உங்கள் Valencian ஐ மேம்படுத்தவும்: Valencian இன் அத்தியாவசிய வினைச்சொற்கள் மற்றும் அவற்றின் இணைப்புகள்

உங்கள் Valencian ஐ மேம்படுத்தவும்: Valencian இன் அத்தியாவசிய வினைச்சொற்கள் மற்றும் அவற்றின் இணைப்புகள் Valencian என்பது ஸ்பெயினின் கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள Valencian சமூகத்தில் பேசப்படும் ஒரு காதல் மொழியாகும். இது லத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட மொழியாக இருந்தாலும், ஸ்பானிய மொழியைப் போலவே, இது தனித்துவமான பண்புகளையும் சொல்லகராதி மற்றும் இலக்கண வேறுபாடுகளையும் கொண்டுள்ளது, இது கற்கவும் படிக்கவும் ஒரு சுவாரஸ்யமான மொழியாக அமைகிறது. Valencian இன் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று அதன் வினைச்சொல் அமைப்பு, மேலும் இந்த கட்டுரையில் நாம் மிகவும் அத்தியாவசியமான சில வினைச்சொற்கள் மற்றும் அவற்றின் இணைப்புகளை முன்வைப்போம். இந்த வினைச்சொற்களை எவ்வாறு சரியாகப் பயன்படுத்துவது என்பதை அறிவது உங்கள் வலென்சியன் திறன்களை மேம்படுத்தும் செயல்பாட்டில் இன்றியமையாததாக இருக்கும்.

மேலும் வாசிக்க

எண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்கள்: வலென்சியன் எண்கள் மற்றும் அவற்றின் உச்சரிப்பு

எண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்கள்: வலென்சியன் எண்கள் மற்றும் அவற்றின் உச்சரிப்பு அறிமுகம்

வலென்சியன் என்பது காடலான் மொழி குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒரு காதல் மொழி. இது முக்கியமாக பேசப்படுகிறது வலென்சியன் சமூகம், ஸ்பெயினில், மற்றும் ஸ்பானியத்துடன் இணைந்து அதிகாரப்பூர்வமாக உள்ளது. வலென்சியனும் கேட்டலானும் பல ஒற்றுமைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டாலும், சொல்லகராதி, உச்சரிப்பு மற்றும் இலக்கணத்தில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. இந்த கட்டுரையில், நாம் கவனம் செலுத்துவோம் வலென்சியனில் உள்ள எண்கள் மற்றும் அதன் உச்சரிப்பு. எண்ணுதல், கணிதச் செயல்பாடுகளைச் செய்தல் மற்றும் அளவுகளை வெளிப்படுத்துதல் போன்ற அன்றாடச் சூழ்நிலைகளில் தொடர்புகொள்வதற்கு மற்ற மொழிகளைப் போலவே வலென்சியனில் உள்ள எண்கள் அவசியம்.

மேலும் வாசிக்க