 ოთხმოცდაათი ოიტო ოთხმოცდათვრამეტი
99 ოთხმოცდაცხრამეტი ოთხმოცდაცხრამეტი
100 cem ას

კვლავ წაიკითხეთ ყველა ეს რიცხვი და ივარჯიშეთ გამოთქმაში. ნუ ეცდებით 10 წუთში ისწავლოთ ყველა რიცხვი და მათი გამოთქმა. თუ შესაძლებელია, ივარჯიშეთ რამდენიმე დღის განმავლობაში, შეისვენეთ ერთი ვარჯიშიდან მეორეს შორის.

ივარჯიშეთ ამ რიცხვების გამეორებით 10 წუთის განმავლობაში, დაისვენეთ და კვლავ ივარჯიშეთ სანამ სრულყოფილად არ ისწავლით მათ. ჩვენ გიტოვებთ ქვემოთ სურათს, რომლის გადმოსაღებად შეგიძლიათ გადმოწეროთ თქვენს კომპიუტერში ან თქვენს მობილურ ტელეფონში დაჭრა თქვენთან ერთად და რომ თქვენ არ გჭირდებათ ყოველ ჯერზე გამოიყურებოდეთ როგორ არის რიცხვები პორტუგალიურად.

პორტუგალიური რიცხვები 1 -დან 200 -მდე

რიცხვების შესაქმნელად, თქვენ უბრალოდ უნდა შეუერთდეთ ათობითი რიცხვს და ციფრებს e ასოთი, მაგალითად:

21 = ვინტე ე უმ

56 = ორმოცდათექვსმეტი

78 = სამოცდაათი ეიტო

როგორ გამოვთქვათ რიცხვები პორტუგალიურად

თუ გსურთ ნახოთ როგორ გამოითქმის ისინი ჩვენ ასევე გვაქვს ვიდეო YouTube რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ მოუსმინოთ მშობლიურ ადამიანს, რომელიც ნომრებს ეძახის, ვიდეო შესაფერისი და სრულყოფილია ბავშვებისთვის:

და ეს ყველაფერი იყო, ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ თქვენთვის სასარგებლო იყო და თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ კომენტარი და ჩვენ შევეცდებით გიპასუხოთ რაც შეიძლება მალე.

დატოვე კომენტარი