ပေါ်တူဂီတွင်နံပါတ်များမှ ၁ မှ ၁၀၀ အထိ

ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူခြင်းသည်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အလေ့အကျင့်၊ ဇွဲလုံ့လနှင့်စိတ်ရှည်သည်းခံမှုတို့ဖြင့်သာကျော်ဖြတ်နိုင်သောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပေါ်တူဂီဘာသာစကားသင်ယူပုံနည်းလမ်းသည်စပိန်ဘာသာစကားသင်ယူနည်းနှင့်အလွန်ကွဲပြားသည်မဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်ယူခြင်းဖြစ်သည် ပေါ်တူဂီဘာသာစကားများ ၎င်းသည်ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။

ပေါ်တူဂီ၏တရားဝင်အလံ

ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ပေါ်တူဂီသည်လက်တင်ဘာသာစကားမှဆင်းသက်လာပြီးဘာသာစကားများစွာကိုစပိန်ဘာသာနှင့်ဝေမျှသည်၊ ထို့ကြောင့်အရေးကြီးသောအရာများစွာပြောင်းလဲသွားသော်လည်းဘာသာစကားနှင့်ပိုမိုနီးစပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ မင်းကလွှမ်းမိုးဖို့လာတာ ပေါ်တူဂီဘာသာစကားများ ၎င်းသည်သင့်အားကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဘာသာစကားတစ်ခုလုံးကိုတံခါးဖွင့်ပေးပြီးလေ့လာမှုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

သင်စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်းသင်လုပ်ရမည့်အရာသည်အခြေခံဂဏန်းများကို ၀ င်ရန် ၁၀ မှရေတွက်ရန်သင်ယူခြင်းထက်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။

ပေါ်တူဂီတွင်နံပါတ်များကိုမည်သို့ရေးရမည်နည်း

အောက်ပါဇယားတွင်သင်မြင်ရသည့်အတိုင်းစပိန်ဘာသာဖြင့်ရေးထားသောအသံထွက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးကိုရှာရန်မှာအတော်လေးလွယ်ကူသည်။

၂ မှ ၁၀ အထိ

ဂဏန်း ပေါ်တူဂီဘာသာ စပိန်အတွက်
1 um UNO
2 dois dos
3 သုံး tres
4 နေပြည်တော် လေး
5 ငါး ငါး
6 ခွောကျ ခွောကျ
7 ရေငတ်သည် ခုနှစ်ခု
8 ရှစ် ရှစ်
9 အသစ်က ကိုး
10 တဆယ် ဆယ်

ရည်ရွယ်ချက်မှာသူတို့ကိုအသံထွက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာမင်းက native တစ်ယောက်ပေါ်တူဂီလိုဂဏန်းတွေကိုရေတွက်နေတဲ့ video တစ်ခုကိုငါတို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ မရ။

၂ မှ ၁၀ အထိ

ဂဏန်း ပေါ်တူဂီဘာသာ စပိန်အတွက်
1 um UNO
2 dois dos
3 သုံး tres
4 နေပြည်တော် လေး
5 ငါး ငါး
6 ခွောကျ ခွောကျ
7 ရေငတ်သည် ခုနှစ်ခု
8 ရှစ် ရှစ်
9 အသစ်က ကိုး
10 တဆယ် ဆယ်
11 ဆယ့်တစ် တခါ
12 မှိန်းသည် မြဝတီ
13 ဆယ့်သုံး ဆယ့်သုံး
14 ဆယ့်လေး တဆယ်လေး
15 ဆယ့်ငါး သစ်ပင်
16 ခြောက် ဆယ့်ခြောက်
17 ကိုရှင်းပစ်သည် ဆယ့်ခုနစ်
18 dezoite ဆယ့်ရှစ်
19 ဆယ့်ကိုး ဆယ့်ကိုး
20 နှစ်ဆယ် နှစ်ဆယ်
21 vinte e အွမ် နှစ်ဆယ်
22 နှစ်ဆယ်နှစ် နှစ်ဆယ့်နှစ်
23 နှစ်ဆယ့်သုံး နှစ်ဆယ့်သုံး
24 နှစ်ဆယ်လေး နှစ်ဆယ့်လေး
25 နှစ်ဆယ့်ငါး နှစ်ဆယ့်ငါး
26 နှစ်ဆယ့်ခြောက် နှစ်ဆယ့်ခြောက်
27 vinte နှင့် sete နှစ်ဆယ့်ခုနစ်
28 vinte နှင့် e oito နှစ်ဆယ့်ရှစ်
29 နှစ်ဆယ်ကိုး နှစ်ဆယ်ကိုး
30 သုံးဆယ် သုံးဆ
31 သုံးဆယ်နှင့် um သံုးဆယ့်တစ်
32 သုံးဆယ့်နှစ် သုံးဆယ့်နှစ်
33 သုံးဆယ့်သုံး သုံးဆယ့်သုံး
34 သုံးဆယ့်လေး သုံးဆယ့်လေး
35 သုံးဆယ့်ငါး သုံးဆယ့်ငါး
36 သုံးဆယ့်ခြောက် သုံးဆယ့်ခြောက်
37 သုံးဆယ့်ခုနှစ် သုံးဆယ့်ခုနှစ်
38 သုံးဆယ့်ရှစ် သုံးဆယ့်ရှစ်
39 သုံးဆယ့်ကိုး သုံးဆယ့်ကိုး
40 လေးဆယ် လေးဆယ်
41 လေးဆယ်နှင့် um လေးဆယ့်တစ်
42 လေးဆယ့်နှစ် လေးဆယ့်နှစ်
43 လေးဆယ့်သုံး လေးဆယ့်သုံး
44 လေးဆယ့်လေး လေးဆယ့်လေး
45 လေးဆယ့်ငါး လေးဆယ့်ငါး
46 လေးဆယ့်ခြောက် လေးဆယ့်ခြောက်
47 လေးဆယ့်ခုနစ် လေးဆယ့်ခုနစ်
48 လေးဆယ့်ရှစ် လေးဆယ့်ရှစ်
49 လေးဆယ့်ကိုး လေးဆယ့်ကိုး
50 ငါးဆယ် ငါးဆယ်
51 ငါးဆယ်နှင့် um ငါးဆယ့်တစ်
52 ငါးဆယ့်နှစ် ငါးဆယ့်နှစ်
53 ငါးဆယ့်သုံး ငါးဆယ့်သုံး
54 ငါးဆယ်လေး ငါးဆယ့်လေး
55 ငါးဆယ့်ငါး ငါးဆယ့်ငါး
56 ငါးဆယ့်ခြောက် ငါးဆယ့်ခြောက်
57 ငါးဆယ်ခုနစ် ငါးဆယ့်ခုနစ်
58 ငါးဆယ်နှင့် oito ငါးဆယ့်ရှစ်
59 ငါးဆယ့်ကိုး ငါးဆယ့်ကိုး
60 ခြောက်ဆယ် ခြောက်ဆယ်
61 ခြောက်ဆယ်နှင့်အွမ် ခြောက်ဆယ့်တစ်
62 ခြောက်ဆယ်နှစ် ခြောက်ဆယ်နှစ်
63 ခြောက်ဆယ့်သုံး ခြောက်ဆယ့်သုံး
64 ခြောက်ဆယ့်လေး ခြောက်ဆယ့်လေး
65 ခြောက်ဆယ့်ငါး sesenta y က cinco
66 ခြောက်ဆယ့်ခြောက် ခြောက်ဆယ့်ခြောက်
67 ခြောက်ဆယ့်ခုနစ် ခြောက်ဆယ့်ခုနစ်
68 ခြောက်ဆယ်နှင့်အိုတီ ခြောက်ဆယ့်ရှစ်
69 ခြောက်ဆယ့်ကိုး ခြောက်ဆယ်ကိုး
70 ခုနစ်ဆယ် ခုနစ်ဆယ်
71 ခုနစ်ဆယ်အီးအမ် ခုနှစ်ဆယ့်တစ်
72 ခုနစ်ဆယ့်နှစ် ခုနစ်ဆယ့်နှစ်
73 ခုနစ်ဆယ့်သုံး ခုနစ်ဆယ့်သုံး
74 ခုနစ်ဆယ့်လေး ခုနစ်ဆယ့်လေး
75 ခုနှစ်ဆယ့်ငါး ခုနှစ်ဆယ့်ငါး
76 ခုနစ်ဆယ့်ခြောက် ခုနစ်ဆယ့်ခြောက်
77 ခုနှစ်ဆယ့်ခုနှစ် ခုနှစ်ဆယ့်ခုနှစ်
78 ခုနစ်ဆယ် e oito ခုနှစ်ဆယ့်ရှစ်
79 ခုနှစ်ဆယ့်ကိုး ခုနှစ်ဆယ့်ကိုး
80 ရှစ်ဆယ် ရှစ်ဆယ်
81 ရှစ်ဆယ်နှင့်အွမ် ရှစ်ဆယ့်တစ်
82 ရှစ်ဆယ့်နှစ် ရှစ်ဆယ့်နှစ်
83 ရှစ်ဆယ့်သုံး ရှစ်ဆယ့်သုံး
84 ရှစ်ဆယ့်လေး ရှစ်ဆယ့်လေး
85 ရှစ်ဆယ့်ငါး ရှစ်ဆယ့်ငါး
86 ရှစ်ဆယ့်ခြောက် ရှစ်ဆယ့်ခြောက်
87 ရှစ်ဆယ့်ခုနှစ် ရှစ်ဆယ့်ခုနစ်
88 oitenta e oito ဖြစ်သည် ရှစ်ဆယ့်ရှစ်
89 ရှစ်ဆယ်ကိုး ရှစ်ဆယ့်ကိုး
90 ကိုးဆယ် ကိုးဆယ်
91 ကိုးဆယ်အီးအမ် ကိုးဆယ့်တစ်
92 ကိုးဆယ့်နှစ် ကိုးဆယ့်နှစ်
93 ကိုးဆယ်သုံး ကိုးဆယ်သုံး
94 ကိုးဆယ့်လေး ကိုးဆယ့်လေး
95 ကိုးဆယ့်ငါး ကိုးဆယ့်ငါး
96 ကိုးဆယ့်ခြောက် ကိုးဆယ့်ခြောက်
97 ကိုးဆယ့်ခုနစ် ကိုးဆယ့်ခုနှစ်
98 ကိုးဆယ် e oito ကိုးဆယ့်ရှစ်
99 ကိုးဆယ့်ကိုး ကိုးဆယ့်ကိုး
100 ဇီမ် cien

တစ်ဖန်ဤဂဏန်းအားလုံးကိုဖတ်ပြီးအသံထွက်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။ ၁၀ မိနစ်အတွင်းဂဏန်းများနှင့်သူတို့၏အသံထွက်ကိုသင်ယူရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနှင့်အခြားတစ်ခုကြားအားလပ်ချိန်ကိုရက်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ပါ။

ဤနံပါတ်များကို ၁၀ မိနစ်ထပ်ခါတလဲလဲလေ့ကျင့်ပါ၊ ၎င်းတို့ကိုသင်စုံလင်စွာလေ့လာပြီးသည်အထိပြန်လည်လေ့ကျင့်ပါ။ မင်းယူဖို့မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ရတဲ့ပုံတစ်ပုံရဲ့အောက်မှာငါတို့မင်းကိုထားခဲ့မယ် ခုတ် သင်နှင့်အတူပေါ်တူဂီဘာသာဖြင့်နံပါတ်များကိုမည်သို့ရှာရမည်ကိုသင်မလိုပါ။

ပေါ်တူဂီဂဏန်း ၁ မှ ၂၀၀ အထိ

ဂဏန်းများဖွဲ့စည်းရန်၊ သင်ဥပမာအားဖြင့်ဒဿမကိန်းနှင့်ဂဏန်းများကိုပေါင်းရန်လိုသည်။

21 = Vinte e အွမ်

56 = ငါးဆယ့်ခြောက်

78 = ခုနစ်ဆယ်

ပေါ်တူဂီဘာသာဖြင့်နံပါတ်များကိုမည်သို့အသံထွက်ရမည်နည်း

သူတို့ဘယ်လိုအသံထွက်လဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်ရင်ငါတို့မှာဗီဒီယိုတစ်ခုရှိတယ် YouTube ကို နံပါတ်များကိုအော်ခေါ်နေသောဇာတိမာန်လူတစ် ဦး ကိုသင်ယခုမြင်နိုင်သည်၊ ဗီဒီယိုသည်ကလေးများအတွက်သင့်တော်ပြီးပြီးပြည့်စုံသည်။

ဒါကဒါတွေအားလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့အတွက်မင်းအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်၊ မင်းမှာမေးခွန်းတွေရှိရင်မင်းငါတို့ကို comment ချန်ခဲ့နိုင်ပြီးငါတို့အမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်။

မှတ်ချက် Leave