Nhamba dzeGerman kubva 1 kusvika 1000

Wechipiri unonyanya kutaurwa mutauro muEurope chiGerman. Saka kana uchironga kushanyira nyika ino, ingave iri zano rakanaka kuti uzvizive nemutauro wechiGerman.

mureza wepamutemo wegermany

Kutanga nenhamba kwakanaka. Muchikamu chino tichakuratidza maitirwo acho, pamwe nemimwe mienzaniso inoshanda. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita ndechekudzidzira mumusoro kubva 1 kusvika 10. Mamwe ese manhamba musanganiswa wepamusoro. Chimwe chinhu chinoda kuziva nezvehuwandu muchiGerman ndechekuti, kusiyana neSpanish, chikwata chinotaurwa kutanga kwozoti gumi munyori. Semuenzaniso, muchiSpanish zvinonzi makumi manomwe nenomwe (kutanga gumi uyezve chikwata). Ipo muchiGerman zvingave zvakadaro makumi manomwe nemanomwe.

ChiGerman hachisi nyore kudzidza seChirungu kana chiFrench, asi zvirinani kuti zvive nyore kana uchitoziva manhamba muChirungu. Tichatanga nenhamba dzemakadhinari. Ipapo tichazokuratidza vamwe.

Maitiro ekunyora manhamba muchiGerman

Muchikamu chekutanga ichi tiri kungonyora manhamba, pamwe neshanduro yavo inoenderana muchiGerman neSpanish. Muchikamu cheCardinal isu ticha tsanangura maumbirwo avakaitwa uye nezvimwe zvingasarudzika.

kubva 1 kusvika 20

Nhamba muchiGerman en Español
1 eins one
2 zwei dos
3 kolmessa kolme
4 vana vana
5 fünf cinco
6 sechs vatanhatu
7 sieben vanomwe
8 acht hupfumi
9 neu mapfumbamwe
10 zehn gumi
11 elf kamwe
12 zwölfte doce
13 dreizehn gumi netatu
14 vierzehn gumi neina
15 fünfzehn gumi neshanu
16 Sechzehn gumi nenhanhatu
17 siebzehn gumi nenomwe
18 achtzehn gumi nesere
19 neunzehn gumi nepfumbamwe
20 zwanzig makumi maviri

kubva 1 kusvika 100

Nhamba muchiGerman en Español
1 eins one
2 zwei dos
3 kolmessa kolme
4 vana vana
5 fünf cinco
6 sechs vatanhatu
7 sieben vanomwe
8 acht hupfumi
9 neu mapfumbamwe
10 zehn gumi
11 elf kamwe
12 zwölfte doce
13 dreizehn gumi netatu
14 vierzehn gumi neina
15 fünfzehn gumi neshanu
16 Sechzehn gumi nenhanhatu
17 siebzehn gumi nenomwe
18 achtzehn gumi nesere
19 neunzehn gumi nepfumbamwe
20 zwanzig makumi maviri
21 einundzwanzig makumi maviri
22 zveiundzwanzig makumi maviri nemaviri
23 dreiundzwanzig makumi maviri nematatu
24 fridayzwanzig makumi maviri nemana
25 funfundzwanzig makumi maviri neshanu
26 sechsundzwanzig makumi maviri nenhanhatu
27 siebenundzwanzig makumi maviri ne nomwe
28 achundzwanzig makumi maviri nesere
29 neundzwanzig makumi maviri anepfumbamwe
30 Dreissig makumi matatu
31 eindundreißig Makumi matatu nerimwe
32 zweiunddreissig makumi matatu nembiri
33 dreiunddreißig Makumi matatu nematatu
34 fridaydreißig makumi matatu nemana
35 fünfunddreißig makumi matatu neshanu
36 sechsunddreissig makumi matatu nenhanhatu
37 siebenunddreissig makumi matatu nemanomwe
38 achtunddreissig makumi matatu nesere
39 neunundreissig makumi matatu nemapfumbamwe
40 vierzig makumi mana
41 einundvierzig Makumi mana nerimwe
42 zweiundvierzig makumi mana nembiri
43 dreiundvierzig makumi mana nematatu
44 Chishanu Makumi mana nemana
45 funfundvierzig makumi mana neshanu
46 sechsundvierzig Makumi mana nenhanhatu
47 siebenundvierzig makumi mana nemanomwe
48 achtundvierzig makumi mana nesere
49 neunundvierzig makumi mana nemapfumbamwe
50 fünfzig makumi mashanu
51 einundfünfzig Makumi mashanu nerimwe
52 zweiundfunfzig makumi mashanu nembiri
53 dreiundfunfzig Makumi mashanu nematatu
54 Fridayfünfzig Makumi mashanu nemana
55 fünfundfunfzig makumi mashanu neshanu
56 sechsundfunfzig Makumi mashanu nematanhatu
57 siebenundfunfzig makumi mashanu nenomwe
58 achtundfunfzig makumi mashanu nesere
59 neunundfunfzig makumi mashanu nemapfumbamwe
60 sechzig makumi matanhatu
61 einundsechzig makumi matanhatu nerimwe
62 zweiundschzig Makumi matanhatu nemaviri
63 dreiundsechzig Makumi matanhatu nenhatu
64 vierundsechzig makumi matanhatu nemana
65 funfundsechzig Makumi matanhatu neshanu
66 sechsundsechzig Makumi matanhatu nematanhatu
67 siebenundsechzig makumi matanhatu nenomwe
68 achtundschzig Makumi matanhatu nemasere
69 neuundsechzig makumi matanhatu nemapfumbamwe
70 siebzig makumi manomwe
71 einundsiebzig makumi manomwe nerimwe
72 zweiundsiebzig Makumi manomwe nemaviri
73 dreiundsiebzig Makumi manomwe nematatu
74 vierundsiebzig makumi manomwe nemana
75 funfundsiebzig Makumi manomwe nemashanu
76 sechsundiebzig Makumi manomwe nematanhatu
77 siebenundiebzig makumi manomwe nenomwe
78 achtundsiebzig makumi manomwe nesere
79 neunundsiebzig Makumi manomwe nemapfumbamwe
80 achtziger makumi masere
81 einundachtzig makumi masere nerimwe
82 zweiundachtzig Makumi masere nemaviri
83 dreindachtzig Makumi masere nematatu
84 vierundachtzig makumi masere nemana
85 funfundachtzig makumi masere neshanu
86 sechsundachtzig makumi masere nevatanhatu
87 siebenundachtzig makumi masere nemanomwe
88 achtundachtzig makumi masere ne sere
89 neunundachtzig makumi masere nemapfumbamwe
90 neunzig makumi mapfumbamwe
91 einundneunzig Makumi mapfumbamwe nerimwe
92 zweiundneunzig Makumi mapfumbamwe nemaviri
93 dreiundneunzig makumi mapfumbamwe nematatu
94 fridayneunzig Mapfumbamwe nemana
95 fünfundneunzig Makumi mapfumbamwe nemashanu
96 sechsundneunzig Makumi mapfumbamwe nematanhatu
97 siebenundneunzig Makumi mapfumbamwe nemanomwe
98 achtundneunzig makumi mapfumbamwe nesere
99 neunundnenzig makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
100 einhundert cien

kubva 1 kusvika 1000

Nhamba muchiGerman en Español
1 eins one
2 zwei dos
3 kolmessa kolme
4 vana vana
5 fünf cinco
6 sechs vatanhatu
7 sieben vanomwe
8 acht hupfumi
9 neu mapfumbamwe
10 zehn gumi
11 elf kamwe
12 zwölfte doce
13 dreizehn gumi netatu
14 vierzehn gumi neina
15 fünfzehn gumi neshanu
16 Sechzehn gumi nenhanhatu
17 siebzehn gumi nenomwe
18 achtzehn gumi nesere
19 neunzehn gumi nepfumbamwe
20 zwanzig makumi maviri
21 einundzwanzig makumi maviri
22 zveiundzwanzig makumi maviri nemaviri
23 dreiundzwanzig makumi maviri nematatu
24 fridayzwanzig makumi maviri nemana
25 funfundzwanzig makumi maviri neshanu
26 sechsundzwanzig makumi maviri nenhanhatu
27 siebenundzwanzig makumi maviri ne nomwe
28 achundzwanzig makumi maviri nesere
29 neundzwanzig makumi maviri anepfumbamwe
30 Dreissig makumi matatu
31 eindundreißig Makumi matatu nerimwe
32 zweiunddreissig makumi matatu nembiri
33 dreiunddreißig Makumi matatu nematatu
34 fridaydreißig makumi matatu nemana
35 fünfunddreißig makumi matatu neshanu
36 sechsunddreissig makumi matatu nenhanhatu
37 siebenunddreissig makumi matatu nemanomwe
38 achtunddreissig makumi matatu nesere
39 neunundreissig makumi matatu nemapfumbamwe
40 vierzig makumi mana
41 einundvierzig Makumi mana nerimwe
42 zweiundvierzig makumi mana nembiri
43 dreiundvierzig makumi mana nematatu
44 Chishanu Makumi mana nemana
45 funfundvierzig makumi mana neshanu
46 sechsundvierzig Makumi mana nenhanhatu
47 siebenundvierzig makumi mana nemanomwe
48 achtundvierzig makumi mana nesere
49 neunundvierzig makumi mana nemapfumbamwe
50 fünfzig makumi mashanu
51 einundfünfzig Makumi mashanu nerimwe
52 zweiundfunfzig makumi mashanu nembiri
53 dreiundfunfzig Makumi mashanu nematatu
54 Fridayfünfzig Makumi mashanu nemana
55 fünfundfunfzig makumi mashanu neshanu
56 sechsundfunfzig Makumi mashanu nematanhatu
57 siebenundfunfzig makumi mashanu nenomwe
58 achtundfunfzig makumi mashanu nesere
59 neunundfunfzig makumi mashanu nemapfumbamwe
60 sechzig makumi matanhatu
61 einundsechzig makumi matanhatu nerimwe
62 zweiundschzig Makumi matanhatu nemaviri
63 dreiundsechzig Makumi matanhatu nenhatu
64 vierundsechzig makumi matanhatu nemana
65 funfundsechzig Makumi matanhatu neshanu
66 sechsundsechzig Makumi matanhatu nematanhatu
67 siebenundsechzig makumi matanhatu nenomwe
68 achtundschzig Makumi matanhatu nemasere
69 neuundsechzig makumi matanhatu nemapfumbamwe
70 siebzig makumi manomwe
71 einundsiebzig makumi manomwe nerimwe
72 zweiundsiebzig Makumi manomwe nemaviri
73 dreiundsiebzig Makumi manomwe nematatu
74 vierundsiebzig makumi manomwe nemana
75 funfundsiebzig Makumi manomwe nemashanu
76 sechsundiebzig Makumi manomwe nematanhatu
77 siebenundiebzig makumi manomwe nenomwe
78 achtundsiebzig makumi manomwe nesere
79 neunundsiebzig Makumi manomwe nemapfumbamwe
80 achtziger makumi masere
81 einundachtzig makumi masere nerimwe
82 zweiundachtzig Makumi masere nemaviri
83 dreindachtzig Makumi masere nematatu
84 vierundachtzig makumi masere nemana
85 funfundachtzig makumi masere neshanu
86 sechsundachtzig makumi masere nevatanhatu
87 siebenundachtzig makumi masere nemanomwe
88 achtundachtzig makumi masere ne sere
89 neunundachtzig makumi masere nemapfumbamwe
90 neunzig makumi mapfumbamwe
91 einundneunzig Makumi mapfumbamwe nerimwe
92 zweiundneunzig Makumi mapfumbamwe nemaviri
93 dreiundneunzig makumi mapfumbamwe nematatu
94 fridayneunzig Mapfumbamwe nemana
95 fünfundneunzig Makumi mapfumbamwe nemashanu
96 sechsundneunzig Makumi mapfumbamwe nematanhatu
97 siebenundneunzig Makumi mapfumbamwe nemanomwe
98 achtundneunzig makumi mapfumbamwe nesere
99 neunundnenzig makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
100 einhundert cien
101 einhundersteins zana rimwe chete
102 einhunderzwei zana nembiri
103 einhundertdrei zana nematatu
104 einhundertvier zana nemana
105 einhundertfunf zana nemashanu
106 einhundertsechs zana nematanhatu
107 einhundertsieben zana nemanomwe
108 einhundertacht Zana nesere
109 einhundertneun zana nemapfumbamwe
110 einhundertzehn zana negumi
111 einhundertelf zana negumi nerimwe
112 einhundertzwölf zana negumi nembiri
113 einhundertdreizehn zana negumi nematatu
114 einhundertvierzehn zana negumi nemana
115 einhundertfünfzehn zana negumi neshanu
116 einhundertsechzehn Zana negumi nenhanhatu
117 einhundertsiebzehn zana negumi nemanomwe
118 einhundertachtzehn Zana negumi nemasere
119 einhundertneunzehn zana negumi nemapfumbamwe
120 einhundertzwanzig Zana nemakumi maviri
121 einhunderteinundzwanzig zana nemakumi maviri nerimwe
122 Einhungeertzweiunzwanzig zana nemakumi maviri nemaviri
123 einhundertdreiundzwanzig zana nemakumi maviri nematatu
124 einhundertvierundzwanzig zana nemakumi maviri nemana
125 einhundertfünfundzwanzig zana nemakumi maviri neshanu
126 einhundertsechsundzwanzig zana nemakumi maviri nenhanhatu
127 einhundertsiebenundzwanzig zana nemakumi maviri nemanomwe
128 einhundertachtundzwanzig zana nemakumi maviri nesere
129 einhundertneunundzwanzig zana nemakumi maviri nemapfumbamwe
130 einhundertdreißig zana nemakumi matatu
131 einhunderteinunddreißig Zana nemakumi matatu nerimwe
132 einhundertzweiunddreißig zana nemakumi matatu nemaviri
133 einhundertdreiunddreißig zana nemakumi matatu nematatu
134 einhundertvierunddreißig zana nemakumi matatu nemana
135 einhundertfünfunddreißig zana nemakumi matatu neshanu
136 einhundertsechsunddreißig zana nemakumi matatu nenhanhatu
137 einhundertsiebenunddreißig zana nemakumi matatu nemanomwe
138 einhundertachtunddreißig zana nemakumi matatu nemasere
139 einhundertneununddreißig zana nemakumi matatu nemapfumbamwe
140 einhundertvierzig zana nemakumi mana
141 einhunderteinundvierzig zana nemakumi mana nerimwe
142 einhundertzweiundvierzig zana nemakumi mana nemaviri
143 einhundertdreiundvierzig zana nemakumi mana nematatu
144 einhundertvierundundzigzig zana nemakumi mana nemana
145 einhundertfünfundvierzig zana nemakumi mana neshanu
146 einhundertsechsundvierzig zana nemakumi mana nenhanhatu
147 einhundertsiebenundvierzig zana nemakumi mana nenomwe
148 einhundertachtundvierzig zana nemakumi mana nemasere
149 einhundertneunundvierzig zana nemakumi mana nemapfumbamwe
150 einhundertfünfzig zana nemakumi mashanu
151 einhunderteinundfünfzig zana nemakumi mashanu nerimwe
152 einhundertzweiundfünfzig zana nemakumi mashanu nembiri
153 einhundertdreiundfünfzig zana nemakumi mashanu nenhatu
154 einhundertvierundfünfzig zana nemakumi mashanu nevana
155 einhundertfünfundfünfzig zana nemakumi mashanu neshanu
156 einhundertsechsundfünfzig zana nemakumi mashanu nenhanhatu
157 einhundertsiebenundfünfzig zana nemakumi mashanu nenomwe
158 einhundertachtundfünfzig zana nemakumi mashanu nesere
159 einhundertneunundfünfzig zana nemakumi mashanu nepfumbamwe
160 einhundertsechzig zana nemakumi matanhatu
161 einhunderteinundsechzig zana nemakumi matanhatu nerimwe
162 einhundertzweiundsechzig zana nemakumi matanhatu nemaviri
163 einhundertdreiundsechzig zana nemakumi matanhatu nematatu
164 einhundertvierundsechzig zana nemakumi matanhatu nemana
165 einhundertfünfundsechzig Zana nemakumi matanhatu neshanu
166 einhundertsechsundsechzig zana nemakumi matanhatu nenhanhatu
167 einhundertsiebenundsechzig Zana nemakumi matanhatu nenomwe
168 einhundertachtundsechzig zana nemakumi matanhatu nemasere
169 einhundertneunundsechzig zana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe
170 einhundertsiebzig zana nemakumi manomwe
171 einhunderteinundsiebzig Zana nemakumi manomwe nerimwe
172 einhundertzweiundsiebzig zana nemakumi manomwe nemaviri
173 einhundertdreiundsiebzig Zana nemakumi manomwe nematatu
174 einhundertvierundsiebzig zana nemakumi manomwe nemana
175 einhundertfünfundsiebzig zana nemakumi manomwe neshanu
176 einhundertsechsundsiebzig zana nemakumi manomwe nenhanhatu
177 einhundertsiebenundisiebzig zana nemakumi manomwe nenomwe
178 einhundertachtundsiebzig zana nemakumi manomwe nesere
179 einhundertneunundsiebzig zana nemakumi manomwe nemapfumbamwe
180 einhundertachtzig zana nemakumi masere
181 einhunderteinundachtzig zana nemakumi masere nerimwe
182 einhundertzweiundachtzig Zana, makumi masere nemaviri
183 einhundertdreiundachtzig zana nemakumi masere nematatu
184 einhundertvierundundtzig zana nemakumi masere nemana
185 einhundertfünfundachtzig Zana nemakumi masere neshanu
186 einhundertsechsundachtzig zana nemakumi masere nevatanhatu
187 einhundertsiebenundachtzig Mazana makumi masere nemanomwe
188 einhundertachtundachtzig zana nemakumi masere nemasere
189 einhundertneunundachtzig zana nemakumi masere nemapfumbamwe
190 einhundertneunzig zana nemakumi mapfumbamwe
191 einhunderteinundneunzig zana nemakumi mapfumbamwe nerimwe
192 einhundertzweiundneunzig zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri
193 einhundertdreiundneunzig zana nemakumi mapfumbamwe nematatu
194 einhundertvierundneunzig zana nemakumi mapfumbamwe nevana
195 einhundertfünfundneunzig zana nemakumi mapfumbamwe neshanu
196 einhundertsechsundneunzig zana nemakumi mapfumbamwe nenhanhatu
197 einhundertsiebenundneunzig zana nemakumi mapfumbamwe nemanomwe
198 einhundertachtundneunzig Zana nemakumi mapfumbamwe nesere
199 einhundertneunundneunzig zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
200 zveihundert Mazana maviri
201 zveihunderteins mazana maviri nerimwe chete
202 zveihunderzwei mazana maviri nemaviri
203 zveihundertdrei mazana maviri nematatu
204 zveihundertvier Mazana maviri nemana
205 zweihundertfünf mazana maviri namashanu
206 zveihundertsechs mazana maviri namatanhatu
207 zweihundertsieben mazana maviri namanomwe
208 zeihundertacht mazana maviri nesere
209 zveihundertneun mazana maviri nemapfumbamwe
210 zweihundertzehn mazana maviri negumi
211 zveihundertelf mazana maviri negumi nerimwe
212 zweihundertzwölf Mazana maviri negumi nemaviri
213 zweihundertdreizehn mazana maviri negumi nematatu
214 zweihundertvierzehn mazana maviri negumi nemana
215 zweihundertfünfzehn Mazana maviri negumi neshanu
216 zweihundertsechzehn mazana maviri negumi nematanhatu
217 zweihundertsiebzehn mazana maviri negumi nemanomwe
218 zweihundertachtzehn Mazana maviri negumi nemasere
219 zweihundertneunzehn mazana maviri negumi nemapfumbamwe
220 zveihundertzwanzig mazana maviri nemakumi maviri
221 zweihunderteinundzwanzig Mazana maviri nemakumi maviri nerimwe
222 zweihundertzweiundzwanzig mazana maviri nemakumi maviri nemaviri
223 zweihundertdreiundzwanzig mazana maviri nemakumi maviri nematatu
224 zweihundertvierundzwanzig Mazana maviri nemakumi maviri nemana
225 zweihundertfünfundzwanzig mazana maviri namakumi maviri namashanu
226 zweihundertsechsundzwanzig mazana maviri namakumi maviri namatanhatu
227 zweihundertsiebenundzwanzig Mazana maviri nemakumi maviri nemanomwe
228 zweihundertachtundzwanzig mazana maviri nemakumi maviri nemasere
229 zweihundertneundzwanzig mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe
230 zweihundertdreißig mazana maviri namakumi matatu
231 zweihunderteinunddreißig mazana maviri nemakumi matatu nerimwe
232 zweihundertzweiunddreißig mazana maviri nemakumi matatu nemaviri
233 zweihundertdreiunddreißig Mazana maviri nemakumi matatu nematatu
234 zweihundertvierunddreißig mazana maviri nemakumi matatu nemana
235 zweihundertfünfunddreißig Mazana maviri nemakumi matatu neshanu
236 zweihundertsechsunddreißig mazana maviri namakumi matatu namatanhatu
237 zweihundertsiebenunddreißig mazana maviri namakumi matatu namanomwe
238 zweihundertachtunddreißig mazana maviri nemakumi matatu nevasere
239 zweihundertneununddreißig mazana maviri namakumi matatu namapfumbamwe
240 zweihundertvierzigzig mazana maviri namakumi mana
241 zweihunderteinundvierzig mazana maviri nemakumi mana nerimwe
242 zweihundertzweiundvierzig mazana maviri nemakumi mana nemaviri
243 zweihundertdreiundvierzig mazana maviri nemakumi mana nematatu
244 zweihundertvierundundzigzig mazana maviri nemakumi mana nemana
245 zweihundertfünfundvierzig mazana maviri namakumi mana namashanu
246 zweihundertsechsundvierzig mazana maviri namakumi mana namatanhatu
247 zweihundertsiebenundvierzig mazana maviri nemakumi mana nemanomwe
248 zweihundertachtundvierzig Mazana maviri nemakumi mana nemasere
249 zweihundertneunundvierzig mazana maviri namakumi mana namapfumbamwe
250 zweihundertfünfzig mazana maviri nemakumi mashanu
251 zweihunderteinundfünfzig mazana maviri nemakumi mashanu nerimwe
252 zweihundertzweiundfünfzig mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri
253 zweihundertdreiundfünfzig Mazana maviri nemakumi mashanu nematatu
254 zweihundertvierundfünfzig mazana maviri nemakumi mashanu nemana
255 zweihundertfünfundfünfzig mazana maviri nemakumi mashanu neshanu
256 zweihundertsechsundfünfzig Makumi maviri nemakumi mashanu nenhanhatu
257 zweihundertsiebenundfünfzig mazana maviri nemakumi mashanu nenomwe
258 zweihundertachtundfünfzig mazana maviri nemakumi mashanu nesere
259 zweihundertneunundfünfzig mazana maviri nemakumi mashanu nemapfumbamwe
260 zweihundertsechzig mazana maviri nemakumi matanhatu
261 zweihunderteinundsechzig mazana maviri nemakumi matanhatu nerimwe
262 zweihundertzweiundsechzig mazana maviri nemakumi matanhatu nemaviri
263 zweihundertdreiundsechzig mazana maviri nemakumi matanhatu nematatu
264 zweihundertvierundsechzig Mazana maviri nemakumi matanhatu nemana
265 zweihundertfünfundsechzig mazana maviri nemakumi matanhatu neshanu
266 zweihundertsechsundsechzig mazana maviri nemakumi matanhatu nenhanhatu
267 zweihundertsiebenundsechzig mazana maviri nemakumi matanhatu nenomwe
268 zweihundertachtundsechzig mazana maviri nemakumi matanhatu nemasere
269 zweihundertneunundsechzig mazana maviri nemakumi matanhatu nemapfumbamwe
270 zweihundertsiebzig mazana maviri namakumi manomwe
271 zweihunderteinundsiebzig mazana maviri nemakumi manomwe nerimwe
272 zweihundertzweiundsiebzig mazana maviri nemakumi manomwe nemaviri
273 zweihundertdreiundsiebzig mazana maviri nemakumi manomwe nematatu
274 zweihundertvierundsiebzig mazana maviri nemakumi manomwe nemana
275 zweihundertfünfundsiebzig mazana maviri nemakumi manomwe nemashanu
276 zweihundertsechsundsiebzig Mazana maviri nemakumi manomwe nenhanhatu
277 zweihundertsiebenundsiebzig mazana maviri nemakumi manomwe nemanomwe
278 zweihundertachtundsiebzig mazana maviri nemakumi manomwe nemasere
279 zweihundertneunundsiebzig mazana maviri nemakumi manomwe nemapfumbamwe
280 zeihundertachtzig mazana maviri namakumi masere
281 zweihunderteinundachtzig mazana maviri namakumi masere nerimwe
282 zweihundertzweiundachtzig mazana maviri nemakumi masere nemaviri
283 zweihundertdreiundachtzig Mazana maviri nemakumi masere nematatu
284 zweihundertvierundachtzig mazana maviri nemakumi masere nevana
285 zweihundertfünfundachtzig mazana maviri nemakumi masere neshanu
286 zweihundertsechsundachtzig mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu
287 zweihundertsiebenundachtzig mazana maviri namakumi masere namanomwe
288 zweihundertachtundachtzig mazana maviri nemakumi masere nemasere
289 zweihundertneunundachtzig mazana maviri nemakumi masere nemapfumbamwe
290 zweihundertneunzig Mazana maviri nemakumi mapfumbamwe
291 zweihunderteinundneunzig mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nerimwe
292 zweihundertzweiundneunzig mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemaviri
293 zweihundertdreiundneunzig mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematatu
294 zweihundertvierundneunzig mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemana
295 zweihundertfünfundneunzig Mazana maviri nemakumi mapfumbamwe neshanu
296 zweihundertsechsundneunzig mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu
297 zweihundertsiebenundneunzig mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemanomwe
298 zweihundertachtundneunzig mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemasere
299 zweihundertneunundneunzig mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
300 drhundert mazana matatu
301 dreihundersteins mazana matatu nerimwe chete
302 dreihunderzwei mazana matatu nemaviri
303 sdechundertdrei mazana matatu nematatu
304 drhundertvier mazana matatu nemana
305 dreihundertfunf mazana matatu namashanu
306 orendevhuertsechs mazana matatu namatanhatu
307 wemusicpuben mazana matatu nemanomwe
308 dreihundertacht mazana matatu nemazana masere
309 dreihundertnun mazana matatu nemapfumbamwe
310 dreihundertzehn mazana matatu negumi
311 dreihundertelf mazana matatu negumi nerimwe
312 dreihundertzwolf mazana matatu negumi nemaviri
313 dreihundertdreizehn Mazana matatu negumi nematatu
314 dreihundertvierzehn mazana matatu negumi nemana
315 dreihundertfünfzehn mazana matatu negumi nemashanu
316 dreihundertsechzehn mazana matatu negumi nematanhatu
317 dreihundertsiebzehn mazana matatu negumi nemanomwe
318 dreihundertachtzehn mazana matatu negumi nemasere
319 dreihundertneunzehn mazana matatu negumi nemapfumbamwe
320 dreihundertzwanzig mazana matatu nemakumi maviri
321 dreihunderteinundzwanzig mazana matatu nemakumi maviri nerimwe
322 dreihundertzweiundzwanzig mazana matatu nemakumi maviri nemaviri
323 dreihundertdreiundzwanzig mazana matatu nemakumi maviri nematatu
324 dreihundertvierundzwanzig mazana matatu nemakumi maviri nemana
325 dreihundertfünfundzwanzig mazana matatu nemakumi maviri neshanu
326 dreihundertsechsundzwanzig mazana matatu namakumi maviri namatanhatu
327 dreihundertsiebenundzwanzig mazana matatu nemakumi maviri nemanomwe
328 dreihundertachtundzwanzig mazana matatu nemakumi maviri nemasere
329 dreihundertneundzwanzig mazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe
330 dreihundertdreißig mazana matatu nemakumi matatu
331 dreihunderteinunddreißig mazana matatu nemakumi matatu nerimwe
332 dreihundertzweiunddreißig mazana matatu nemakumi matatu nemaviri
333 dreihundertdreiunddreißig mazana matatu nemakumi matatu nematatu
334 dreihundertvierunddreißig mazana matatu nemakumi matatu nemana
335 dreihundertfünfunddreißig mazana matatu namakumi matatu namashanu
336 dreihundertsechsunddreißig Mazana matatu nemakumi matatu nematanhatu
337 dreihundertsiebenunddreißig mazana matatu nemakumi matatu nemanomwe
338 dreihundertachtunddreißig mazana matatu nemakumi matatu nemasere
339 dreihundertneununddreißig mazana matatu nemakumi matatu nemapfumbamwe
340 drhundertvierzig Mazana matatu nemakumi mana
341 dreihunderteinundvierzig mazana matatu nemakumi mana nerimwe
342 dreihundertzweiundvierzig mazana matatu nemakumi mana nemaviri
343 dreihundertdreiundvierzig mazana matatu, makumi mana nematatu
344 dreihundertvierundundzigzig mazana matatu nemakumi mana nevana
345 dreihundertfünfundvierzig mazana matatu nemakumi mana neshanu
346 dreihundertsechsundvierzig mazana matatu namakumi mana namatanhatu
347 dreihundertsiebenundvierzig mazana matatu nemakumi mana nemanomwe
348 dreihundertachtundvierzig mazana matatu nemakumi mana nemasere
349 dreihundertneunundvierzig mazana matatu nemakumi mana nemapfumbamwe
350 dreihundertfünfzig mazana matatu nemakumi mashanu
351 dreihunderteinundfünfzig Mazana matatu nemakumi mashanu nerimwe
352 dreihundertzweiundfünfzig mazana matatu nemakumi mashanu nemaviri
353 dreihundertdreiundfünfzig mazana matatu nemakumi mashanu nematatu
354 dreihundertvierundfünfzig mazana matatu nemakumi mashanu nemana
355 dreihundertfünfundfünfzig mazana matatu nemakumi mashanu neshanu
356 dreihundertsechsundfünfzig mazana matatu nemakumi mashanu nenhanhatu
357 dreihundertsiebenundfünfzig mazana matatu nemakumi mashanu nenomwe
358 dreihundertachtundfünfzig mazana matatu nemakumi mashanu nevasere
359 dreihundertneunundfünfzig mazana matatu nemakumi mashanu nemapfumbamwe
360 dreihundertsechzig mazana matatu nemakumi matanhatu
361 dreihunderteinundsechzig mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe
362 dreihundertzweiundsechzig mazana matatu nemakumi matanhatu nemaviri
363 dreihundertdreiundsechzig Mazana matatu nemakumi matanhatu nematatu
364 dreihundertvierundsechzig Mazana matatu nemakumi matanhatu nemana
365 dreihundertfünfundsechzig mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu
366 dreihundertsechsundsechzig mazana matatu nemakumi matanhatu nenhanhatu
367 dreihundertsiebenundsechzig mazana matatu nemakumi manomwe nemanomwe
368 dreihundertachtundsechzig mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere
369 dreihundertneunundsechzig mazana matatu nemakumi matanhatu nemapfumbamwe
370 drhundertsiebzig mazana matatu nemakumi manomwe
371 dreihunderteinundsiebzig mazana matatu nemakumi manomwe nerimwe
372 dreihundertzweiundsiebzig mazana matatu nemakumi manomwe nemaviri
373 dreihundertdreiundsiebzig mazana matatu nemakumi manomwe nematatu
374 dreihundertvierundsiebzig mazana matatu nemakumi manomwe nemana
375 dreihundertfünfundsiebzig mazana matatu nemakumi manomwe nemashanu
376 dreihundertsechsundiebzig mazana matatu nemakumi manomwe nematanhatu
377 dreihundertsiebenundisiebzig mazana matatu nemakumi manomwe nemanomwe
378 dreihundertachtundsiebzig Mazana matatu nemakumi manomwe nemasere
379 dreihundertneunundsiebzig mazana matatu nemakumi manomwe nemapfumbamwe
380 dreihundertachtzing mazana matatu namakumi masere
381 dreihunderteinundachtzig mazana matatu nemakumi masere nerimwe
382 dreihundertzweiundachtzig mazana matatu nemakumi masere nemaviri
383 dreihundertdreiundachtzig Mazana matatu nemakumi masere nematatu
384 dreihundertvierundachtzig mazana matatu nemakumi masere nevana
385 dreihundertfünfundachtzig mazana matatu nemakumi masere neshanu
386 dreihundertsechsundachtzig mazana matatu nemakumi masere nevatanhatu
387 dreihundertsiebenundachtzig mazana matatu namakumi masere namanomwe
388 dreihundertachtundachtzig mazana matatu nemakumi masere nemasere
389 dreihundertneunundachtzig mazana matatu nemakumi masere nemapfumbamwe
390 dreihundertneunzig mazana matatu nemakumi mapfumbamwe
391 dreihunderteinundneunzig mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nerimwe
392 dreihundertzweiundneunzig mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemaviri
393 dreihundertdreiundneunzig mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nematatu
394 dreihundertvierundneunzig mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana
395 dreihundertfünfundneunzig mazana matatu nemakumi mapfumbamwe neshanu
396 dreihundertsechsundneunzig mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu
397 dreihundertsiebenundneunzig mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemanomwe
398 dreihundertachtundneunzig mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevasere
399 dreihundertneunundneunzig Mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
400 vierhundert mazana mana
401 vierhundersteins mazana mana nerimwe chete
402 fridayhundertzwei mazana mana nemaviri
403 fridayhundertdrei mazana mana nematatu
404 chishanu mazana mana nemana
405 zvideo mazana mana namashanu
406 vierhundertsechs mazana mana namatanhatu
407 fridayhundertsieben mazana mana namanomwe
408 Fridayhundertacht mazana mana nesere
409 fridayhundertneun mazana mana namapfumbamwe
410 chishanu Mazana gumi
411 chishanu mazana mana negumi nerimwe
412 vierhundertzwölf mazana mana negumi nemaviri
413 frihundertdreizehn mazana mana negumi nematatu
414 fridayhundertvierzehn mazana mana negumi nemana
415 fridayhundertfünfzehn mazana mana negumi neshanu
416 fridayhundertsechzehn mazana mana negumi nematanhatu
417 fridayhundertsiebzehn mazana mana negumi nemanomwe
418 fridayhundertachtzehn mazana mana negumi nemasere
419 frihundertneunzehn mazana mana negumi nemapfumbamwe
420 frihundertzwanzig mazana mana namakumi maviri
421 fridayhunderteinundzwanzig Mazana mana nemakumi maviri nerimwe
422 frihundertzweiundzwanzig mazana mana nemakumi maviri nemaviri
423 frihundertdreiundzwanzig mazana mana nemakumi maviri nematatu
424 frihundertvierundzwanzig mazana mana namakumi maviri namana
425 frihundertfünfundzwanzig mazana mana namakumi maviri namashanu
426 fridayhundertsechsundzwanzig mazana mana namakumi maviri namatanhatu
427 fridayhundertsiebenundzwanzig Mazana mana nemakumi maviri nemanomwe
428 fridayhundertachtundzwanzig mazana mana nemakumi maviri emakore
429 frihundertneunundzwanzig mazana mana namakumi maviri namapfumbamwe
430 fridayhundertdreißig mazana mana namakumi matatu
431 frihunderteinunddreißig mazana mana namakumi matatu nerimwe
432 frihundertzweiunddreißig Makumi mana nemakumi maviri nemaviri
433 fridayhundertdreiunddreißig mazana mana nemakumi matatu nematatu
434 fridayhundertvierunddreißig mazana mana nemakumi matatu nemana
435 fridayhundertfünfunddreißig mazana mana namakumi matatu namashanu
436 fridayhundertsechsunddreißig mazana mana namakumi matatu namatanhatu
437 fridayhundertsiebenunddreißig mazana mana namakumi matatu namanomwe
438 fridayhundertachtunddreißig mazana mana namakumi matatu namasere
439 frihundertneununddreißig Mazana mana nemakumi matatu nemapfumbamwe
440 vierhundertvierzig mazana mana namakumi mana
441 fridayhunderteinundvierzig mazana mana namakumi mana nerimwe
442 fridayhundertzweiundvierzig mazana mana namakumi mana namaviri
443 fridayhundertdreiundvierzig mazana mana nemakumi mana nematatu
444 fridayhundertvierundvierzig mazana mana nemakumi mana nevana
445 frihundertfünfundvierzig mazana mana namakumi mana namashanu
446 fridayhundertsechsundvierzig mazana mana namakumi mana namatanhatu
447 fridayhundertsiebenundvierzig mazana mana namakumi mana namanomwe
448 fridayhundertachtundvierzig mazana mana namakumi mana namasere
449 frihundertneunundvierzig Mazana mana nemakumi mana nemapfumbamwe
450 fridayhundertfünfzig mazana mana namakumi mashanu
451 fridayhunderteinundfünfzig mazana mana namakumi mashanu nerimwe
452 fridayhundertzweiundfünfzig mazana mana nemakumi mashanu nemaviri
453 fridayhundertdreiundfünfzig mazana mana nemakumi mashanu nematatu
454 fridayhundertvierundfünfzig mazana mana nemakumi mashanu nemana
455 fridayhundertfünfundfünfzig mazana mana nemakumi mashanu neshanu
456 fridayhundertsechsundfünfzig Mazana mana nemakumi mashanu nenhanhatu
457 fridayhundertsiebenundfünfzig mazana mana nemakumi mashanu nenomwe
458 fridayhundertachtundfünfzig Mazana mana nemakumi mashanu nesere
459 frihundertneunundfünfzig mazana mana nemakumi mashanu nemapfumbamwe
460 fridayhundertsechzig mazana mana namakumi matanhatu
461 fridayhunderteinundsechzig mazana mana namakumi matanhatu nerimwe
462 fridayhundertzweiundsechzig mazana mana namakumi matanhatu namaviri
463 fridayhundertdreiundsechzig mazana mana namakumi matanhatu namatatu
464 frihundertvierundsechzig mazana mana namakumi matanhatu namana
465 fridayhundertfünfundsechzig mazana mana namakumi matanhatu namashanu
466 fridayhundertsechsundsechzig mazana mana namakumi matanhatu namatanhatu
467 fridayhundertsiebenundsechzig mazana mana namakumi matanhatu nenomwe
468 fridayhundertachtundsechzig mazana mana nemakumi matanhatu nemasere
469 frihundertneunundsechzig mazana mana namakumi matanhatu namapfumbamwe
470 fridayhundertsiebzig mazana mana namakumi manomwe
471 fridayhunderteinundsiebzig mazana mana namakumi manomwe nerimwe
472 fridayhundertzweiundsiebzig mazana mana nemakumi manomwe nemaviri
473 fridayhundertdreiundsiebzig mazana mana nemakumi manomwe nematatu
474 fridayhundertvierundsiebzig mazana mana nemakumi manomwe nemana
475 fridayhundertfünfundsiebzig mazana mana nemakumi manomwe nemashanu
476 fridayhundertsechsundsiebzig mazana mana nemakumi manomwe nenhanhatu
477 fridayhundertsiebenundsiebzig mazana mana nemakumi manomwe nemanomwe
478 fridayhundertachtundsiebzig mazana mana nemakumi manomwe nemasere
479 fridayhundertneunundsiebzig mazana mana nemakumi manomwe nemapfumbamwe
480 fridayhundertachtzig mazana mana namakumi masere
481 fridayhunderteinundachtzig mazana mana namakumi masere nerimwe
482 fridayhundertzweiundachtzig mazana mana namakumi masere namaviri
483 fridayhundertdreiundachtzig mazana mana namakumi masere namatatu
484 fridayhundertvierundachtzig mazana mana nemakumi masere nevana
485 frihundertfünfundachtzig mazana mana namakumi masere neshanu
486 fridayhundertsechsundachtzig mazana mana namakumi masere namatanhatu
487 fridayhundertsiebenundachtzig mazana mana namakumi masere namanomwe
488 fridayhundertachtundachtzig mazana mana namakumi masere namasere
489 fridayhundertneunundachtzig mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe
490 fridayhundertneunzig mazana mana namakumi mapfumbamwe
491 fridayhunderteinundneunzig mazana mana nemakumi mapfumbamwe nerimwe
492 frihundertzweiundneunzig mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemaviri
493 frihundertdreiundneunzig mazana mana nemakumi mapfumbamwe nematatu
494 frihundertvierundneunzig mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevana
495 fridayhundertfünfundneunzig mazana mana nemakumi mapfumbamwe neshanu
496 fridayhundertsechsundneunzig mazana mana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu
497 fridayhundertsiebenundneunzig mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemanomwe
498 fridayhundertachtundneunzig mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemasere
499 frihundertneunundneunzig mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
500 fünfhundert mazana mashanu
501 fünfhundersteins mazana mashanu nerimwe
502 fünfhunderzwei mazana mashanu nemaviri
503 fünfhundertdrei mazana mashanu nematatu
504 fünfhundertvier mazana mashanu nemana
505 fünfhundertfünf mazana mashanu neshanu
506 fünfhundertsechs mazana mashanu namatanhatu
507 fünfhundertsieben mazana mashanu nemanomwe
508 fünfhundertacht mazana mashanu nesere
509 fünfhundertneun mazana mashanu nemapfumbamwe
510 fünfhundertzehn mazana mashanu negumi
511 fünfhundertelf mazana mashanu negumi nerimwe
512 fünfhundertzwölf mazana mashanu negumi nemaviri
513 fünfhundertdreizehn mazana mashanu negumi nematatu
514 fünfhundertvierzehn mazana mashanu negumi nemana
515 fünfhundertfünfzehn Mazana mashanu negumi neshanu
516 fünfhundertsechzehn Mazana mashanu negumi nematanhatu
517 fünfhundertsiebzehn Mazana mashanu negumi nemanomwe
518 fünfhundertachtzehn mazana mashanu negumi nemasere
519 fünfhundertneunzehn mazana mashanu negumi nemapfumbamwe
520 fünfhundertzwanzig mazana mashanu nemakumi maviri
521 fünfhunderteinundzwanzig mazana mashanu nemakumi maviri nerimwe
522 fünfhundertzweiundzwanzig mazana mashanu nemakumi maviri nemaviri
523 fünfhundertdreiundzwanzig mazana mashanu nemakumi maviri nematatu
524 fünfhundertvierundzwanzig mazana mashanu nemakumi maviri nemana
525 fünfhundertfünfundzwanzig mazana mashanu nemakumi maviri neshanu
526 fünfhundertsechsundzwanzig mazana mashanu namakumi maviri namatanhatu
527 fünfhundertsiebenundzwanzig mazana mashanu nemakumi maviri nemanomwe
528 fünfhundertachtundzwanzig mazana mashanu nemakumi maviri nemasere
529 fünfhundertneundzwanzig mazana mashanu nemakumi maviri nemapfumbamwe
530 fünfhundertdreißig mazana mashanu nemakumi matatu
531 fünfhunderteinunddreißig mazana mashanu nemakumi matatu nerimwe
532 fünfhundertzweiunddreißig mazana mashanu nemakumi matatu nemaviri
533 fünfhundertdreiunddreißig mazana mashanu nemakumi matatu nematatu
534 fünfhundertvierunddreißig mazana mashanu nemakumi matatu nemana
535 fünfhundertfünfunddreißig mazana mashanu nemakumi matatu neshanu
536 fünfhundertsechsunddreißig mazana mashanu nemakumi matatu nematanhatu
537 fünfhundertsiebenunddreißig Mazana mashanu nemakumi matatu nematanhatu
538 fünfhundertachtunddreißig mazana mashanu nemakumi matatu nevasere
539 fünfhundertneununddreißig mazana mashanu nemakumi matatu nemapfumbamwe
540 fünfhundertvierzig mazana mashanu namakumi mana
541 fünfhunderteinundvierzig mazana mashanu nemakumi mana nerimwe
542 fünfhundertzweiundvierzig mazana mashanu nemakumi mana nemaviri
543 fünfhundertdreiundvierzig mazana mashanu nemakumi mana nematatu
544 fünfhundertvierundvierzig mazana mashanu nemakumi mana nevana
545 fünfhundertfünfundvierzig mazana mashanu nemakumi mana neshanu
546 fünfhundertsechsundvierzig mazana mashanu namakumi mana namatanhatu
547 fünfhundertsiebenundvierzig mazana mashanu nemakumi mana nemanomwe
548 fünfhundertachtundvierzig mazana mashanu nemakumi mana nemasere
549 fünfhundertneunundvierzig mazana mashanu nemakumi mana nemapfumbamwe
550 fünfhundertfünfzig mazana mashanu nemakumi mashanu
551 fünfhunderteinundfünfzig mazana mashanu nemakumi mashanu nerimwe
552 fünfhundertzweiundfünfzig mazana mashanu nemakumi mashanu nemaviri
553 fünfhundertdreiundfünfzig mazana mashanu nemakumi mashanu nematatu
554 fünfhundertvierundfünfzig mazana mashanu nemakumi mashanu nemana
555 fünfhundertfünfundfünfzig mazana mashanu nemakumi mashanu neshanu
556 fünfhundertsechsundfünfzig mazana mashanu namakumi mashanu namatanhatu
557 fünfhundertsiebenundfünfzig mazana mashanu nemakumi mashanu nenomwe
558 fünfhundertachtundfünfzig mazana mashanu nemakumi mashanu nesere
559 fünfhundertneunundfünfzig mazana mashanu nemakumi mashanu nemapfumbamwe
560 fünfhundertsechzig mazana mashanu nemakumi matanhatu
561 fünfhunderteinundsechzig mazana mashanu nemakumi matanhatu nerimwe
562 fünfhundertzweiundsechzig Mazana mashanu nemakumi matanhatu nemaviri
563 fünfhundertdreiundsechzig mazana mashanu nemakumi matanhatu nematatu
564 fünfhundertvierundsechzig mazana mashanu nemakumi matanhatu nemana
565 fünfhundertfünfundsechzig mazana mashanu nemakumi matanhatu nemashanu
566 fünfhundertsechsundsechzig mazana mashanu nemakumi matanhatu nenhanhatu
567 fünfhundertsiebenundsechzig mazana mashanu nemakumi matanhatu nenomwe
568 fünfhundertachtundsechzig mazana mashanu nemakumi matanhatu nemasere
569 fünfhundertneunundsechzig mazana mashanu nemakumi matanhatu nemapfumbamwe
570 fünfhundertsiebzig mazana mashanu nemakumi manomwe
571 fünfhunderteinundsiebzig mazana mashanu nemakumi manomwe nerimwe
572 fünfhundertzweiundsiebzig Mazana mashanu nemakumi manomwe nemaviri
573 fünfhundertdreiundsiebzig mazana mashanu nemakumi manomwe nematatu
574 fünfhundertvierundsiebzig mazana mashanu nemakumi manomwe nemana
575 fünfhundertfünfundsiebzig mazana mashanu nemakumi manomwe nemashanu
576 fünfhundertsechsundiebzig mazana mashanu nemakumi manomwe nenhanhatu
577 fünfhundertsiebenundisiebzig mazana mashanu nemakumi manomwe nemanomwe
578 fünfhundertachtundsiebzig mazana mashanu nemakumi manomwe nevasere
579 fünfhundertneunundsiebzig mazana mashanu nemakumi manomwe nemapfumbamwe
580 fünfhundertachtzig mazana mashanu namakumi masere
581 fünfhunderteinundachtzig mazana mashanu namakumi masere nerimwe
582 fünfhundertzweiundachtzig mazana mashanu nemakumi masere nemaviri
583 fünfhundertdreiundachtzig mazana mashanu nemakumi masere nematatu
584 fünfhundertvierundachtzig Mazana mashanu nemakumi masere nemana
585 fünfhundertfünfundachtzig mazana mashanu namakumi masere neshanu
586 fünfhundertsechsundachtzig mazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu
587 fünfhundertsiebenundachtzig mazana mashanu namakumi masere namanomwe
588 fünfhundertachtundachtzig mazana mashanu nemakumi masere nemasere
589 fünfhundertneunundachtzig mazana mashanu nemakumi masere nemapfumbamwe
590 fünfhundertneunzig mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe
591 fünfhunderteinundneunzig Mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nerimwe
592 fünfhundertzweiundneunzig mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemaviri
593 fünfhundertdreiundneunzig mazana mashanu - makumi mapfumbamwe nematatu
594 fünfhundertvierundneunzig mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemana
595 fünfhundertfünfundneunzig mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe neshanu
596 fünfhundertsechsundneunzig mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu
597 fünfhundertsiebenundneunzig mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemanomwe
598 fünfhundertachtundneunzig mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemasere
599 fünfhundertneunundneunzig mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
600 sechshundert mazana matanhatu
601 sechshundersteins mazana matanhatu nerimwe
602 sechshunderzwei mazana matanhatu nemaviri
603 sechshundertdrei mazana matanhatu namatatu
604 sechshundertvier mazana matanhatu namana
605 sechshundertfunf mazana matanhatu nemashanu
606 sechshundertsechs mazana matanhatu namatanhatu
607 sechshundertsieben mazana matanhatu nemanomwe
608 sechshundertacht mazana matanhatu nemasere
609 sechshundertneun Mazana matanhatu nemapfumbamwe
610 sechshundertzehn mazana matanhatu negumi
611 sechshundertelf mazana matanhatu negumi nerimwe
612 sechshundertzwölf mazana matanhatu negumi nemaviri
613 sechshundertdreizehn mazana matanhatu negumi nematatu
614 sechshundertvierzehn mazana matanhatu negumi nemana
615 sechshundertfünfzehn mazana matanhatu negumi nemashanu
616 sechshundertsechzehn mazana matanhatu negumi nematanhatu
617 sechshundertsiebzehn mazana matanhatu negumi nemanomwe
618 sechshundertachtzehn mazana matanhatu negumi nemasere
619 sechshundertneunzehn Mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe
620 sechshundertzwanzig mazana matanhatu nemakumi maviri
621 sechshunderteinundzwanzig mazana matanhatu nemakumi maviri nerimwe
622 sechshundertzweiundzwanzig mazana matanhatu nemakumi maviri nemaviri
623 sechshundertdreiundzwanzig mazana matanhatu nemakumi maviri nematatu
624 sechshundertvierundzwanzig Mazana matanhatu nemakumi maviri nemana
625 sechshundertfünfundzwanzig mazana matanhatu nemakumi maviri neshanu
626 sechshundertsechsundzwanzig mazana matanhatu nemakumi maviri nematanhatu
627 sechshundertsiebenundzwanzig Mazana matanhatu nemakumi maviri nemanomwe
628 sechshundertachtundzwanzig mazana matanhatu nemakumi maviri nemasere
629 sechshundertneunundzwanzig mazana matanhatu nemakumi maviri nemapfumbamwe
630 sechshundertdreißig mazana matanhatu nemakumi matatu
631 sechshunderteinunddreißig mazana matanhatu nemakumi matatu nerimwe
632 sechshundertzweiunddreißig mazana matanhatu nemakumi matatu nemaviri
633 sechshundertdreiunddreißig mazana matanhatu nemakumi matatu nematatu
634 sechshundertvierunddreißig mazana matanhatu nemakumi matatu nemana
635 sechshundertfünfunddreißig mazana matanhatu namakumi matatu namashanu
636 sechshundertsechsunddreißig mazana matanhatu namakumi matatu namatanhatu
637 sechshundertsiebenunddreißig mazana matanhatu nemakumi matatu nemanomwe
638 sechshundertachtunddreißig mazana matanhatu nemakumi matatu nemasere
639 sechshundertneununddreißig mazana matanhatu nemakumi matatu nemapfumbamwe
640 sechshundertvierzig mazana matanhatu namakumi mana
641 sechshunderteinundvierzig mazana matanhatu nemakumi mana nerimwe
642 sechshundertzweiundvierzig mazana matanhatu namakumi mana namaviri
643 sechshundertdreiundvierzig mazana matanhatu nemakumi mana nematatu
644 sechshundertvierundundzigzig mazana matanhatu nemakumi mana nevana
645 sechshundertfünfundvierzig mazana matanhatu namakumi mana namashanu
646 sechshundertsechsundvierzig mazana matanhatu namakumi mana namatanhatu
647 sechshundertsiebenundvierzig mazana matanhatu namakumi mana navanomwe
648 sechshundertachtundvierzig mazana matanhatu nemakumi mana nemasere
649 sechshundertneunundvierzig mazana matanhatu namakumi mana namapfumbamwe
650 sechshundertfünfzig mazana matanhatu nemakumi mashanu
651 sechshunderteinundfünfzig mazana matanhatu nemakumi mashanu nerimwe
652 sechshundertzweiundfünfzig mazana matanhatu nemakumi mashanu nemaviri
653 sechshundertdreiundfünfzig mazana matanhatu nemakumi mashanu nematatu
654 sechshundertvierundfünfzig mazana matanhatu nemakumi mashanu nevana
655 sechshundertfünfundfünfzig mazana matanhatu nemakumi mashanu neshanu
656 sechshundertsechsundfünfzig Mazana matanhatu nemakumi mashanu nenhanhatu
657 sechshundertsiebenundfünfzig Mazana matanhatu nemakumi mashanu nenomwe
658 sechshundertachtundfünfzig mazana matanhatu nemakumi mashanu nesere
659 sechshundertneunundfünfzig mazana matanhatu nemakumi mashanu nemapfumbamwe
660 sechshundertsechzig mazana matanhatu nemakumi matanhatu
661 sechshunderteinundsechzig mazana matanhatu namakumi matanhatu nerimwe
662 sechshundertzweiundsechzig mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemaviri
663 sechshundertdreiundsechzig mazana matanhatu nemakumi matanhatu nematatu
664 sechshundertvierundsechzig mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemana
665 sechshundertfünfundsechzig mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemashanu
666 sechshundertsechsundsechzig mazana matanhatu nemakumi matanhatu nenhanhatu
667 sechshundertsiebenundsechzig mazana matanhatu nemakumi matanhatu nenomwe
668 sechshundertachtundsechzig mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemasere
669 sechshundertneunundsechzig mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemapfumbamwe
670 sechshundertsiebzig mazana matanhatu nemakumi manomwe
671 sechshunderteinundsiebzig mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe
672 sechshundertzweiundsiebzig mazana matanhatu nemakumi manomwe nemaviri
673 sechshundertdreiundsiebzig mazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu
674 sechshundertvierundsiebzig mazana matanhatu nemakumi manomwe nemana
675 sechshundertfünfundsiebzig Mazana matanhatu nemakumi manomwe neshanu
676 sechshundertsechsundiebzig mazana matanhatu nemakumi manomwe nenhanhatu
677 sechshundertsiebenundisiebzig mazana matanhatu nemakumi manomwe nemanomwe
678 sechshundertachtundsiebzig mazana matanhatu nemakumi manomwe nemasere
679 sechshundertneunundsiebzig mazana matanhatu nemakumi manomwe nemapfumbamwe
680 sechshundertachtzig mazana matanhatu namakumi masere
681 sechshunderteinundachtzig mazana matanhatu namakumi masere nerimwe
682 sechshundertzweiundachtzig mazana matanhatu nemakumi masere nemaviri
683 sechshundertdreiundachtzig mazana matanhatu nemakumi masere nematatu
684 sechshundertvierundachtzig mazana matanhatu nemakumi masere nemana
685 sechshundertfünfundachtzig mazana matanhatu namakumi masere neshanu
686 sechshundertsechsundachtzig mazana matanhatu namakumi masere namatanhatu
687 sechshundertsiebenundachtzig mazana matanhatu namakumi masere namanomwe
688 sechshundertachtundachtzig mazana matanhatu nemakumi masere nemasere
689 sechshundertneunundachtzig mazana matanhatu nemakumi masere nemapfumbamwe
690 sechshundertneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe
691 sechshunderteinundneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nerimwe
692 sechshundertzweiundneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemaviri
693 sechshundertdreiundneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nematatu
694 sechshundertvierundneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemana
695 sechshundertfünfundneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe neshanu
696 sechshundertsechsundneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu
697 sechshundertsiebenundneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemanomwe
698 sechshundertachtundneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemasere
699 sechshundertneunundneunzig mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
700 siebhundert mazana manomwe
701 siebenhundersteins mazana manomwe nemakumi matanhatu
702 siebenhunderzwei Mazana manomwe nemaviri
703 siebenhundertdrei mazana manomwe namatatu
704 siebhundertvier mazana manomwe nemana
705 siebenhundertfunf mazana manomwe nemashanu
706 siebhundertsechs mazana manomwe nematanhatu
707 siebenhundertsieben mazana manomwe nemanomwe
708 siebhundertacht mazana manomwe namakumi masere
709 siebhundertneun mazana manomwe nemapfumbamwe
710 siebhundertzehn mazana manomwe negumi
711 siebenhundertelf Mazana manomwe negumi nerimwe
712 siebenhundertzwölf mazana manomwe negumi nemaviri
713 siebenhundertdreizehn mazana manomwe nemakumi matatu nematatu
714 siebenhundertvierzehn mazana manomwe negumi nemana
715 siebenhundertfünfzehn Mazana manomwe negumi neshanu
716 siebenhundertsechzehn Mazana manomwe negumi nematanhatu
717 siebenhundertsiebzehn mazana manomwe negumi nemanomwe
718 siebenhundertachtzehn mazana manomwe nemakumi masere negumi
719 siebenhundertneunzehn mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe
720 siebenhundertzwanzig mazana manomwe nemakumi maviri
721 siebenhunderteinundzwanzig mazana manomwe nemakumi maviri nerimwe
722 siebenhundertzweiundzwanzig mazana manomwe nemakumi maviri nemaviri
723 siebenhundertdreiundzwanzig mazana manomwe nemakumi maviri nematatu
724 siebenhundertvierundzwanzig mazana manomwe nemakumi maviri nemana
725 siebenhundertfünfundzwanzig mazana manomwe nemakumi maviri nemashanu
726 siebenhundertsechsundzwanzig Mazana manomwe nemakumi maviri nematanhatu
727 siebenhundertsiebenundzwanzig mazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe
728 siebenhundertachtundzwanzig mazana manomwe nemakumi maviri nemasere
729 siebenhundertneunundzwanzig mazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe
730 siebenhundertdreißig mazana manomwe nemakumi matatu
731 siebenhunderteinunddreißig mazana manomwe nemakumi matatu nerimwe
732 siebenhundertzweiunddreißig mazana manomwe nemakumi matatu nemaviri
733 siebenhundertdreiunddreißig mazana manomwe nemakumi matatu nematatu
734 siebenhundertvierunddreißig mazana manomwe nemakumi matatu nemana
735 siebenhundertfünfunddreißig mazana manomwe nemakumi matatu neshanu
736 siebenhundertsechsunddreißig mazana manomwe nemakumi matatu nematanhatu
737 siebenhundertsiebenunddreißig mazana manomwe nemakumi matatu nemanomwe
738 siebenhundertachtunddreißig mazana manomwe nemakumi matatu nemasere
739 siebenhundertneununddreißig mazana manomwe nemakumi matatu nemapfumbamwe
740 siebenhundertvierzig mazana manomwe nemakumi mana
741 siebenhunderteinundvierzig mazana manomwe nemakumi mana nerimwe
742 siebenhundertzweiundvierzig mazana manomwe nemakumi mana nemaviri
743 siebenhundertdreiundvierzig mazana manomwe nemakumi mana nematatu
744 siebenhundertvierundundzigzig mazana manomwe nemakumi mana nemana
745 siebenhundertfünfundvierzig mazana manomwe nemakumi mana nemashanu
746 siebenhundertsechsundvierzig Mazana manomwe nemakumi mana nenhanhatu
747 siebenhundertsiebenundvierzig mazana manomwe nemakumi mana nemanomwe
748 siebenhundertachtundvierzig mazana manomwe nemakumi mana nemasere
749 siebenhundertneunundvierzig mazana manomwe nemakumi mana nemapfumbamwe
750 siebenhundertfünfzig mazana manomwe nemakumi mashanu
751 siebenhunderteinundfünfzig Mazana manomwe nemakumi mashanu nerimwe
752 siebenhundertzweiundfünfzig mazana manomwe nemakumi mashanu nemaviri
753 siebenhundertdreiundfünfzig mazana manomwe nemakumi mashanu nematatu
754 siebenhundertvierundfünfzig mazana manomwe nemakumi mashanu nemana
755 siebenhundertfünfundfünfzig mazana manomwe nemakumi mashanu neshanu
756 siebenhundertsechsundfünfzig mazana manomwe nemakumi mashanu nenhanhatu
757 siebenhundertsiebenundfünfzig mazana manomwe nemakumi mashanu nenomwe
758 siebenhundertachtundfünfzig mazana manomwe nemakumi mashanu nesere
759 siebenhundertneunundfünfzig mazana manomwe nemakumi mashanu nepfumbamwe
760 siebhundertsechzig mazana manomwe nemakumi matanhatu
761 siebenhunderteinundsechzig Mazana manomwe nemakumi manomwe nerimwe
762 siebenhundertzweiundsechzig Mazana manomwe nemakumi matanhatu nemaviri
763 siebenhundertdreiundsechzig mazana manomwe nemakumi matanhatu nematatu
764 siebenhundertvierundsechzig mazana manomwe nemakumi matanhatu nevana
765 siebenhundertfünfundsechzig mazana manomwe nemakumi matanhatu nemashanu
766 siebenhundertsechsundsechzig mazana manomwe nemakumi matanhatu nenhanhatu
767 siebenhundertsiebenundsechzig mazana manomwe nemakumi matanhatu nenomwe
768 siebenhundertachtundsechzig mazana manomwe nemakumi matanhatu nemasere
769 siebenhundertneunundsechzig mazana manomwe nemakumi matanhatu nemapfumbamwe
770 siebenhundertsiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe
771 siebenhunderteinundsiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe nerimwe
772 siebenhundertzweiundsiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe nemaviri
773 siebenhundertdreiundsiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe nematatu
774 siebenhundertvierundsiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe nemana
775 siebenhundertfünfundsiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe nemashanu
776 siebenhundertsechsundsiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe nematanhatu
777 siebenhundertsiebenundisiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe nemanomwe
778 siebenhundertachtundsiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe nemasere
779 siebenhundertneunundsiebzig mazana manomwe nemakumi manomwe nemapfumbamwe
780 siebhundertachtzig Mazana manomwe nemakumi masere
781 siebenhunderteinundachtzig mazana manomwe nemakumi masere nerimwe
782 siebenhundertzweiundachtzig mazana manomwe nemakumi masere nemaviri
783 siebenhundertdreiundachtzig Mazana manomwe nemakumi masere nematatu
784 siebenhundertvierundachtzig mazana manomwe nemakumi masere nevana
785 siebenhundertfünfundachtzig mazana manomwe nemakumi masere neshanu
786 siebenhundertsechsundachtzig Mazana manomwe nemakumi masere nevatanhatu
787 siebenhundertsiebenundachtzig mazana manomwe namakumi masere namanomwe
788 siebenhundertachtundachtzig mazana manomwe nemakumi masere nemasere
789 siebenhundertneunundachtzig mazana manomwe nemakumi masere nemapfumbamwe
790 siebenhundertneunzig Mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe
791 siebenhunderteinundneunzig Mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nerimwe
792 siebenhundertzweiundneunzig mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri
793 siebenhundertdreiundneunzig mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nematatu
794 siebenhundertvierundneunzig Mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemana
795 siebenhundertfünfundneunzig mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe neshanu
796 siebenhundertsechsundneunzig mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu
797 siebenhundertsiebenundneunzig mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemanomwe
798 siebenhundertachtundneunzig Mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nesere
799 siebenhundertneunundneunzig mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
800 achhundert mazana masere
801 achthundersteins mazana masere nerimwe
802 achthunderzwei mazana masere nemaviri
803 achthundertdrei Mazana masere nematatu
804 achhundertvier mazana masere nevana
805 achthundertfunf mazana masere neshanu
806 achtundertsechs mazana masere nevatanhatu
807 achthundertsieben mazana masere nemanomwe
808 achhundertacht mazana masere nemasere
809 achhundertneun mazana masere nemapfumbamwe
810 achhundertzehn mazana masere negumi
811 achthundertelf mazana masere negumi nerimwe
812 achthundertzwölf mazana masere negumi nemaviri
813 achthundertdreizehn mazana masere negumi nematatu
814 achthundertvierzehn mazana masere negumi nemana
815 achthundertfünfzehn mazana masere negumi neshanu
816 achthundertsechzehn mazana masere negumi nematanhatu
817 achthundertsiebzehn mazana masere negumi nemanomwe
818 achthundertachtzehn mazana masere negumi nemasere
819 achthundertneunzehn mazana masere negumi nemapfumbamwe
820 achtundertzwanzig mazana masere nemakumi maviri
821 achthunderteinundzwanzig mazana masere nemakumi maviri nerimwe
822 achthundertzweiundzwanzig mazana masere nemakumi maviri nemaviri
823 achthundertdreiundzwanzig mazana masere nemakumi maviri nematatu
824 achthundertvierundzwanzig mazana masere nemakumi maviri nemana
825 achthundertfünfundzwanzig mazana masere nemakumi maviri neshanu
826 achthundertsechsundzwanzig Mazana masere nemakumi maviri nematanhatu
827 achthundertsiebenundzwanzig mazana masere nemakumi maviri nemanomwe
828 achthundertachtundzwanzig mazana masere nemakumi maviri nemasere
829 achthundertneunundzwanzig Mazana masere nemakumi maviri nemapfumbamwe
830 achthundertdreissig mazana masere nemakumi matatu
831 achthunderteinunddreißig mazana masere nemakumi matatu nerimwe
832 achthundertzweiunddreißig Mazana masere nemakumi matatu nemaviri
833 achthundertdreiunddreißig mazana masere nemakumi matatu nematatu
834 achthundertvierunddreißig mazana masere nemakumi matatu nemana
835 achthundertfünfunddreißig mazana masere nemakumi matatu neshanu
836 achthundertsechsunddreißig mazana masere nemakumi matatu nematanhatu
837 achthundertsiebenunddreißig Mazana Masere nemakumi matatu nemanomwe
838 achthundertachtunddreißig mazana masere nemakumi matatu nemasere
839 achthundertneununddreißig mazana masere nemakumi matatu nemapfumbamwe
840 achhundertvierzig mazana masere nemakumi mana
841 achthunderteinundvierzig mazana masere nemakumi mana nerimwe
842 achthundertzweiundvierzig mazana masere nemakumi mana nemaviri
843 achthundertdreiundvierzig mazana masere nemakumi mana nematatu
844 achthundertvierundundzigzig mazana masere nemakumi mana nevana
845 achthundertfünfundvierzig mazana masere nemakumi mana neshanu
846 achthundertsechsundvierzig mazana masere nemakumi mana nevatanhatu
847 achthundertsiebenundvierzig mazana masere nemakumi mana nemanomwe
848 achthundertachtundvierzig mazana masere nemakumi mana nemasere
849 achthundertneunundvierzig mazana masere nemakumi mana nemapfumbamwe
850 achthundertfunfzig mazana masere nemakumi mashanu
851 achthunderteinundfünfzig mazana masere nemakumi mashanu nerimwe
852 achthundertzweiundfünfzig mazana masere nemakumi mashanu nemaviri
853 achthundertdreiundfünfzig Mazana masere nemakumi mashanu nematatu
854 achthundertvierundfünfzig mazana masere nemakumi mashanu nemana
855 achthundertfünfundfünfzig mazana masere nemakumi mashanu neshanu
856 achthundertsechsundfünfzig mazana masere nemakumi mashanu nenhanhatu
857 achthundertsiebenundfünfzig mazana masere nemakumi mashanu nenomwe
858 achthundertachtundfünfzig mazana masere nemakumi mashanu nesere
859 achthundertneunundfünfzig mazana masere nemakumi mashanu nemapfumbamwe
860 achtundertsechzig mazana masere nemakumi matanhatu
861 achthunderteinundsechzig mazana masere nemakumi matanhatu nerimwe
862 achthundertzweiundsechzig mazana masere nemakumi matanhatu nemaviri
863 achthundertdreiundsechzig mazana masere nemakumi matanhatu nematatu
864 achthundertvierundsechzig mazana masere nemakumi matanhatu nemana
865 achthundertfünfundsechzig Mazana masere nemakumi matanhatu nemashanu
866 achthundertsechsundsechzig mazana masere nemakumi matanhatu nenhanhatu
867 achthundertsiebenundsechzig Mazana masere nemakumi matanhatu nenomwe
868 achthundertachtundsechzig mazana masere nemakumi matanhatu nemasere
869 achthundertneunundsechzig mazana masere nemakumi matanhatu nemapfumbamwe
870 achthundertsiebzig mazana masere nemakumi manomwe
871 achthunderteinundsiebzig mazana masere nemakumi manomwe nerimwe
872 achthundertzweiundsiebzig mazana masere nemakumi manomwe nemaviri
873 achthundertdreiundsiebzig mazana masere nemakumi manomwe nematatu
874 achthundertvierundsiebzig mazana masere nemakumi manomwe nemana
875 achthundertfünfundsiebzig mazana masere nemakumi manomwe nemashanu
876 achthundertsechsundiebzig mazana masere nemakumi manomwe nenhanhatu
877 achthundertsiebenundisiebzig mazana masere nemakumi manomwe nemanomwe
878 achthundertachtundsiebzig mazana masere nemakumi manomwe nemasere
879 achthundertneunundsiebzig mazana masere nemakumi manomwe nemapfumbamwe
880 achtundertachtzig mazana masere nemakumi masere
881 achthunderteinundachtzig mazana masere nemakumi masere nerimwe
882 achthundertzweiundachtzig Mazana masere nemakumi masere nemaviri
883 achthundertdreiundachtzig mazana masere nemakumi masere nematatu
884 achthundertvierundundtzig mazana masere nemakumi masere nevana
885 achthundertfünfundachtzig mazana masere nemakumi masere neshanu
886 achthundertsechsundachtzig mazana masere nemakumi masere nevatanhatu
887 achthundertsiebenundachtzig mazana masere nemakumi masere nemanomwe
888 achthundertachtundachtzig mazana masere nemakumi masere nemasere
889 achthundertneunundachtzig mazana masere nemakumi masere nemapfumbamwe
890 achthundertneunzig mazana masere nemakumi mapfumbamwe
891 achthunderteinundneunzig mazana masere nemakumi mapfumbamwe nerimwe
892 achthundertzweiundneunzig mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemaviri
893 achthundertdreiundneunzig mazana masere nemakumi mapfumbamwe nematatu
894 achthundertvierundneunzig mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana
895 achthundertfünfundneunzig mazana masere nemakumi mapfumbamwe neshanu
896 achthundertsechsundneunzig mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu
897 achthundertsiebenundneunzig mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemanomwe
898 achthundertachtundneunzig mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemasere
899 achthundertneunundneunzig Mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
900 neunhundert mazana mapfumbamwe
901 neunhundersteins mazana mapfumbamwe nerimwe
902 neunhunderzwei mazana mapfumbamwe nemaviri
903 neunhundertdrei mazana mapfumbamwe nematatu
904 neunhundertvier mazana mapfumbamwe nemana
905 neunhundertfunf mazana mapfumbamwe neshanu
906 neunhundertsechs mazana mapfumbamwe namatanhatu
907 neunhundertsieben mazana mapfumbamwe nemanomwe
908 neunhundertacht Mazana mapfumbamwe nemasere
909 neunhundertneun mazana mapfumbamwe nemapfumbamwe
910 neunhundertzehn mazana mapfumbamwe negumi
911 neunhundertelf mazana mapfumbamwe negumi nerimwe
912 neunhundertzwölf mazana mapfumbamwe negumi nemaviri
913 neunhundertdreizehn mazana mapfumbamwe negumi nematatu
914 neunhundertvierzehn mazana mapfumbamwe negumi nemana
915 neunhundertfünfzehn mazana mapfumbamwe negumi nemashanu
916 neunhundertsechzehn mazana mapfumbamwe negumi nematanhatu
917 neunhundertsiebzehn mazana mapfumbamwe negumi nemanomwe
918 neunhundertachtzehn Mazana mapfumbamwe negumi nemasere
919 neunhundertneunzehn mazana mapfumbamwe negumi nemapfumbamwe
920 neunhundertzwanzig mazana mapfumbamwe nemakumi maviri
921 neunhunderteinundzwanzig Mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nerimwe
922 neunhundertzweiundzwanzig Mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemaviri
923 neunhundertdreiundzwanzig mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nematatu
924 neunhundertvierundzwanzig Mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemana
925 neunhundertfünfundzwanzig mazana mapfumbamwe nemakumi maviri neshanu
926 neunhundertsechsundzwanzig mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nematanhatu
927 neunhundertsiebenundzwanzig mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe
928 neunhundertachtundzwanzig mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemasere
929 neunhundertneunundzwanzig mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemapfumbamwe
930 neunhundertdreißig Mazana mapfumbamwe nemakumi matatu
931 neunhunderteinunddreißig Mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nerimwe
932 neunhundertzweiunddreißig mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemaviri
933 neunhundertdreiunddreißig mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nematatu
934 neunhundertvierunddreißig mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemana
935 neunhundertfünfunddreißig mazana mapfumbamwe nemakumi matatu neshanu
936 neunhundertsechsunddreißig mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nematanhatu
937 neunhundertsiebenunddreißig mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemanomwe
938 neunhundertachtunddreißig mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevasere
939 neunhundertneununddreißig mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemapfumbamwe
940 neunhundertvierzigzig mazana mapfumbamwe nemakumi mana
941 neunhunderteinundvierzig mazana mapfumbamwe nemakumi mana nerimwe
942 neunhundertzweiundvierzig mazana mapfumbamwe nemakumi mana nemaviri
943 neunhundertdreiundvierzig mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematatu
944 neunhundertvierundundzigzig Mazana mapfumbamwe nemakumi mana nemana
945 neunhundertfünfundvierzig mazana mapfumbamwe nemakumi mana nemashanu
946 neunhundertsechsundvierzig Mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematanhatu
947 neunhundertsiebenundvierzig mazana mapfumbamwe nemakumi mana nemanomwe
948 neunhundertachtundvierzig mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevasere
949 neunhundertneunundvierzig Mazana mapfumbamwe nemakumi mana nemapfumbamwe
950 neunhundertfünfzig mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu
951 neunhunderteinundfünfzig mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nerimwe
952 neunhundertzweiundfünfzig mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemaviri
953 neunhundertdreiundfünfzig mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nematatu
954 neunhundertvierundfünfzig Mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana
955 neunhundertfünfundfünfzig mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu neshanu
956 neunhundertsechsundfünfzig mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nenhanhatu
957 neunhundertsiebenundfünfzig mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nenomwe
958 neunhundertachtundfünfzig mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevasere
959 neunhundertneunundfünfzig mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemapfumbamwe
960 neunhundertsechzig mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu
961 neunhunderteinundsechzig mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nerimwe
962 neunhundertzweiundsechzig mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemaviri
963 neunhundertdreiundsechzig mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nematatu
964 Neunhudtvierndundechziz mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemana
965 neunhundertfünfundsechzig Mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemashanu
966 neunhundertsechsundsechzig mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nenhanhatu
967 neunhundertsiebenundsechzig Mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nenomwe
968 neunhundertachtundsechzig mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemasere
969 neunhundertneunundsechzig mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemapfumbamwe
970 neunhundertsiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe
971 neunhunderteinundsiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nerimwe
972 neunhundertzweiundsiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nemaviri
973 neunhundertdreiundsiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nematatu
974 neunhundertvierundsiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nemana
975 neunhundertfünfundsiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nemashanu
976 neunhundertsechsundiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nenhanhatu
977 neunhundertsiebenundisiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nenomwe
978 neunhundertachtundsiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevasere
979 neunhundertneunundsiebzig mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nemapfumbamwe
980 neunhundertachtzig mazana mapfumbamwe nemakumi masere
981 neunhunderteinundachtzig mazana mapfumbamwe nemakumi masere nerimwe
982 neunhundertzweiundachtzig mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemaviri
983 neunhundertdreiundachtzig Mazana mapfumbamwe nemakumi masere nematatu
984 neunhundertvierundundtzig mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevana
985 neunhundertfünfundachtzig mazana mapfumbamwe nemakumi masere neshanu
986 neunhundertsechsundachtzig mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu
987 neunhundertsiebenundachtzig mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemanomwe
988 neunhundertachtundachtzig mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemasere
989 neunhundertneunundachtzig mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemapfumbamwe
990 neunhundertneunzig mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe
991 neunhunderteinundneunzig Mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nerimwe
992 neunhundertzweiundneunzig mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri
993 neunhundertdreiundneunzig mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nematatu
994 neunhundertvierundneunzig mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana
995 neunhundertfünfundneunzig mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe neshanu
996 neunhundertsechsundneunzig mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu
997 neunhundertsiebenundneunzig mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemanomwe
998 neunhundertachtundneunzig mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevasere
999 neunhundertneunundneunzig mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
1000 eintausend mil

Makadhinari

Sezvatakambotaura, zviri nani kuti iwe udzidze manhamba gumi ekutanga nemoyo. Kunyangwe mune ino kesi yekutanga 20 ichave iri nani:

Nhamba Cardinal
0 null
1 eins
2 zwei
3 kolmessa
4 vana
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neu
10 zehn
11 elf
12 zwölfte
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechezehn
17 siebenzehn
18 achtzehn
19 neunzehn

Iwo ekutanga manhamba gumi nemaviri haateedzere pateni. Mazita avo akasarudzika. Mamwe ese anoumbwa nemubatanidzwa neyegumi yekutanga (zehn) inoiswa sechigadziko.

Semuenzaniso, kuti uti 13 unofanira kunyora «dreizehn». Cherekedza kuti iyo nhamba inoumbwa ne3 (drei) pamwe nechisimba 10 (zehn). MuchiSpanish zvakafanana nekutaura matatu-gumi.

Ziva kuti 16 ne17 vane musiyano mukunyora kwechikwata chako. Kubva makumi maviri zvichienda mberi, imwe nzira inotanga mukunyora kwenhamba, zviri nyore kunzwisisa.

Kana iwe uchida kunyora makumi emakumi 20 kusvika 90 muchiGerman, iwe unongofanirwa kuisa zita rechikwata pamwe nechisimboti «zig», nezvimwe kunze.

Nhamba Cardinal
20 zwanzig
30 kolmessaßig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechezig
70 siebenzig
80 achtziger
90 neunzig

Teerera kune mana kunze. Mune yekutanga iwe unogona kuona kuti izvo zviviri zvinoshanduka kubva ku «zwei» kuenda «zwan». Iine makumi matatu, chinokwana chinova "ßig".

Uye mune maviri ekupedzisira, 60 uye 70, ma "s" uye "mu" akarasika mune yega yega zvichiteerana.

Kuziva manhamba ekutanga makumi maviri, uye makumi kusvika makumi mapfumbamwe, nzwisisa mamwe ese haina matambudziko.

Kuti utaure dzimwe nhamba unofanirwa kutevedzera mafomati: chikwata zita + mubatanidzwa und + gumi zita. Kuti uve wakajeka, tinokusiira runyorwa nenhamba kubva pa20 kusvika 99 muchiGerman. Ipapo tobva tatsanangura kuti mamwe ese akanyorwa sei.

Nhamba Cardinal
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zveiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 fridayzwanzig
25 funfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achundzwanzig
29 neundzwanzig
30 Dreissig
31 eindundreißig
32 zweiunddreissig
33 dreiunddreißig
34 fridaydreißig
35 fünfunddreißig
36 sechsunddreissig
37 siebenunddreissig
38 achtunddreissig
39 neunundreissig
40 vierzig
41 einundvierzig
42 zweiundvierzig
43 dreiundvierzig
44 Chishanu
45 funfundvierzig
46 sechsundvierzig
47 siebenundvierzig
48 achtundvierzig
49 neunundvierzig
50 fünfzig
51 einundfünfzig
52 zweiundfunfzig
53 dreiundfunfzig
54 Fridayfünfzig
55 fünfundfunfzig
56 sechsundfunfzig
57 siebenundfunfzig
58 achtundfunfzig
59 neunundfunfzig
60 sechzig
61 einundsechzig
62 zweiundschzig
63 dreiundsechzig
64 vierundsechzig
65 funfundsechzig
66 sechsundsechzig
67 siebenundsechzig
68 achtundschzig
69 neuundsechzig
70 siebzig
71 einundsiebzig
72 zweiundsiebzig
73 dreiundsiebzig
74 vierundsiebzig
75 funfundsiebzig
76 sechsundiebzig
77 siebenundiebzig
78 achtundsiebzig
79 neunundsiebzig
80 achtziger
81 einundachtzig
82 zweiundachtzig
83 dreindachtzig
84 vierundachtzig
85 funfundachtzig
86 sechsundachtzig
87 siebenundachtzig
88 achtundachtzig
89 neunundachtzig
90 neunzig
91 einundneunzig
92 zweiundneunzig
93 dreiundneunzig
94 fridayneunzig
95 fünfundneunzig
96 sechsundneunzig
97 siebenundneunzig
98 achtundneunzig
99 neunundnenzig

Sezvauri kuona, hazvisi izvo zvakaoma. Kazhinji, iwe unongofanirwa kudzidza yekutanga gumi nemaviri uye makumi gumi kubva makumi maviri kusvika makumi mapfumbamwe.

Ziva kuti ese akanyorwa pasina kupatsanurwa, Iwe unofanirwa kugara uchizviita nenzira iyoyo, kunze kwekunge vari mazana, zviuru, mabhirioni ... Mazana, zviuru uye vamwe vese vane chimiro chakafanana mukunyora kwavo. Muzviitiko izvi iwe une mukana wekujoinha navo kumakumi nenzira yemubatanidzwa «und».

Kunyange zvakadaro hazvigoneke Joinha mazana nezviuru ne "und". Bata nemusoro nhamba dzinotevera:

Nhamba Cardinal
100 seteleitä
1 000 tausend
1 000 000 eine Miriyoni
1 000 000 000 eine Milliarde
1 000 000 000 000 eine Bhiriyoni

Iye zvino unogona kuumba dzimwe nhamba nekubatanidza dzakapfuura, semuenzaniso, kumiririra iyo nhamba 100 000, unofanira kunyora "hunderttausend". Ndeupi mubatanidzwa pakati pezana (hundert) ne100 1 (tausend). Tisati tatanga nerondedzero isu tinoda kujekesa izvo hatisi kuzoisa manhamba ese. Chinangwa chedu ndechekuti iwe unzwisise kuti vamwe vari mune iyi zana-100-1 vanonyorwa sei.

Nhamba Cardinal
100 seteleitä
101 einhundersteins
102 einhunderzwei
413 frihundertdreizehn
899 achthundertneunundneunzig
1000 eintausend
1027 eintausendsiebenundzwanzig
53 780 dreiundfünfzigtausendsiebenhundertachtzig
787 893 siebenhundertsiebenundachtzigtausendachthundertdreiundneunzig
1 000 000 eine Miriyoni
1 000 057 eine Miriyoni siebenundfünfzig
900 550 302 fünfhundert Millionen fünfhundertfünfzigtausenddreihundertzwei

Mazwi ekuti "Mamirioni", "Milliarde", "Bhirioni" uye mamwe ese anotorwa semamwe mazwi, uye anofanira kugara iparadzaniswe nedzimwe nhamba.  Chimwe chinhu chaunofanira kufunga nezvacho, usati waenderera mberi nekudzidza kweanotevera manhamba, ndeyekuti iyo nhamba 1 (eins) inorasikirwa neayo «s» mune zvese zviitiko kunze kweairi iko yekupedzisira digit, semuenzaniso:

Nhamba Cardinal
101 einhundersteins
1 001 tausendeins
441 fridayhundertvierundvierzig
1 021 eintausendeinundzwanzig

Zvisungo

Idzo nhamba dzechiGerman hadziunze matambudziko mukudzidza, chero bedzi iwe uchinzwisisa makadhinari. Kuti uzviumbe, iwe unongofanirwa kuwedzera chinokwana «te», kune manhamba asingasviki 19, kana «ste», kune manhamba akaenzana kana anopfuura makumi maviri.

Zvisungo zvine nhamba nhatu dzisina kujairika mukunyora kwako: 1, 3 na 8. Zvimwe zvese zvakasara zvaunowana zvakafanana nezvakaitika kare. Teerera kune kunze.

Nhamba Ordinal
chekutanga
Chepiri
rudyi
pour
funfte
sect
makumi manomwe
achte
kwaakarerekera
10º zehnte
11º elf
12º zwölfte
13º muzvideoXNUMX
14º Chishanu
15º fünfzehnte
16º sechzehnte
17º siebzehnte
18º achtzehnte
19º neunzehnte
20º zwanzigzag
21º einundzwanzigste
22º zweiundzwanzigste
23º vapereviews
24º fridayzwanzigste
25º fünfundanzigste
26º sechsundzwanzigste
27º siebenundzwanzigste
28º achtundzwanzigste
29º neundzwanzigste
30º kolmessaßigSte
31º einundreißigste
32º zweiunddreißigste
40º Chishanu
50º fünfzigste
60º sechezigzag
70º siebenzigzag
80º achtzigste
90º neunzigste
100º hundertst
101º sinkterste
200º zveihundertste
300º wemukuru
400º fridayhundertste
500º fünfhundertste
600º sechshundertste
700º siebhundertste
800º achthundertste
900º neunhundertste
1000º tausendste
2000º zweitausendste
100º hundertausendste
miriyoni

Sezvauri kuona, kana iwe ukadzidza makadhinari manhamba zvakanaka, iwe uchave uchinyatso kuziva iwo akajairwa.

Iwo makore muchiGerman

Makore muchiGerman akafanana zvakafanana. Kuti uvanyore iwe uri kuzosiyanisa pakati penhamba vadiki pane 1 uye vakuru.

Kana ari madiki, unokamura iyo nhamba nepakati, uye iwe unonyora yekutanga chikamu chimwe, wozoisa izwi rekuti "hundert" uyezve chimwe chikamu. Kana vakura munonyora zvizere. Semuyenzaniso:

Gore muchiGerman
1 758 siebzehnhundertachtundfünfzig
1 888 achtzehnhundertachtundachtzig
1 996 neunzehnhundertsechsundneunzig
2 000 zveitausend
2 014 zweitausendvierzehn
2 019 zweitausendneunzehn

Mushure maKristu uye pamberi paKristu muchiGerman

Paunenge uchida kureva makore BC (vor Christus) uye shure kwaKristu (nach Christus) zviite zvinotevera.

Gore muchiGerman
230 BC C. 230v Chr. zweihundertdreißig vor Christus
500 BC C. 500v Chr. fünfhundert vor Christus
20 AD c. 20 n. Chr. zwanzig nach Christus
400 d. C. ― 400 n. Chr. vierhundert nach Christus

Zvirongwa muchiGerman

Chikamu chedhisimali yenhamba muchiGerman inomiririrwa nekoma, uye nzira yayo yekuinyora yakafanana neyemutauro wechiSpanish.

MuchiSpanish 3,14 zvakanyorwa kuti: «tres comma fourteen». Izvo zvakafanana muchiGerman. Iwe uchaona kuti zviri nyore kwazvo nemimwe mienzaniso.

Decimal muchiGerman
1,5 ein Komma fünf
3,14159 drei komma vierzehn fünfzehn neun
10,3 zehn Komma drei
99,9 neunundneunzig Komma neun
100,12 hundert Komma zwölf

Zvikamu zvidiki muchiGerman

Zvikamu zvidiki zvechiGerman zvakanyorwa nechisimba "tel" kune iyo Kadhinari nhamba. Ivo zvakare vane avo vakasarudzika (iwo iwo awakaona) uye dzimwe nhamba dzisina kujairika, senge, ein Halb (imwe hafu) uye ein Drittel (chetatu).

Chidimbu muchiGerman
1 / 2 ein Halb
21 / 2 zweieinghalb
1 / 3 ein Drittel
2 / 3 zvei Drittel
1 / 4 ein Viertel
11 / 4 ein ein Viertel
3 / 4 drei viertel
1 / 5 ein Fünftel
1 / 7 muSiebtel
1 / 8 ein Achtel
1 / 11 ein Elftel
5 / 12 fünf Zwölftel
2 / 13 zvei Dreizehntel
1 / 22 ein Zweiundzwanzigstel

Mari muchiGerman

MuGerman, semutauro wedu, chikamu chose chenhamba chinonzi, ipapo mari uye pakupedzisira masendi (kana aripo).

Mari muchiGerman
0,03 € drei cent
5,40 € fünf Euro vierzig Cent
10 € Euro
£ 20 Zwanzig Pfund

Mienzaniso yemitsara ine nhamba muchiGerman

en Español muchiGerman
pane makumi maviri nevana vatori vechikamu pane fridayzwanzig Vanopinda
ambuya vangu vane imbwa nhatu meine Großmutter ngowani kolmessa imbwa
Ndine shamwari dzinopfuura gumi kuchikoro Ich habe mehr als zehn Freunde mu der Schule
Ndinoda chingwa chinotapira shanu Ich fünf süße Kubuda
Ndinoona shiri dzinopfuura zana dzichibhururuka Ich sehe mehr als seteleitä Vögel fliegen
ndakahwina mujaho wangu wekutanga ich habe mein chekutanga rennen gewonnen
mukomana ndiye wechitatu kuenda Der Junge war der rudyi, der herauskam
rwendo rwechinomwe rwehupenyu hwangu ari nomwe Simudza meines Lebens
Ini ndakazvarwa mune gumi nemapfumbamwe makumi mapfumbamwe nemashanu Ich wurde mu neunzehnhundertfünfundneunzig
mukombe wepasirose mukombe uri mune zviuru zviviri nemakumi maviri die Fußballweltmeisterschaft findet mugomba zweitausendzwanzig panzvimbo ye
PI yakaenzana nenhatu nhatu gumi nemashanu negumi nesere mapfumbamwe ... PI yakanaka drei Komma vierzehn fünfzehn neun...
mhedzisiro yacho yaive mapoinzi maviri makumi maviri neshanu das Ergebnis hondo zwei Komma fünfundzwanzig
zvina muzvitatu zvakakura kupfuura chimwe Fri Drittel ist größer als eins
mota inodhura zviuru zvishanu zveeuro das Auto kostet fünftausend Euro
chipo chemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe masendi ein Angebot von neunundneunzig Cent.

1 komenda pane «manhamba echiGerman kubva 1 kusvika 1000»

Leave mhinduro