Балдар үчүн грек мифтери

Балдарга арналган мифтер убакыттын өтүшү менен популярдуулугун жоготкон жок, алар кичинекейлерди баатырдык окуялар менен кызыктыруу үчүн колдонулат. Бул жаңы макалада сиз…

көбүрөөк оку

Эдип жөнүндөгү миф

Олимп кудайларынын тушунда баары укмуштуу окуялар жана фантастикалык саякаттар болгон эмес. Грек мифологиясын белгилеген ажал падышалары да болгон, Эдип падыша...

көбүрөөк оку

Damocles кылычы

Бул уламышты Рим доорундагы улуу адабий философ Цицерон жараткан. Окуя биздин заманга чейинки XNUMX-кылымдагы Сиракуза падышалыгында өтөт. Дамокл болгон...

көбүрөөк оку

Миф Орфей

Байыркы Олимптун улуу мифологиялык каармандарынын бири музыканы жана поэзияны сүйгөн Орфей болгон. Ал башка кудайлардан назиктиги жана сүйүүсү менен айырмаланат...

көбүрөөк оку

Персефондогу миф

Грек мифологиясы бизди таң калтырган жомоктогудай каармандарга толгон. Алардын бири – башында өсүмдүктөрдүн ханышасы болгон сулуу кыз Персефон...

көбүрөөк оку

Пегас мифи

Грек мифтеринде ар кандай уламыштар бар, алардын каармандары кудайлар, титандар, баатырлар... бирок Пегастагыдай жандыктардын башка түрлөрүнө негизделген уламыштар бар. жок…

көбүрөөк оку