Pogovor v portugalščini: najpomembnejši glagoli v portugalščini in kako jih obvladati

Pogovor v portugalščini: najpomembnejši glagoli v portugalščini in kako jih obvladati Zaradi brazilske gospodarske rasti in prisotnosti portugalsko govorečih skupnosti v različnih državah po svetu znanje portugalščine postaja vse bolj dragoceno v svetovnem prostoru. Temeljni del učenja novega jezika je poznavanje in pravilna uporaba njegovih glagolov. V tem članku bomo raziskali najpomembnejše glagole v portugalščini, pa tudi tehnike za njihovo učinkovito obvladovanje.

1. Pravilni glagoli v portugalščini

V portugalščini obstajajo tri kategorije pravilnih glagolov, tisti, ki se končajo na -zrak, -R y -pojdi. Ti glagoli sledijo predvidljivim vzorcem konjugacije v vseh časih in slovničnih načinih. Za obvladovanje pravilnih glagolov v portugalščini je nujno poznati osnovne konjugacije vsake vrste glagola.

  • Končnica -ar: falar (falar) [falar]
  • Končnica -er: jesti (jesti) [jesti]
  • -ir končnica: odprto (odprto) [odprto]

Za vsako vrsto pravilnega glagola obstajajo podobni vzorci konjugacije v sedanjosti, preteklosti in prihodnosti. Priporočljivo je, da se te spregatve naučite na pamet in jih vadite z vajami in pogovori v portugalščini.

2. Najpomembnejši nepravilni glagoli

Pri učenju portugalščine boste naleteli na nepravilne glagole, ki ne sledijo tipičnim vzorcem konjugacije. Ti glagoli so lahko bolj zahtevni, vendar so tudi bistveni za tekoče sporazumevanje v portugalščini. Nekateri pomembni nepravilni glagoli vključujejo:

  • glej (biti) [biti]
  • TER (imeti) [ha]
  • ir (Pojdi pojdi]

Za učenje teh glagolov je ključnega pomena, da vadite konjugacijo v različnih časih in slovničnih načinih ter ste pozorni na specifične nepravilnosti vsakega glagola. Za krepitev spomina je priporočljivo uporabljati orodja, kot so kartice in aplikacije za učenje jezikov.

3. Zaimenski glagoli

V portugalščini se nekateri glagoli uporabljajo s povratnimi zaimki, ki označujejo, da se dejanje izvaja na sebi. Ti samoimenski glagoli so lahko pravilni ali nepravilni in na splošno sledijo istim pravilom spreganja kot nenominalni glagoli. Primeri zaimenskih glagolov vključujejo:

  • Vstani (vstani vstani)
  • čutiti (čutiti) [čutiti]

Pri preučevanju zaimkovnih glagolov je bistveno, da se naučimo spregatve glagolov in pravilne umestitve povratnih zaimkov v različne čase in stavčne situacije.

4. Pomožni in sestavljeni glagoli

Portugalščina uporablja tudi pomožne glagole za oblikovanje fraznih časov in fraznih glagolov, ki vključujejo pomožni glagol in glavni glagol. Najpogostejši pomožni glagoli so TER (imeti) [ter] in imeti (imeti) [videti]. Nekaj ​​primerov besednih glagolov je:

  • so jedli (jesti) [jesti]
  • niso uspeli (govoriti) [govoriti]

Učenje pomožnih in sestavljenih glagolov je bistven korak za izboljšanje vašega znanja portugalščine ter bolj tekoče in natančnejše komuniciranje.

5. Viri za prakso in učenje

Da bi obvladali portugalske glagole, je nujno posvetiti čas redni vadbi, tako konjugacije kot njene uporabe v kontekstu. Poleg pomnjenja glagolskih konjugacij in vzorcev je pomembno sodelovati v pogovorih z maternimi govorci ter vaditi pisanje in branje portugalščine.

Poleg tega so na voljo številni viri, kot so slovnice, aplikacije za učenje jezikov in spletni tečaji, ki lahko pomagajo pri učnem procesu. Uporaba različnih orodij in pristopov lahko izboljša zadrževanje in obvladovanje osnovnih portugalskih glagolov.

Med celotnim učnim procesom je ključnega pomena ohraniti pozitiven odnos in biti pripravljen soočiti se z vsemi izzivi, ki se lahko pojavijo. S predanostjo, prakso in uporabo različnih virov bo obvladovanje portugalskih glagolov koristna naloga, ki bo odprla nove priložnosti tako osebno kot poklicno.

Pustite komentar