A régiek nyelve: Ismerje a latin számokat és történelmi vonatkozásukat

A régiek nyelve: Ismerje a latin számokat és történelmi vonatkozásukatAz emberiség története tele van olyan nyelvekkel, amelyek nélkülözhetetlenek voltak kommunikációnk és különösen kultúránk fejlődéséhez. Minden idők egyik legbefolyásosabb nyelve az a latin, a Római Birodalom hivatalos nyelve és a jelenlegi román nyelvek anyanyelve. Ebben a cikkben a latin számok lenyűgöző világát és a történelemben betöltött relevanciájukat tárjuk fel.

Bíboros számok latinul

A kardinális számok latinul ezek azok, amelyek lehetővé teszik egy meghatározott mennyiség megszámlálását és megállapítását. Az alábbiakban felsoroljuk a latin számokat 1-től 20-ig, spanyol fordításukkal és fonetikai kiejtésükkel együtt:

 • 1. unum (unum)
 • 2. duó (duó)
 • 3. három (három)
 • 4. quattuor (kuator)
 • 5. quinque (kuínkue)
 • 6. szex (szex)
 • 7. szeptember (septem)
 • 8. okto (okto)
 • 9. novem (novem)
 • 10. decem (dékem)
 • 11. undecim (undekim)
 • 12. duodecim (duódécim)
 • 13. tredecim (trédekím)
 • 14. quattuordecim (kuátuordékím)
 • 15. quindecim (kuíndékím)
 • 16. sedecim (sedekim)
 • 17. septendecim (séptendékim)
 • 18. duodevíginti (duódévíginti)
 • 19. undeviginti (undévíginti)
 • 20. viginti (viginti)

Latin számszerkezet

Az alapszámokon kívül a latin számok kombinálhatók és növelhetők nagyobb számok létrehozásához. A latin számok szerkezete meglehetősen szabályos, és logikai mintát követ:

Ha megvannak az alapszámok 1-től 10-ig, akkor különböző elemek kombinálásával nagyobb számokat építhetünk. Például a 34-es latin szám létrehozásához a _triginta_ (30)-t a _quattuor_-val (4) kombináljuk, ami "triginta quattuor"-t (34) eredményez.

sorszámok latinul

A sorszámok, amint a nevük is sugallja, meghatározzák egy elem sorrendi helyzetét egy sorozatban vagy halmazban. A kardinális számokhoz hasonlóan a latin sorszámok is szabályos szerkezetűek és logikai mintát követnek. A latin sorszámok 1-től 10-ig a következők:

 • 1. primus (primous)
 • 2. secundus (sekundus)
 • 3. tertius (tertius)
 • 4. quartus (kuartus)
 • 5. quintus (kuintus)
 • 6. sextus (sextus)
 • 7. septimus (septimus)
 • 8. nyolcas (óktavus)
 • 9. nonus (nonus)
 • 10. decimus (dékimus)

A latin számok történelmi jelentősége

sajátítsák el a használatát a számok latinul a latin nyelven írt történelmi dokumentumok megértéséhez és elemzéséhez elengedhetetlen. Emellett a latin számrendszer szolgált alapul a római számrendszer kidolgozásához is, amelyet bizonyos formai körülmények között, illetve a kötetek vagy fejezetek számozásában ma is használnak.

A számok latin nyelvű átírásának és megértésének képessége egyaránt fontos a történészek és a filológusok számára, akiknek olyan ősi szövegeket kell megvizsgálniuk, amelyek értelmezésük szempontjából döntő számszerű adatokat tartalmazhatnak.

A latin nyelv öröksége a modern nyelvekben

A latin gazdag nyelvi örökséggel rendelkező nyelv, amely modern nyelveink számos aspektusára hatással volt. A latin ma látható örökséget hagyott maga után, mind a nyelvtani szerkezet, mind a romantikus nyelvek szókincse tekintetében.

A latin számok és általában a latin nyelv kitörölhetetlen nyomot hagytak kultúránkban és kommunikációs rendszereinkben. A latin nyelv tanulása és elismerése lehetővé teszi, hogy ne csak megértse és értékelje a civilizációnkat formáló legjelentősebb intézmények és események történetét, hanem azt is, hogy jobban megértse modern nyelveink gyökereit és összefüggéseit.

Szólj hozzá