Maombi ya mpendwa huyo yaliondoka

Tumekusanya mfululizo wa maombi na nukuu za kibiblia zisomwe kwa sauti (au kwa faragha) na kadhalika kuomboleza kifo cha marehemu: mama, baba, mwanafamilia, rafiki. Tunaelewa kuwa nyakati hizi zinaweza kuwa ngumu sana.

sala kwa wapendwa waliokufa

Bwana anasikia kilio chako na hivi karibuni utakuwa na amani. Tunatumahi kuwa maombi haya yenye nguvu inaweza kuwa faraja kwako na kwa familia yako katika hali hii dhaifu.

Orodha ya maombi kwa marehemu

Maombi ya roho kupumzika kwa amani

Tunakushukuru Bwana kwa kufariki kwa kaka / dada yetu. Tunalikuza jina lako kwa maisha mazuri aliyoishi. Tunakuomba, ee Bwana, upewe uzima wa milele. Na wakati yeye anakaa katika bustani Yako, wacha malaika wako waguse kile asichoweza kugusa tena. Baba, kaa na roho yake na apumzike kwa amani kamili ya milele. Amina

Maombi kwa mama au baba

Baba Mpendwa, nakushukuru kwa kumtunza baba / mama yangu wakati wa uhai wake hapa Duniani. Ninakushukuru kwa kuwapa nafasi ya kunileta katika ulimwengu huu na pia nakushukuru kwa nafasi ya kupata sala hii. Nafurahi katika maisha aliyoongoza maishani na matendo mema aliyoyafanya. Bwana Mungu, nakuomba kwa roho ya marehemu baba / mama yangu na kumtunza wakati wa safari yao ya kuelekea Ufalme Wako mtakatifu. Ninakushukuru kwa kusikia maombi yangu, oh Lord, Amen.

Maombi ya kuomboleza

Bwana Mungu, uko juu, sisi, watoto wako wanyenyekevu, tunapiga magoti mbele yako leo kwa heshima. Tunajua kuwa wewe ndiye mkubwa na kwamba wewe ndiye mfalme wa wafalme wote. Kwa hivyo, tunakuomba uinue mioyo na roho zetu ili tuweze kutupa huzuni zetu, ee Bwana. Tupe nguvu ya kushinda hali hii. Hakuna mtu anayekufa bila Wewe kusema hivyo na hivyo tunafurahi kwa ushindi huu na tunakuomba uwe na ndugu / dada yetu aliyekufa. Tunakushukuru kwa kujibu maombi na kwa jina la Yesu, Amina.

Maombi kwa ndugu / dada

Kutoka kwa kile ninachokumbuka, kaka / dada yangu amekuwa na mimi kwa kila heka heka za maisha. Tulikula na kucheza pamoja, tulipeana ushauri na hatukuficha chochote. Sasa, kwa kuona kwamba amekwenda, ninaomba kwamba nipate uzima wa milele na furaha ya milele katika kukumbatia kwako kwa nguvu. Ninakuomba utunze mkeo / mumeo / watoto / uwekezaji wako Duniani na kwamba macho yako hayabadiliki, ee Bwana. Ninakushukuru kwa kipindi hiki cha maombi na kwa jina la Yesu, nakuomba. Amina.

Nukuu za kibiblia juu ya marehemu

(Waebrania 2:14) Kwa hivyo, kwa kuwa watoto walishiriki katika nyama na damu, yeye pia alishiriki katika hiyo hiyo, kumuangamiza kupitia kifo yule ambaye alikuwa na ufalme wa kifo, ambayo ni shetani,
(Waebrania 2:15) na kuwaacha huru wale wote ambao, kwa sababu ya hofu ya kifo, walikuwa chini ya utumwa katika maisha yao yote.

Mwishowe, katika Warumi, tunaweza kupata rejea nyingine. Tunatumahi kuwa wakati huu mgumu wa majuto ni mfupi na hivi karibuni unaweza kupata hali ya kawaida ya maisha na Mungu, Bwana wetu:

(Warumi 8: 23) na sio yeye tu, bali pia sisi wenyewe, tulio na malimbuko ya Roho, sisi pia tunaugua ndani yetu, tukingojea kufanywa wana, ukombozi wa miili yetu.

Acha maoni