Nhema yeOedipus

Munguva dzekutonga kwevamwari veOlympus, hazvisi zvese zvaive zvekushanya uye nzendo dzinonakidza. Paivawo nemadzimambo anofa aicherechedza ngano dzechiGiriki, ari Mambo Oedipus...

verenga zvakawanda

Munondo weDhamocles

Ngano iyi yakagadzirwa naCicero, muzivi mukuru wezvinyorwa munguva dzeRoma. Nyaya inoitika muumambo hweSirakuse, IV zana remakore Kristu asati asvika. Damocles aive...

verenga zvakawanda

Nhema yaOrpheus

Mumwe wevakuru vengano vekare veOlympus aive Orpheus, mudiwa wemimhanzi uye nhetembo. Anosiyana nevamwe vamwari nekunaka kwake uye nerudo ...

verenga zvakawanda

Nhema yePersephone

Ngano dzechiGiriki dzizere nemavara anoshamisa asingaregi kutishamisa. Mumwe wavo imhandara yakanaka Persephone, uyo pakutanga aive mambokadzi wezvinomera...

verenga zvakawanda

Iyo Pegasus Ngano

Mungano dzechiGiriki mune ngano dzakasiyana-siyana dzine vatsigiri vavo vanamwari, titans, heroes... zvisinei kune ngano dzinobva pane mamwe marudzi evanhu sepaPegasus. Pasina…

verenga zvakawanda