Elementele esențiale ale italianului: cunoașteți verbele esențiale din italiană și conjugările lor

Elementele esențiale ale italianului: cunoașteți verbele esențiale din italiană și conjugările lorIntroducere

El italiano Este o limbă romanică, vorbită mai ales în Italia și în unele țări limitrofe. Fiind o limbă descendentă din latină, are un grad semnificativ de similitudine cu alte limbi romanice, cum ar fi spaniola, franceza și portugheza. Studiul verbe esențiale în italiană, precum și conjugările sale, pot fi foarte utile pentru a comunica eficient și a înțelege structurile de bază ale limbii. În acest articol, vom explora verbele fundamentale în italiană, acordând o atenție deosebită conjugărilor și utilizărilor lor.

Verbe obișnuite în italiană

În italiană, verbele sunt împărțite în trei grupuri principale în funcție de terminația lor infinitivă: -sunt, - aici e -Voi merge. Această clasificare este relevantă deoarece fiecare grup are propriile reguli de conjugare. Vom studia câteva verbe regulate și conjugările lor în aceste trei grupuri.

Mai întâi, să explorăm verbele care se termină în -sunt. Un exemplu tipic este verbul «parlare" (vorbește). Conjugarea la prezent a indicativului este următoarea:

 • vorbesc (vorbesc)
 • Tu parli (tu vorbesti)
 • Lui/Lei vorbește (el/ea vorbește)
 • Noi parliamo (vorbim)
 • Voi parlate (you/you speak)
 • Papagal vorbitor (ei vorbesc)

Verbe regulate cu terminația -ere și -ire

În continuare, să ne uităm la verbele obișnuite care se termină în - aici, Ce "scrie" (scrie). Conjugarea la prezent a indicativului este următoarea:

 • scriu (scriu)
 • Tu scrivi (tu scrii)
 • Lui/Lei scrive (el/ea scrie)
 • Noi scriviamo (noi scriem)
 • Voi scrivete (you/you write)
 • Papagal scrivono (ei scriu)

În sfârșit, să analizăm verbele care se termină în -Voi merge ca «Dormire" (somn). Conjugarea prezentă a indicativului este prezentată astfel:

 • Io dorm (eu dorm) [somn-o]
 • Tu dormi (tu dormi) [dorm-i]
 • Lui/Lei dormit (el/ea doarme) [dorm-e]
 • Noi dormiamo (noi/noi dormim) [dórm-i-amo]
 • Voi dormite (tu/tu dormi) [dórm-i-te]
 • Papagal Dormono (dorm) [dorm-o-no]

Verbe auxiliare: essere și avere

Italiana are două verbe auxiliare principale: essere (a fi, a fi) și avea (trebuie să am). Aceste verbe sunt esențiale pentru a construi forme compuse și pasive în limbă.

Conjugarea în prezent a indicativului de essere este:

 • Io sono (eu sunt/sunt)
 • Tu sei (you are/are)
 • Lui/Lei è (el/ea este/este)
 • Noi suntem (noi/noi suntem/suntem)
 • Voi șapte (tu/ești/ești)
 • Papagal sono (sunt)

Pe de altă parte, conjugarea prezentă a indicativului de avea este:

 • Io ho (am)
 • ai (ai)
 • Lui/Lei ha (el/ea are)
 • Noi avem (avem/avem)
 • Voi avete (you/you have)
 • Papagal hanno (au)

Verbe modale: dovere, potere, volere

Verbele modale din italiană sunt similare cu verbele modale din engleză și alte limbi romanice. Aceste verbe, datorie (Trebuie să), putere (putere și vrei (a vrea), sunt folosite pentru a exprima obligația, posibilitatea și, respectiv, dorința.

Ca exemplu, prezentăm conjugarea în prezent a indicativului de putere:

 • pot (pot)
 • Poți (poți)
 • Lui/Lei può (el/ea poate)
 • Noi putem (we/we can)
 • Voi potete (you/you can)
 • Papagal poate (pot)

Actualul progresiv în italiană

Prezentul progresiv în italiană este folosit pentru a exprima acțiunile în curs și este construit folosind verbul holba (a fi) împreună cu gerunziul verbului principal. Verbul stare este conjugat astfel:

 • Io sto (eu sunt)
 • esti (tu esti)
 • Lui/Lei sta (el/ea este)
 • Noi suntem (we/we are)
 • starea Voi (tu/ești)
 • Papagal stan (sunt)

Pentru a folosi prezentul progresiv, verbul trebuie conjugat holba la prezentul indicativului și se adaugă gerunziul verbului principal, care se formează prin adăugarea desinențelor -și (pentru verbe în -are), -endo (pentru verbele în -ere) sau -endo (pentru verbele în -ire) la tulpina verbului. De exemplu:

Sto mangiando (mănânc)

Stai scrivendo (Scrii)

Stanno dormendo (Ei dorm)

Stăpânirea conjugării verbelor esențiale în italiană este de mare importanță pentru o comunicare eficientă și o înțelegere solidă a limbii. Cu acest articol, puteți face primii pași către stăpânirea conjugărilor verbelor italiene și vă puteți crește șansele de a învăța și de a comunica.

Lasă un comentariu