Германиянын номерлери 1ден 1000ге чейин

Европада эң көп сүйлөгөн экинчи тил немис болуп саналат Демек, эгер сиз бул өлкөгө барууну пландап жатсаңыз, анда немис тили менен таанышууңуз жакшы болмок.

Германиянын расмий желеги

Сандар менен баштасак жакшы болот. Бул макалада биз аларды кантип үйрөнүү керектигин жана кээ бир практикалык мисалдарды көрсөтөбүз. Эң биринчи аларды жаттап алуу керек 1ден 10го чейин. Калган сандар жогоруда айтылгандардын айкалышы. Немец тилиндеги сандарга кызык болгон нерсе, испан тилинен айырмаланып, агрегат илки билен онуц айдыляр кабарчы. Мисалы, испан тилинде жетимиш жети деп айтылат (алгач он, анан бирдик). Немисче болгондо болмок жетимиш жетимиш.

Немец тили англис же француз тилдерин үйрөнүү сыяктуу оңой эмес, бирок англис тилиндеги сандарды билсеңиз, жок дегенде сандар оңой. Биз кардиналдуу сандар менен баштайлы деп жатабыз. Андан кийин биз башкаларга көрсөтөбүз.

Сандарды немис тилинде кантип жазуу керек

Бул биринчи бөлүмдө биз жөн гана сандарды тизмектеп жатабыз, алардын тиешелүү котормосу немис жана испан тилдеринде. Кардиналдар бөлүмүндө биз алардын кантип пайда болгонун жана кандай өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн экенин түшүндүрөбүз.

1ден 20го чейин

сан немисче EN Español
1 черный БУУ
2 Zwei дос
3 Түз ободо Жас
4 , бутерброды, төрт
5 fünf Cinco
6 жоокер; алты
7 чалышты жети
8 сегиз сегиз
9 Антибиотики тогуз
10 Zehn он
11 Elf бир жолу
12 zwölfte эйрөт
13 dreizehn он үч
14 vierzehn он төрт
15 Немис айва
16 Sechzehn он алты
17 siebzehn он жети
18 он сегиз он сегиз
19 neunzehn он тогуз
20 жыйырма жыйырма

1ден 100го чейин

сан немисче EN Español
1 черный БУУ
2 Zwei дос
3 Түз ободо Жас
4 , бутерброды, төрт
5 fünf Cinco
6 жоокер; алты
7 чалышты жети
8 сегиз сегиз
9 Антибиотики тогуз
10 Zehn он
11 Elf бир жолу
12 zwölfte эйрөт
13 dreizehn он үч
14 vierzehn он төрт
15 Немис айва
16 Sechzehn он алты
17 siebzehn он жети
18 он сегиз он сегиз
19 neunzehn он тогуз
20 жыйырма жыйырма
21 einundzwanzig жыйырма
22 zweiundzwanzig жыйырма эки
23 dreiundzwanzig жыйырма үч
24 fridayzwanzig жыйырма төрт
25 funfundzwanzig жыйырма беш
26 sechsundzwanzig жыйырма алты
27 siebenundzwanzig жыйырма жети
28 achundzwanzig жыйырма сегиз
29 neunundzwanzig жыйырма тогуз
30 Балабай отуз
31 einunddreissig отуз бир
32 zweiunddreissig отуз эки
33 dreiunddreißig Отуз үч
34 fridaydreißig отуз төрт
35 fünfunddreißig отуз беш
36 sechsunddreissig отуз алты
37 siebenunddreissig отуз жети
38 achtunddreißig отуз сегиз
39 neununddreissig отуз тогуз
40 Кыргызча кырк
41 einundvierzig Кырк бир
42 zweiundvierzig кырк эки
43 dreiundvierzig кырк үч
44 Жума Кырк төрт
45 funfundvierzig кырк беш
46 sechsundvierzig Кырк алты
47 siebenundvierzig кырк жети
48 achtundvierzig кырк сегиз
49 neunundvierzig кырк тогуз
50 неберелери элүү
51 einundfünfzig Элүү бир
52 zweiundfunfzig элүү эки
53 dreiundfunfzig Элүү үч
54 vierundfünfzig Элүү төрт
55 fünfundfunfzig элүү беш
56 sechsundfunfzig Элүү алты
57 siebenundfunfzig элүү жети
58 achtundfunfzig элүү сегиз
59 neunundfunfzig элүү тогуз
60 sechzig Алтымыш
61 einundsechzig Алтымыш бир
62 zweiundschzig Алтымыш эки
63 dreiundsechzig Алтымыш үч
64 vierundsechzig Алтымыш төрт
65 funfundsechzig Алтымыш беш
66 sechsundsechzig Алтымыш алты
67 siebenundsechzig Алтымыш жети
68 ACHTUNDSECHZIG Алтымыш сегиз
69 neuundsechzig Алтымыш тогуз
70 Кыргызча жетимиш
71 einundsiebzig жетимиш бир
72 zweiundsiebzig Жетимиш эки
73 dreiundsiebzig Жетимиш үч
74 vierundsiebzig жетимиш төрт
75 funfundsiebzig Жетимиш беш
76 sechsundsiebzig Жетимиш алты
77 siebenundsiebzig жетимиш жети
78 achtundsiebzig жетимиш сегиз
79 neunundsiebzig Жетимиш тогуз
80 achtziger сексен
81 einundachtzig сексен бир
82 zweiundachtzig Сексен эки
83 dreinundachtzig Сексен үч
84 vierundachtzig сексен төрт
85 funfundachtzig сексен беш
86 sechsundachtzig сексен алты
87 siebenundachtzig сексен жети
88 achtundachtzig сексен сегиз
89 neunundachtzig сексен тогуз
90 Neunzig токсон
91 einundneunzig Токсон бир
92 zweiundneunzig Токсон эки
93 dreiundneunzig токсон үч
94 fridayneunzig Токсон төрт
95 funfundneunzig Токсон беш
96 sechsundneunzig Токсон алты
97 Сибунундун Токсон жети
98 achtundneunzig токсон сегиз
99 neunundnenzig токсон тогуз
100 einhundert Cien

1ден 1000го чейин

сан немисче EN Español
1 черный БУУ
2 Zwei дос
3 Түз ободо Жас
4 , бутерброды, төрт
5 fünf Cinco
6 жоокер; алты
7 чалышты жети
8 сегиз сегиз
9 Антибиотики тогуз
10 Zehn он
11 Elf бир жолу
12 zwölfte эйрөт
13 dreizehn он үч
14 vierzehn он төрт
15 Немис айва
16 Sechzehn он алты
17 siebzehn он жети
18 он сегиз он сегиз
19 neunzehn он тогуз
20 жыйырма жыйырма
21 einundzwanzig жыйырма
22 zweiundzwanzig жыйырма эки
23 dreiundzwanzig жыйырма үч
24 fridayzwanzig жыйырма төрт
25 funfundzwanzig жыйырма беш
26 sechsundzwanzig жыйырма алты
27 siebenundzwanzig жыйырма жети
28 achundzwanzig жыйырма сегиз
29 neunundzwanzig жыйырма тогуз
30 Балабай отуз
31 einunddreissig отуз бир
32 zweiunddreissig отуз эки
33 dreiunddreißig Отуз үч
34 fridaydreißig отуз төрт
35 fünfunddreißig отуз беш
36 sechsunddreissig отуз алты
37 siebenunddreissig отуз жети
38 achtunddreißig отуз сегиз
39 neununddreissig отуз тогуз
40 Кыргызча кырк
41 einundvierzig Кырк бир
42 zweiundvierzig кырк эки
43 dreiundvierzig кырк үч
44 Жума Кырк төрт
45 funfundvierzig кырк беш
46 sechsundvierzig Кырк алты
47 siebenundvierzig кырк жети
48 achtundvierzig кырк сегиз
49 neunundvierzig кырк тогуз
50 неберелери элүү
51 einundfünfzig Элүү бир
52 zweiundfunfzig элүү эки
53 dreiundfunfzig Элүү үч
54 vierundfünfzig Элүү төрт
55 fünfundfunfzig элүү беш
56 sechsundfunfzig Элүү алты
57 siebenundfunfzig элүү жети
58 achtundfunfzig элүү сегиз
59 neunundfunfzig элүү тогуз
60 sechzig Алтымыш
61 einundsechzig Алтымыш бир
62 zweiundschzig Алтымыш эки
63 dreiundsechzig Алтымыш үч
64 vierundsechzig Алтымыш төрт
65 funfundsechzig Алтымыш беш
66 sechsundsechzig Алтымыш алты
67 siebenundsechzig Алтымыш жети
68 ACHTUNDSECHZIG Алтымыш сегиз
69 neuundsechzig Алтымыш тогуз
70 Кыргызча жетимиш
71 einundsiebzig жетимиш бир
72 zweiundsiebzig Жетимиш эки
73 dreiundsiebzig Жетимиш үч
74 vierundsiebzig жетимиш төрт
75 funfundsiebzig Жетимиш беш
76 sechsundsiebzig Жетимиш алты
77 siebenundsiebzig жетимиш жети
78 achtundsiebzig жетимиш сегиз
79 neunundsiebzig Жетимиш тогуз
80 achtziger сексен
81 einundachtzig сексен бир
82 zweiundachtzig Сексен эки
83 dreinundachtzig Сексен үч
84 vierundachtzig сексен төрт
85 funfundachtzig сексен беш
86 sechsundachtzig сексен алты
87 siebenundachtzig сексен жети
88 achtundachtzig сексен сегиз
89 neunundachtzig сексен тогуз
90 Neunzig токсон
91 einundneunzig Токсон бир
92 zweiundneunzig Токсон эки
93 dreiundneunzig токсон үч
94 fridayneunzig Токсон төрт
95 funfundneunzig Токсон беш
96 sechsundneunzig Токсон алты
97 Сибунундун Токсон жети
98 achtundneunzig токсон сегиз
99 neunundnenzig токсон тогуз
100 einhundert Cien
101 einhundersteins бир жүз бир
102 einhundertzwei жүз эки
103 einhundertdrei жүз үч
104 einhundertvier жүз төрт
105 einhundertfunf жүз беш
106 einhundertsechs жүз алты
107 einhundertsieben жүз жети
108 einhundertacht Жүз сегиз
109 einhundertneun жүз тогуз
110 einhundertzehn жүз он
111 einhundertelf жүз он бир
112 einhundertzwolf жүз он эки
113 einhundertdreizehn жүз он үч
114 einhundertvierzehn жүз он төрт
115 einhundertfünfzehn жүз он беш
116 einhundertsechzehn Жүз он алты
117 einhundertsiebzehn жүз он жети
118 einhundertachtzehn Жүз он сегиз
119 einhundertneunzehn жүз он тогуз
120 einhundertzwanzig Жүз жыйырма
121 einhunderteinundzwanzig бир жүз жыйырма бир
122 einhundertzweiundzwanzig жүз жыйырма эки
123 einhundertdreiundzwanzig бир жүз жыйырма үч
124 einhundertvierundzwanzig жүз жыйырма төрт
125 einhundertfünfundzwanzig жүз жыйырма беш
126 einhundertsechsundzwanzig жүз жыйырма алты
127 einhundertsiebenundzwanzig жүз жыйырма жети
128 einhundertachtundzwanzig жүз жыйырма сегиз
129 einhundertneunundzwanzig жүз жыйырма тогуз
130 einhundertdreißig жүз отуз
131 einhunderteinunddreißig Жүз отуз бир
132 einhundertzweiunddreißig жүз отуз эки
133 einhundertdreiunddreißig жүз отуз үч
134 einhundertvierunddreißig жүз отуз төрт
135 einhundertfünfunddreißig жүз отуз беш
136 einhundertsechsunddreißig жүз отуз алты
137 einhundertsiebenunddreißig жүз отуз жети
138 einhundertachtunddreißig жүз отуз сегиз
139 einhundertneununddreißig жүз отуз тогуз
140 einhundertvierzig жүз кырк
141 einhunderteinundvierzig жүз кырк бир
142 einhundertzweiundvierzig жүз кырк эки
143 einhundertdreiundvierzig жүз кырк үч
144 einhundertvierundvierzig жүз кырк төрт
145 einhundertfünfundvierzig жүз кырк беш
146 einhundertsechsundvierzig жүз кырк алты
147 einhundertsiebenundvierzig жүз кырк жети
148 einhundertachtundvierzig жүз кырк сегиз
149 einhundertneunundvierzig жүз кырк тогуз
150 einhundertfünfzig жүз элүү
151 einhunderteinundfünfzig жүз элүү бир
152 einhundertzweiundfünfzig жүз элүү эки
153 einhundertdreiundfünfzig жүз элүү үч
154 einhundertvierundfünfzig жүз элүү төрт
155 einhundertfünfundfünfzig жүз элүү беш
156 einhundertsechsundfünfzig бир жүз элүү алты
157 einhundertsiebenundfünfzig жүз элүү жети
158 einhundertachtundfünfzig жүз элүү сегиз
159 einhundertneunundfünfzig жүз элүү тогуз
160 einhundertsechzig жүз алтымыш
161 einhunderteinundsechzig жүз алтымыш бир
162 einhundertzweiundsechzig бир жүз алтымыш эки
163 einhundertdreiundsechzig жүз алтымыш үч
164 einhundertvierundsechzig жүз алтымыш төрт
165 einhundertfünfundsechzig Жүз алтымыш беш
166 einhundertsechsundsechzig бир жүз алтымыш алты
167 einhundertsiebenundsechzig Жүз алтымыш жети
168 einhundertachtundsechzig бир жүз алтымыш сегиз
169 einhundertneunundsechzig жүз алтымыш тогуз
170 einhundertsiebzig жүз жетимиш
171 einhunderteinundsiebzig Жүз жетимиш бир
172 einhundertzweiundsiebzig жүз жетимиш эки
173 einhundertdreiundsiebzig Бир жүз жетимиш үч
174 einhundertvierundsiebzig жүз жетимиш төрт
175 einhundertfünfundsiebzig бир жүз жетимиш беш
176 einhundertsechsundsiebzig бир жүз жетимиш алты
177 einhundertsiebenundsiebzig бир жүз жетимиш жети
178 einhundertachtundsiebzig бир жүз жетимиш сегиз
179 einhundertneunundsiebzig жүз жетимиш тогуз
180 einhundertachtzig бир жүз сексен
181 einhunderteinundachtzig жүз сексен бир
182 einhundertzweiundachtzig Жүз сексен эки
183 einhundertdreiundachtzig жүз сексен үч
184 einhundertvierundachtzig жүз сексен төрт
185 einhundertfünfundachtzig Жүз сексен беш
186 einhundertsechsundachtzig жүз сексен алты
187 einhundertsiebenundachtzig Жүз сексен жети
188 einhundertachtundachtzig жүз сексен сегиз
189 einhundertneunundachtzig жүз сексен тогуз
190 einhundertneunzig жүз токсон
191 einhunderteinundneunzig жүз токсон бир
192 einhundertzweiundneunzig бир жүз токсон эки
193 einhundertdreiundneunzig жүз токсон үч
194 einhundertvierundneunzig жүз токсон төрт
195 einhundertfünfundneunzig жүз токсон беш
196 einhundertsechsundneunzig жүз токсон алты
197 einhundertsiebenundneunzig жүз токсон жети
198 einhundertachtundneunzig Жүз токсон сегиз
199 einhundertneunundneunzig жүз токсон тогуз
200 zweihundert Эки жүз
201 zweihundersteins эки жүз бир
202 zweihundertzwei эки жүз эки
203 zweihundertdrei эки жүз үч
204 zweihundertvier Эки жүз төрт
205 zweihundertfünf эки жүз беш
206 zweihundertsechs эки жүз алты
207 zweihundertsieben эки жүз жети
208 zweihundertacht эки жүз сегиз
209 zweihundertneun эки жүз тогуз
210 zweihundertzehn эки жүз он
211 zweihundertelf эки жүз он бир
212 zweihundertzwolf Эки жүз он эки
213 zweihundertdreizehn эки жүз он үч
214 zweihundertvierzehn эки жүз он төрт
215 zweihundertfünfzehn Эки жүз он беш
216 zweihundertsechzehn эки жүз он алты
217 zweihundertsiebzehn эки жүз он жети
218 zweihundertachtzehn Эки жүз он сегиз
219 zweihundertneunzehn эки жүз он тогуз
220 zweihundertzwanzig эки жүз жыйырма
221 zweihunderteinundzwanzig Эки жүз жыйырма бир
222 zweihundertzweiundzwanzig эки жүз жыйырма эки
223 zweihundertdreiundzwanzig эки жүз жыйырма үч
224 zweihundertvierundzwanzig Эки жүз жыйырма төрт
225 zweihundertfünfundzwanzig эки жүз жыйырма беш
226 zweihundertsechsundzwanzig эки жүз жыйырма алты
227 zweihundertsiebenundzwanzig Эки жүз жыйырма жети
228 zweihundertachtundzwanzig эки жүз жыйырма сегиз
229 zweihundertneunundzwanzig эки жүз жыйырма тогуз
230 zweihundertdreißig эки жүз отуз
231 zweihunderteinunddreißig эки жүз отуз бир
232 zweihundertzweiunddreißig эки жүз отуз эки
233 zweihundertdreiunddreißig Эки жүз отуз үч
234 zweihundertvierunddreißig эки жүз отуз төрт
235 zweihundertfünfunddreißig Эки жүз отуз беш
236 zweihundertsechsunddreißig эки жүз отуз алты
237 zweihundertsiebenunddreißig эки жүз отуз жети
238 zweihundertachtunddreißig эки жүз отуз сегиз
239 zweihundertneununddreißig эки жүз отуз тогуз
240 zweihundertvierzig эки жүз кырк
241 zweihunderteinundvierzig эки жүз кырк бир
242 zweihundertzweiundvierzig эки жүз кырк эки
243 zweihundertdreiundvierzig эки жүз кырк үч
244 zweihundertvierundvierzig эки жүз кырк төрт
245 zweihundertfünfundvierzig эки жүз кырк беш
246 zweihundertsechsundvierzig эки жүз кырк алты
247 zweihundertsiebenundvierzig эки жүз кырк жети
248 zweihundertachtundvierzig Эки жүз кырк сегиз
249 zweihundertneunundvierzig эки жүз кырк тогуз
250 zweihundertfünfzig эки жүз элүү
251 zweihunderteinundfünfzig эки жүз элүү бир
252 zweihundertzweiundfünfzig эки жүз элүү эки
253 zweihundertdreiundfünfzig Эки жүз элүү үч
254 zweihundertvierundfünfzig эки жүз элүү төрт
255 zweihundertfünfundfünfzig эки жүз элүү беш
256 zweihundertsechsundfünfzig Жүз элүү алты
257 zweihundertsiebenundfünfzig эки жүз элүү жети
258 zweihundertachtundfünfzig эки жүз элүү сегиз
259 zweihundertneunundfünfzig эки жүз элүү тогуз
260 zweihundertsechzig эки жүз алтымыш
261 zweihunderteinundsechzig эки жүз алтымыш бир
262 zweihundertzweiundsechzig эки жүз алтымыш эки
263 zweihundertdreiundsechzig эки жүз алтымыш үч
264 zweihundertvierundsechzig Эки жүз алтымыш төрт
265 zweihundertfünfundsechzig эки жүз алтымыш беш
266 zweihundertsechsundsechzig эки жүз алтымыш алты
267 zweihundertsiebenundsechzig эки жүз алтымыш жети
268 zweihundertachtundsechzig эки жүз алтымыш сегиз
269 zweihundertneunundsechzig эки жүз алтымыш тогуз
270 zweihundertsiebzig эки жүз жетимиш
271 zweihunderteinundsiebzig эки жүз жетимиш бир
272 zweihundertzweiundsiebzig эки жүз жетимиш эки
273 zweihundertdreiundsiebzig эки жүз жетимиш үч
274 zweihundertvierundsiebzig эки жүз жетимиш төрт
275 zweihundertfünfundsiebzig эки жүз жетимиш беш
276 zweihundertsechsundsiebzig Эки жүз жетимиш алты
277 zweihundertsiebenundsiebzig эки жүз жетимиш жети
278 zweihundertachtundsiebzig эки жүз жетимиш сегиз
279 zweihundertneunundsiebzig эки жүз жетимиш тогуз
280 zweihundertachtzig эки жүз сексен
281 zweihunderteinundachtzig эки жүз сексен бир
282 zweihundertzweiundachtzig эки жүз сексен эки
283 zweihundertdreiundachtzig Эки жүз сексен үч
284 zweihundertvierundachtzig эки жүз сексен төрт
285 zweihundertfünfundachtzig эки жүз сексен беш
286 zweihundertsechsundachtzig эки жүз сексен алты
287 zweihundertsiebenundachtzig эки жүз сексен жети
288 zweihundertachtundachtzig эки жүз сексен сегиз
289 zweihundertneunundachtzig эки жүз сексен тогуз
290 zweihundertneunzig Эки жүз токсон
291 zweihunderteinundneunzig эки жүз токсон бир
292 zweihundertzweiundneunzig эки жүз токсон эки
293 zweihundertdreiundneunzig эки жүз токсон үч
294 zweihundertvierundneunzig эки жүз токсон төрт
295 zweihundertfünfundneunzig Эки жүз токсон беш
296 zweihundertsechsundneunzig эки жүз токсон алты
297 zweihundertsiebenundneunzig эки жүз токсон жети
298 zweihundertachtundneunzig эки жүз токсон сегиз
299 zweihundertneunundneunzig эки жүз токсон тогуз
300 drhundert үч жүз
301 dreihundersteins үч жүз бир
302 dreihundertzwei үч жүз эки
303 dreihundertdrei үч жүз үч
304 drhundertvier үч жүз төрт
305 dreihundertfunf үч жүз беш
306 dreihundertsechs үч жүз алты
307 drhundertsieben үч жүз жети
308 dreihundertacht үч жүз сегиз
309 dreihundertnun үч жүз тогуз
310 dreihundertzehn үч жүз он
311 dreihundertelf үч жүз он бир
312 dreihundertzwolf үч жүз он эки
313 dreihundertdreizehn Үч жүз он үч
314 dreihundertvierzehn үч жүз он төрт
315 dreihundertfünfzehn үч жүз он беш
316 dreihundertsechzehn үч жүз он алты
317 dreihundertsiebzehn үч жүз он жети
318 dreihundertachtzehn үч жүз он сегиз
319 dreihundertneunzehn үч жүз он тогуз
320 dreihundertzwanzig үч жүз жыйырма
321 dreihunderteinundzwanzig үч жүз жыйырма бир
322 dreihundertzweiundzwanzig үч жүз жыйырма эки
323 dreihundertdreiundzwanzig үч жүз жыйырма үч
324 dreihundertvierundzwanzig үч жүз жыйырма төрт
325 dreihundertfünfundzwanzig үч жүз жыйырма беш
326 dreihundertsechsundzwanzig үч жүз жыйырма алты
327 dreihundertsiebenundzwanzig үч жүз жыйырма жети
328 dreihundertachtundzwanzig үч жүз жыйырма сегиз
329 dreihundertneunundzwanzig үч жүз жыйырма тогуз
330 dreihundertdreißig үч жүз отуз
331 dreihunderteinunddreißig үч жүз отуз бир
332 dreihundertzweiunddreißig үч жүз отуз эки
333 dreihundertdreiunddreißig үч жүз отуз үч
334 dreihundertvierunddreißig үч жүз отуз төрт
335 dreihundertfünfunddreißig үч жүз отуз беш
336 dreihundertsechsunddreißig Үч жүз отуз алты
337 dreihundertsiebenunddreißig үч жүз отуз жети
338 dreihundertachtunddreißig үч жүз отуз сегиз
339 dreihundertneununddreißig үч жүз отуз тогуз
340 drhundertvierzig Үч жүз кырк
341 dreihunderteinundvierzig үч жүз кырк бир
342 dreihundertzweiundvierzig үч жүз кырк эки
343 dreihundertdreiundvierzig үч жүз, кырк үч
344 dreihundertvierundvierzig үч жүз кырк төрт
345 dreihundertfünfundvierzig үч жүз кырк беш
346 dreihundertsechsundvierzig үч жүз кырк алты
347 dreihundertsiebenundvierzig үч жүз кырк жети
348 dreihundertachtundvierzig үч жүз кырк сегиз
349 dreihundertneunundvierzig үч жүз кырк тогуз
350 dreihundertfünfzig үч жүз жана элүү
351 dreihunderteinundfünfzig Үч жүз элүү бир
352 dreihundertzweiundfünfzig үч жүз элүү эки
353 dreihundertdreiundfünfzig үч жүз элүү үч
354 dreihundertvierundfünfzig үч жүз элүү төрт
355 dreihundertfünfundfünfzig үч жүз элүү беш
356 dreihundertsechsundfünfzig үч жүз элүү алты
357 dreihundertsiebenundfünfzig үч жүз элүү жети
358 dreihundertachtundfünfzig үч жүз элүү сегиз
359 dreihundertneunundfünfzig үч жүз элүү тогуз
360 dreihundertsechzig үч жүз алтымыш
361 dreihunderteinundsechzig үч жүз алтымыш бир
362 dreihundertzweiundsechzig үч жүз алтымыш эки
363 dreihundertdreiundsechzig Үч жүз алтымыш үч
364 dreihundertvierundsechzig Үч жүз алтымыш төрт
365 dreihundertfünfundsechzig үч жүз алтымыш беш
366 dreihundertsechsundsechzig үч жүз алтымыш алты
367 dreihundertsiebenundsechzig үч жүз жетимиш жети
368 dreihundertachtundsechzig үч жүз алтымыш сегиз
369 dreihundertneunundsechzig үч жүз алтымыш тогуз
370 drhundertsiebzig үч жүз жетимиш
371 dreihunderteinundsiebzig үч жүз жетимиш бир
372 dreihundertzweiundsiebzig үч жүз жетимиш эки
373 dreihundertdreiundsiebzig үч жүз жетимиш үч
374 dreihundertvierundsiebzig үч жүз жетимиш төрт
375 dreihundertfünfundsiebzig үч жүз жетимиш беш
376 dreihundertsechsundsiebzig үч жүз жетимиш алты
377 dreihundertsiebenundsiebzig үч жүз жетимиш жети
378 dreihundertachtundsiebzig Үч жүз жетимиш сегиз
379 dreihundertneunundsiebzig үч жүз жетимиш тогуз
380 dreihundertachtzing үч жүз сексен
381 dreihunderteinundachtzig үч жүз сексен бир
382 dreihundertzweiundachtzig үч жүз сексен эки
383 dreihundertdreiundachtzig Үч жүз сексен үч
384 dreihundertvierundachtzig үч жүз сексен төрт
385 dreihundertfünfundachtzig үч жүз сексен беш
386 dreihundertsechsundachtzig үч жүз сексен алты
387 dreihundertsiebenundachtzig үч жүз сексен жети
388 dreihundertachtundachtzig үч жүз сексен сегиз
389 dreihundertneunundachtzig үч жүз сексен тогуз
390 dreihundertneunzig үч жүз токсон
391 dreihunderteinundneunzig үч жүз токсон бир
392 dreihundertzweiundneunzig үч жүз токсон эки
393 dreihundertdreiundneunzig үч жүз токсон үч
394 dreihundertvierundneunzig үч жүз токсон төрт
395 dreihundertfünfundneunzig үч жүз токсон беш
396 dreihundertsechsundneunzig үч жүз токсон алты
397 dreihundertsiebenundneunzig үч жүз токсон жети
398 dreihundertachtundneunzig үч жүз токсон сегиз
399 dreihundertneunundneunzig Үч жүз токсон тогуз
400 vierhundert төрт жүз
401 vierhundersteins төрт жүз бир
402 fridayhundertzwei төрт жүз эки
403 fridayhundertdrei төрт жүз үч
404 fridayhundertvier төрт жүз төрт
405 fridayhundertfünf төрт жүз беш
406 vierhundertsechs төрт жүз алты
407 fridayhundertsieben төрт жүз жети
408 Fridayhundertacht төрт жүз сегиз
409 frihundertneun төрт жүз тогуз
410 fridayhundertzehn Төрт жүз он
411 fridayhundertelf төрт жүз он бир
412 vierhundertzwolf төрт жүз он эки
413 frihundertdreizehn төрт жүз он үч
414 fridayhundertvierzehn төрт жүз он төрт
415 fridayhundertfünfzehn төрт жүз он беш
416 fridayhundertsechzehn төрт жүз он алты
417 fridayhundertsiebzehn төрт жүз он жети
418 fridayhundertachtzehn төрт жүз он сегиз
419 frihundertneunzehn төрт жүз он тогуз
420 frihundertzwanzig төрт жүз жыйырма
421 fridayhunderteinundzwanzig Төрт жүз жыйырма бир
422 frihundertzweiundzwanzig төрт жүз жыйырма эки
423 frihundertdreiundzwanzig төрт жүз жыйырма үч
424 frihundertvierundzwanzig төрт жүз жыйырма төрт
425 frihundertfünfundzwanzig төрт жүз жыйырма беш
426 fridayhundertsechsundzwanzig төрт жүз жыйырма алты
427 fridayhundertsiebenundzwanzig Төрт жүз жыйырма жети
428 fridayhundertachtundzwanzig төрт жүз жыйырма сегиз
429 frihundertneunundzwanzig төрт жүз жыйырма тогуз
430 fridayhundertdreißig төрт жүз отуз
431 fridayhunderteinunddreißig төрт жүз отуз бир
432 fridayhundertzweiunddreißig Төрт жүз отуз эки
433 fridayhundertdreiunddreißig төрт жүз отуз үч
434 fridayhundertvierunddreißig төрт жүз отуз төрт
435 fridayhundertfünfunddreißig төрт жүз отуз беш
436 fridayhundertsechsunddreißig төрт жүз отуз алты
437 fridayhundertsiebenunddreißig төрт жүз отуз жети
438 fridayhundertachtunddreißig төрт жүз отуз сегиз
439 fridayhundertneununddreißig Төрт жүз отуз тогуз
440 vierhundertvierzig төрт жүз кырк
441 fridayhunderteinundvierzig төрт жүз кырк бир
442 fridayhundertzweiundvierzig төрт жүз кырк эки
443 fridayhundertdreiundvierzig төрт жүз кырк үч
444 fridayhundertvierundvierzig төрт жүз кырк төрт
445 frihundertfünfundvierzig төрт жүз кырк беш
446 fridayhundertsechsundvierzig төрт жүз кырк алты
447 fridayhundertsiebenundvierzig төрт жүз кырк жети
448 fridayhundertachtundvierzig төрт жүз кырк сегиз
449 frihundertneunundvierzig Төрт жүз кырк тогуз
450 fridayhundertfünfzig төрт жүз элүү
451 frihunderteinundfünfzig төрт жүз элүү бир
452 fridayhundertzweiundfünfzig төрт жүз элүү эки
453 frihundertdreiundfünfzig төрт жүз элүү үч
454 fridayhundertvierundfünfzig төрт жүз элүү төрт
455 fridayhundertfünfundfünfzig төрт жүз элүү беш
456 fridayhundertsechsundfünfzig Төрт жүз элүү алты
457 fridayhundertsiebenundfünfzig төрт жүз элүү жети
458 fridayhundertachtundfünfzig Төрт жүз бешинчи сегиз
459 frihundertneunundfünfzig төрт жүз элүү тогуз
460 fridayhundertsechzig төрт жүз алтымыш
461 fridayhunderteinundsechzig төрт жүз алтымыш бир
462 fridayhundertzweiundsechzig төрт жүз алтымыш эки
463 fridayhundertdreiundsechzig төрт жүз алтымыш үч
464 frihundertvierundsechzig төрт жүз алтымыш төрт
465 frihundertfünfundsechzig төрт жүз алтымыш беш
466 fridayhundertsechsundsechzig төрт жүз алтымыш алты
467 fridayhundertsiebenundsechzig төрт жүз алтымыш жети
468 fridayhundertachtundsechzig төрт жүз алтымыш сегиз
469 frihundertneunundsechzig төрт жүз алтымыш тогуз
470 fridayhundertsiebzig төрт жүз жетимиш
471 fridayhunderteinundsiebzig төрт жүз жетимиш бир
472 fridayhundertzweiundsiebzig төрт жүз жетимиш эки
473 fridayhundertdreiundsiebzig төрт жүз жетимиш үч
474 fridayhundertvierundsiebzig төрт жүз жетимиш төрт
475 fridayhundertfünfundsiebzig төрт жүз жетимиш беш
476 fridayhundertsechsundsiebzig төрт жүз жетимиш алты
477 fridayhundertsiebenundsiebzig төрт жүз жетимиш жети
478 fridayhundertachtundsiebzig төрт жүз жетимиш сегиз
479 fridayhundertneunundsiebzig төрт жүз жетимиш тогуз
480 fridayhundertachtzig төрт жүз сексен
481 fridayhunderteinundachtzig төрт жүз сексен бир
482 fridayhundertzweiundachtzig төрт жүз сексен эки
483 fridayhundertdreiundachtzig төрт жүз сексен үч
484 fridayhundertvierundachtzig төрт жүз сексен төрт
485 fridayhundertfünfundachtzig төрт жүз сексен беш
486 fridayhundertsechsundachtzig төрт жүз сексен алты
487 fridayhundertsiebenundachtzig төрт жүз сексен жети
488 fridayhundertachtundachtzig төрт жүз сексен сегиз
489 fridayhundertneunundachtzig төрт жүз сексен тогуз
490 fridayhundertneunzig төрт жүз токсон
491 fridayhunderteinundneunzig төрт жүз токсон бир
492 frihundertzweiundneunzig төрт жүз токсон эки
493 frihundertdreiundneunzig төрт жүз токсон үч
494 frihundertvierundneunzig төрт жүз токсон төрт
495 fridayhundertfünfundneunzig төрт жүз токсон беш
496 fridayhundertsechsundneunzig төрт жүз токсон алты
497 fridayhundertsiebenundneunzig төрт жүз токсон жети
498 fridayhundertachtundneunzig төрт жүз токсон сегиз
499 frihundertneunundneunzig төрт жүз токсон тогуз
500 fünfhundert беш жүз
501 fünfhundersteins беш жүз бир
502 fünfhundertzwei беш жүз эки
503 fünfhundertdrei беш жүз үч
504 fünfhundertvier беш жүз төрт
505 fünfhundertfünf беш жүз беш
506 fünfhundertsechs беш жүз алты
507 fünfhundertsieben беш жүз жети
508 funhundertacht беш жүз сегиз
509 fünfhundertneun беш жүз тогуз
510 fünfhundertzehn беш жүз он
511 fünfhundertelf беш жүз он бир
512 fünfhundertzwolf беш жүз он эки
513 fünfhundertdreizehn беш жүз он үч
514 fünfhundertvierzehn беш жүз он төрт
515 fünfhundertfünfzehn Беш жүз он беш
516 fünfhundertsechzehn Беш жүз он алты
517 fünfhundertsiebzehn Беш жүз он жети
518 fünfhundertachtzehn беш жүз он сегиз
519 fünfhundertneunzehn беш жүз он тогуз
520 fünfhundertzwanzig беш жүз жыйырма
521 fünfhunderteinundzwanzig беш жүз жыйырма бир
522 fünfhundertzweiundzwanzig беш жүз жыйырма эки
523 fünfhundertdreiundzwanzig беш жүз жыйырма үч
524 fünfhundertvierundzwanzig беш жүз жыйырма төрт
525 fünfhundertfünfundzwanzig беш жүз жыйырма беш
526 fünfhundertsechsundzwanzig беш жүз жыйырма алты
527 fünfhundertsiebenundzwanzig беш жүз жыйырма жети
528 fünfhundertachtundzwanzig беш жүз жыйырма сегиз
529 fünfhundertneunundzwanzig беш жүз жыйырма тогуз
530 fünfhundertdreissig беш жүз отуз
531 fünfhunderteinunddreißig беш жүз отуз бир
532 fünfhundertzweiunddreißig беш жүз отуз эки
533 fünfhundertdreiunddreißig беш жүз отуз үч
534 fünfhundertvierunddreißig беш жүз отуз төрт
535 fünfhundertfünfunddreißig беш жүз отуз беш
536 fünfhundertsechsunddreißig беш жүз отуз алты
537 fünfhundertsiebenunddreißig Беш жүз отуз алты
538 fünfhundertachtunddreißig беш жүз отуз сегиз
539 fünfhundertneununddreißig беш жүз отуз тогуз
540 fünfhundertvierzig беш жүз кырк
541 fünfhunderteinundvierzig беш жүз кырк бир
542 fünfhundertzweiundvierzig беш жүз кырк эки
543 fünfhundertdreiundvierzig беш жүз кырк үч
544 fünfhundertvierundvierzig беш жүз кырк төрт
545 fünfhundertfünfundvierzig беш жүз кырк беш
546 fünfhundertsechsundvierzig беш жүз кырк алты
547 fünfhundertsiebenundvierzig беш жүз кырк жети
548 fünfhundertachtundvierzig беш жүз кырк сегиз
549 fünfhundertneunundvierzig беш жүз кырк тогуз
550 fünfhundertfünfzig беш жүз элүү
551 fünfhunderteinundfünfzig беш жүз элүү бир
552 fünfhundertzweiundfünfzig беш жүз элүү эки
553 fünfhundertdreiundfünfzig беш жүз элүү үч
554 fünfhundertvierundfünfzig беш жүз элүү төрт
555 fünfhundertfünfundfünfzig беш жүз элүү беш
556 fünfhundertsechsundfünfzig беш жүз элүү алты
557 fünfhundertsiebenundfünfzig беш жүз элүү жети
558 fünfhundertachtundfünfzig беш жүз элүү сегиз
559 fünfhundertneunundfünfzig беш жүз элүү тогуз
560 fünfhundertsechzig беш жүз алтымыш
561 fünfhunderteinundsechzig беш жүз алтымыш бир
562 fünfhundertzweiundsechzig Беш жүз алтымыш эки
563 fünfhundertdreiundsechzig беш жүз алтымыш үч
564 fünfhundertvierundsechzig беш жүз алтымыш төрт
565 fünfhundertfünfundsechzig беш жүз алтымыш беш
566 fünfhundertsechsundsechzig беш жүз алтымыш алты
567 fünfhundertsiebenundsechzig беш жүз алтымыш жети
568 fünfhundertachtundsechzig беш жүз алтымыш сегиз
569 fünfhundertneunundsechzig беш жүз алтымыш тогуз
570 fünfhundertsiebzig беш жүз жетимиш
571 fünfhunderteinundsiebzig беш жүз жетимиш бир
572 fünfhundertzweiundsiebzig Беш жүз жетимиш эки
573 fünfhundertdreiundsiebzig беш жүз жетимиш үч
574 fünfhundertvierundsiebzig беш жүз жетимиш төрт
575 fünfhundertfünfundsiebzig беш жүз жетимиш беш
576 fünfhundertsechsundsiebzig беш жүз жетимиш алты
577 fünfhundertsiebenundsiebzig беш жүз жетимиш жети
578 fünfhundertachtundsiebzig беш жүз жетимиш сегиз
579 fünfhundertneunundsiebzig беш жүз жетимиш тогуз
580 fünfhundertachtzig беш жүз сексен
581 fünfhunderteinundachtzig беш жүз сексен бир
582 fünfhundertzweiundachtzig беш жүз сексен эки
583 fünfhundertdreiundachtzig беш жүз сексен үч
584 fünfhundertvierundachtzig Беш жүз сексен төрт
585 fünfhundertfünfundachtzig беш жүз сексен беш
586 fünfhundertsechsundachtzig беш жүз сексен алты
587 fünfhundertsiebenundachtzig беш жүз сексен жети
588 fünfhundertachtundachtzig беш жүз сексен сегиз
589 fünfhundertneunundachtzig беш жүз сексен тогуз
590 fünfhundertneunzig беш жүз токсон
591 fünfhunderteinundneunzig Беш жүз токсон бир
592 fünfhundertzweiundneunzig беш жүз токсон эки
593 fünfhundertdreiundneunzig беш жүз токсон үч
594 fünfhundertvierundneunzig беш жүз токсон төрт
595 fünfhundertfünfundneunzig беш жүз токсон беш
596 fünfhundertsechsundneunzig беш жүз токсон алты
597 fünfhundertsiebenundneunzig беш жүз токсон жети
598 fünfhundertachtundneunzig беш жүз токсон сегиз
599 fünfhundertneunundneunzig беш жүз токсон тогуз
600 sechshundert алты жүз
601 sechshundersteins алты жүз бир
602 sechshundertzwei алты жүз эки
603 sechshundertdrei алты жүз үч
604 sechshundertvier алты жүз төрт
605 sechshundertfunf алты жүз беш
606 sechshundertsechs алты жүз алты
607 sechshundertsieben алты жүз жети
608 sechshundertacht алты жүз сегиз
609 sechshundertneun Алты жүз тогуз
610 sechshundertzehn алты жүз он
611 sechshundertelf алты жүз он бир
612 sechshundertzwolf алты жүз он эки
613 sechshundertdreizehn алты жүз он үч
614 sechshundertvierzehn алты жүз он төрт
615 sechshundertfünfzehn алты жүз он беш
616 sechshundertsechzehn алты жүз он алты
617 sechshundertsiebzehn алты жүз он жети
618 sechshundertachtzehn алты жүз он сегиз
619 sechshundertneunzehn Алты жүз он тогуз
620 sechshundertzwanzig алты жүз жыйырма
621 sechshunderteinundzwanzig алты жүз жыйырма бир
622 sechshundertzweiundzwanzig алты жүз жыйырма эки
623 sechshundertdreiundzwanzig алты жүз жыйырма үч
624 sechshundertvierundzwanzig Алты жүз жыйырма төрт
625 sechshundertfünfundzwanzig алты жүз жыйырма беш
626 sechshundertsechsundzwanzig алты жүз жыйырма алты
627 sechshundertsiebenundzwanzig Алты жүз жыйырма жети
628 sechshundertachtundzwanzig алты жүз жыйырма сегиз
629 sechshundertneunundzwanzig алты жүз жыйырма тогуз
630 sechshundertdreißig алты жүз отуз
631 sechshunderteinunddreißig алты жүз отуз бир
632 sechshundertzweiunddreißig алты жүз отуз эки
633 sechshundertdreiunddreißig алты жүз отуз үч
634 sechshundertvierunddreißig алты жүз отуз төрт
635 sechshundertfünfunddreißig алты жүз отуз беш
636 sechshundertsechsunddreißig алты жүз отуз алты
637 sechshundertsiebenunddreißig алты жүз отуз жети
638 sechshundertachunddreißig алты жүз отуз сегиз
639 sechshundertneununddreißig алты жүз отуз тогуз
640 sechshundertvierzig алты жүз кырк
641 sechshunderteinundvierzig алты жүз кырк бир
642 sechshundertzweiundvierzig алты жүз кырк эки
643 sechshundertdreiundvierzig алты жүз кырк үч
644 sechshundertvierundvierzig алты жүз кырк төрт
645 sechshundertfünfundvierzig алты жүз кырк беш
646 sechshundertsechsundvierzig алты жүз кырк алты
647 sechshundertsiebenundvierzig алты жүз кырк жети
648 sechshundertachundvierzig алты жүз кырк сегиз
649 sechshundertneunundvierzig алты жүз кырк тогуз
650 sechshundertfünfzig алты жүз элүү
651 sechshunderteinundfünfzig алты жүз элүү бир
652 sechshundertzweiundfünfzig алты жүз элүү эки
653 sechshundertdreiundfünfzig алты жүз элүү үч
654 sechshundertvierundfünfzig алты жүз элүү төрт
655 sechshundertfünfundfünfzig алты жүз элүү беш
656 sechshundertsechsundfünfzig Алты жүз элүү алты
657 sechshundertsiebenundfünfzig Алты жүз элүү жети
658 sechshundertachundfünfzig алты жүз элүү сегиз
659 sechshundertneunundfünfzig алты жүз элүү тогуз
660 sechshundertsechzig алты жүз алтымыш
661 sechshunderteinundsechzig алты жүз алтымыш бир
662 sechshundertzweiundsechzig алты жүз алтымыш эки
663 sechshundertdreiundsechzig алты жүз алтымыш үч
664 sechshundertvierundsechzig алты жүз алтымыш төрт
665 sechshundertfünfundsechzig алты жүз алтымыш беш
666 sechshundertsechsundsechzig алты жүз алтымыш алты
667 sechshundertsiebenundsechzig алты жүз алтымыш жети
668 sechshundertachtundsechzig алты жүз алтымыш сегиз
669 sechshundertneunundsechzig алты жүз алтымыш тогуз
670 sechshundertsiebzig алты жүз жетимиш
671 sechshunderteinundsiebzig алты жүз жетимиш бир
672 sechshundertzweiundsiebzig алты жүз жетимиш эки
673 sechshundertdreiundsiebzig алты жүз жетимиш үч
674 sechshundertvierundsiebzig алты жүз жетимиш төрт
675 sechshundertfünfundsiebzig Алты жүз жетимиш беш
676 sechshundertsechsundsiebzig алты жүз жетимиш алты
677 sechshundertsiebenundsiebzig алты жүз жетимиш жети
678 sechshundertachtundsiebzig алты жүз жетимиш сегиз
679 sechshundertneunundsiebzig алты жүз жетимиш тогуз
680 sechshundertachtzig алты жүз сексен
681 sechshunderteinundachtzig алты жүз сексен бир
682 sechshundertzweiundachtzig алты жүз сексен эки
683 sechshundertdreiundachtzig алты жүз сексен үч
684 sechshundertvierundachtzig алты жүз сексен төрт
685 sechshundertfünfundachtzig алты жүз сексен беш
686 sechshundertsechsundachtzig алты жүз сексен алты
687 sechshundertsiebenundachtzig алты жүз сексен жети
688 sechshundertachtundachtzig алты жүз сексен сегиз
689 sechshundertneunundachtzig алты жүз сексен тогуз
690 sechshundertneunzig алты жүз токсон
691 sechshunderteinundneunzig алты жүз токсон бир
692 sechshundertzweiundneunzig алты жүз токсон эки
693 sechshundertdreiundneunzig алты жүз токсон үч
694 sechshundertvierundneunzig алты жүз токсон төрт
695 sechshundertfünfundneunzig алты жүз токсон беш
696 sechshundertsechsundneunzig алты жүз токсон алты
697 sechshundertsiebenundneunzig алты жүз токсон жети
698 sechshundertachtundneunzig алты жүз токсон сегиз
699 sechshundertneunundneunzig алты жүз токсон тогуз
700 siebhundert Жети жүз
701 siebenhundersteins жети жүз бир
702 siebhundertzwei Жети жүз эки
703 siebenhundertdrei жети жүз үч
704 siebhundertvier жети жүз төрт
705 siebenhundertfunf жети жүз беш
706 siebhundertsechs жети жүз алты
707 siebenhundertsieben жети жүз жети
708 siebhundertacht жети жүз сегиз
709 siebhundertneun жети жүз тогуз
710 siebhundertzehn жети жүз он
711 siebenhundertelf Жети жүз он бир
712 siebenhundertzwolf жети жүз он эки
713 siebenhundertdreizehn жети жүз он үч
714 siebenhundertvierzehn жети жүз он төрт
715 siebenhundertfünfzehn Жети жүз он беш
716 siebenhundertsechzehn Жети жүз он алты
717 siebenhundertsiebzehn жети жүз он жети
718 siebenhundertachtzehn жети жүз он сегиз
719 siebenhundertneunzehn жети жүз он тогуз
720 siebenhundertzwanzig жети жүз жыйырма
721 siebenhunderteinundzwanzig жети жүз жыйырма бир
722 siebenhundertzweiundzwanzig жети жүз жыйырма эки
723 siebenhundertdreiundzwanzig жети жүз жыйырма үч
724 siebenhundertvierundzwanzig жети жүз жыйырма төрт
725 siebenhundertfünfundzwanzig жети жүз жыйырма беш
726 siebenhundertsechsundzwanzig Жети жүз жыйырма алты
727 siebenhundertsiebenundzwanzig жети жүз жыйырма жети
728 siebenhundertachtundzwanzig жети жүз жыйырма сегиз
729 siebenhundertneunundzwanzig жети жүз жыйырма тогуз
730 siebenhundertdreißig жети жүз отуз
731 siebenhunderteinunddreißig жети жүз отуз бир
732 siebenhundertzweiunddreißig жети жүз отуз эки
733 siebenhundertdreiunddreißig жети жүз отуз үч
734 siebenhundertvierunddreißig жети жүз отуз төрт
735 siebenhundertfünfunddreißig жети жүз отуз беш
736 siebenhundertsechsunddreißig жети жүз отуз алты
737 siebenhundertsiebenunddreißig жети жүз отуз жети
738 siebenhundertachtunddreißig жети жүз отуз сегиз
739 siebenhundertneununddreißig жети жүз отуз тогуз
740 siebenhundertvierzig жети жүз кырк
741 siebenhunderteinundvierzig жети жүз кырк бир
742 siebenhundertzweiundvierzig жети жүз кырк эки
743 siebenhundertdreiundvierzig жети жүз кырк үч
744 siebenhundertvierundvierzig жети жүз кырк төрт
745 siebenhundertfünfundvierzig жети жүз кырк беш
746 siebenhundertsechsundvierzig Жети жүз кырк алты
747 siebenhundertsiebenundvierzig жети жүз кырк жети
748 siebenhundertachtundvierzig жети жүз кырк сегиз
749 siebenhundertneunundvierzig жети жүз кырк тогуз
750 siebenhundertfünfzig жети жүз элүү
751 siebenhunderteinundfünfzig Жети жүз элүү бир
752 siebenhundertzweiundfünfzig жети жүз элүү эки
753 siebenhundertdreiundfünfzig жети жүз элүү үч
754 siebenhundertvierundfünfzig жети жүз элүү төрт
755 siebenhundertfünfundfünfzig жети жүз элүү беш
756 siebenhundertsechsundfünfzig жети жүз элүү алты
757 siebenhundertsiebenundfünfzig жети жүз элүү жети
758 siebenhundertachtundfünfzig жети жүз элүү сегиз
759 siebenhundertneunundfünfzig жети жүз элүү тогуз
760 siebhundertsechzig жети жүз алтымыш
761 siebenhunderteinundsechzig Жети жүз жетимиш бир
762 siebenhundertzweiundsechzig Жети жүз алтымыш эки
763 siebenhundertdreiundsechzig жети жүз алтымыш үч
764 siebenhundertvierundsechzig жети жүз алтымыш төрт
765 siebenhundertfünfundsechzig жети жүз алтымыш беш
766 siebenhundertsechsundsechzig жети жүз алтымыш алты
767 siebenhundertsiebenundsechzig жети жүз алтымыш жети
768 siebenhundertachtundsechzig жети жүз алтымыш сегиз
769 siebenhundertneunundsechzig жети жүз алтымыш тогуз
770 siebhundertsiebzig жети жүз жетимиш
771 siebenhunderteinundsiebzig жети жүз жетимиш бир
772 siebenhundertzweiundsiebzig жети жүз жетимиш эки
773 siebenhundertdreiundsiebzig жети жүз жетимиш үч
774 siebenhundertvierundsiebzig жети жүз жетимиш төрт
775 siebenhundertfünfundsiebzig жети жүз жетимиш беш
776 siebenhundertsechsundsiebzig жети жүз жетимиш алты
777 siebenhundertsiebenundsiebzig жети жүз жетимиш жети
778 siebenhundertachtundsiebzig жети жүз жетимиш сегиз
779 siebenhundertneunundsiebzig жети жүз жетимиш тогуз
780 siebhundertachtzig Жети жүз сексен
781 siebenhunderteinundachtzig жети жүз сексен бир
782 siebenhundertzweiundachtzig жети жүз сексен эки
783 siebenhundertdreiundachtzig Жети жүз сексен үч
784 siebenhundertvierundachtzig жети жүз сексен төрт
785 siebenhundertfünfundachtzig жети жүз сексен беш
786 siebenhundertsechsundachtzig Жети жүз сексен алты
787 siebenhundertsiebenundachtzig жети жүз сексен жети
788 siebenhundertachtundachtzig жети жүз сексен сегиз
789 siebenhundertneunundachtzig жети жүз сексен тогуз
790 siebenhundertneunzig Жети жүз токсон
791 siebenhunderteinundneunzig Жети жүз токсон бир
792 siebenhundertzweiundneunzig жети жүз токсон эки
793 siebenhundertdreiundneunzig жети жүз токсон үч
794 siebenhundertvierundneunzig Жети жүз токсон төрт
795 siebenhundertfünfundneunzig жети жүз токсон беш
796 siebenhundertsechsundneunzig жети жүз токсон алты
797 siebenhundertsiebenundneunzig жети жүз токсон жети
798 siebenhundertachtundneunzig Жети жүз токсон сегиз
799 siebenhundertneunundneunzig жети жүз токсон тогуз
800 acthundert сегиз жүз
801 achthundersteins сегиз жүз бир
802 achtundertzwei сегиз жүз эки
803 achhundertdrei Сегиз жүз үч
804 achhundertvier сегиз жүз төрт
805 achthundertfunf сегиз жүз беш
806 achtundertsechs сегиз жүз алты
807 achthundertsieben сегиз жүз жети
808 achhundertacht сегиз жүз сегиз
809 achhundertneun сегиз жүз тогуз
810 achhundertzehn сегиз жүз он
811 achthundertelf сегиз жүз он бир
812 achthundertzwolf сегиз жүз он эки
813 achthundertdreizehn сегиз жүз он үч
814 achthundertvierzehn сегиз жүз он төрт
815 achthundertfünfzehn сегиз жүз он беш
816 achthundertsechzehn сегиз жүз он алты
817 achthundertsiebzehn сегиз жүз он жети
818 achthundertachtzehn сегиз жүз он сегиз
819 achthundertneunzehn сегиз жүз он тогуз
820 achtundertzwanzig сегиз жүз жыйырма
821 achthunderteinundzwanzig сегиз жүз жыйырма бир
822 achthundertzweiundzwanzig сегиз жүз жыйырма эки
823 achthundertdreiundzwanzig сегиз жүз жыйырма үч
824 achthundertvierundzwanzig сегиз жүз жыйырма төрт
825 achthundertfünfundzwanzig сегиз жүз жыйырма беш
826 achthundertsechsundzwanzig Сегиз жүз жыйырма алты
827 achthundertsiebenundzwanzig сегиз жүз жыйырма жети
828 achthundertachtundzwanzig сегиз жүз жыйырма сегиз
829 achthundertneunundzwanzig Сегиз жүз жыйырма тогуз
830 achthundertdreissig сегиз жүз отуз
831 achthunderteinunddreißig сегиз жүз отуз бир
832 achthundertzweiunddreißig Сегиз жүз отуз эки
833 achthundertdreiunddreißig сегиз жүз отуз үч
834 achthundertvierunddreißig сегиз жүз отуз төрт
835 achthundertfünfunddreißig сегиз жүз отуз беш
836 achthundertsechsunddreißig сегиз жүз отуз алты
837 achthundertsiebenunddreißig Сегиз жүз отуз жети
838 achthundertachunddreißig сегиз жүз отуз сегиз
839 achthundertneununddreißig сегиз жүз отуз тогуз
840 achhundertvierzig сегиз жүз кырк
841 achthunderteinundvierzig сегиз жүз кырк бир
842 achthundertzweiundvierzig сегиз жүз кырк эки
843 achthundertdreiundvierzig сегиз жүз кырк үч
844 achthundertvierundvierzig сегиз жүз кырк төрт
845 achthundertfünfundvierzig сегиз жүз кырк беш
846 achthundertsechsundvierzig сегиз жүз кырк алты
847 achthundertsiebenundvierzig сегиз жүз кырк жети
848 achthundertachtundvierzig сегиз жүз кырк сегиз
849 achthundertneunundvierzig сегиз жүз кырк тогуз
850 achthundertfunfzig сегиз жүз элүү
851 achthunderteinundfünfzig сегиз жүз элүү бир
852 achthundertzweiundfünfzig сегиз жүз элүү эки
853 achthundertdreiundfünfzig Сегиз жүз элүү үч
854 achthundertvierundfunfzig сегиз жүз элүү төрт
855 achthundertfünfundfünfzig сегиз жүз элүү беш
856 achthundertsechsundfünfzig сегиз жүз элүү алты
857 achthundertsiebenundfünfzig сегиз жүз элүү жети
858 achthundertachundfünfzig сегиз жүз элүү сегиз
859 achthundertneunundfünfzig сегиз жүз элүү тогуз
860 achtundertsechzig сегиз жүз алтымыш
861 achthunderteinundsechzig сегиз жүз алтымыш бир
862 achthundertzweiundsechzig сегиз жүз алтымыш эки
863 achthundertdreiundsechzig сегиз жүз алтымыш үч
864 achthundertvierundsechzig сегиз жүз алтымыш төрт
865 achthundertfünfundsechzig Сегиз жүз алтымыш беш
866 achthundertsechsundsechzig сегиз жүз алтымыш алты
867 achthundertsiebenundsechzig Сегиз жүз алтымыш жети
868 achthundertachtundsechzig сегиз жүз алтымыш сегиз
869 achthundertneunundsechzig сегиз жүз алтымыш тогуз
870 achthundertsiebzig сегиз жүз жетимиш
871 achthunderteinundsiebzig сегиз жүз жетимиш бир
872 achthundertzweiundsiebzig сегиз жүз жетимиш эки
873 achthundertdreiundsiebzig сегиз жүз жетимиш үч
874 achthundertvierundsiebzig сегиз жүз жетимиш төрт
875 achthundertfünfundsiebzig сегиз жүз жетимиш беш
876 achthundertsechsundsiebzig сегиз жүз жетимиш алты
877 achthundertsiebenundsiebzig сегиз жүз жетимиш жети
878 achthundertachtundsiebzig сегиз жүз жетимиш сегиз
879 achthundertneunundsiebzig сегиз жүз жетимиш тогуз
880 achtundertachtzig сегиз жүз сексен
881 achthunderteinundachtzig сегиз жүз сексен бир
882 achthundertzweiundachtzig Сегиз жүз сексен эки
883 achthundertdreiundachtzig сегиз жүз сексен үч
884 achthundertvierundachtzig сегиз жүз сексен төрт
885 achthundertfünfundachtzig сегиз жүз сексен беш
886 achthundertsechsundachtzig сегиз жүз сексен алты
887 achthundertsiebenundachtzig сегиз жүз сексен жети
888 achthundertachtundachtzig сегиз жүз сексен сегиз
889 achthundertneunundachtzig сегиз жүз сексен тогуз
890 achhundertneunzig сегиз жүз токсон
891 achthunderteinundneunzig сегиз жүз токсон бир
892 achthundertzweiundneunzig сегиз жүз токсон эки
893 achthundertdreiundneunzig сегиз жүз токсон үч
894 achthundertvierundneunzig сегиз жүз токсон төрт
895 achthundertfünfundneunzig сегиз жүз токсон беш
896 achthundertsechsundneunzig сегиз жүз токсон алты
897 achthundertsiebenundneunzig сегиз жүз токсон жети
898 achthundertachtundneunzig сегиз жүз токсон сегиз
899 achthundertneunundneunzig Сегиз жүз токсон тогуз
900 neuhundert тогуз жүз
901 neunhundersteins тогуз жүз бир
902 neuhundertzwei тогуз жүз эки
903 neunhundertdrei тогуз жүз үч
904 neunhundertvier тогуз жүз төрт
905 neunhundertfunf тогуз жүз беш
906 neunhundertsechs тогуз жүз алты
907 neunhundertsieben тогуз жүз жети
908 neunhundertacht Тогуз жүз сегиз
909 neunhundertneun тогуз жүз тогуз
910 neunhundertzehn тогуз жүз он
911 neunhundertelf тогуз жүз он бир
912 neunhundertzwolf тогуз жүз он эки
913 neunhundertdreizehn тогуз жүз он үч
914 neunhundertvierzehn тогуз жүз он төрт
915 neunhundertfünfzehn тогуз жүз он беш
916 neunhundertsechzehn тогуз жүз он алты
917 neunhundertsiebzehn тогуз жүз он жети
918 neunhundertachtzehn Тогуз жүз он сегиз
919 neunhundertneunzehn тогуз жүз он тогуз
920 neunhundertzwanzig тогуз жүз жыйырма
921 neunhunderteinundzwanzig Тогуз жүз жыйырма бир
922 neunhundertzweiundzwanzig Тогуз жүз жыйырма эки
923 neunhundertdreiundzwanzig тогуз жүз жыйырма үч
924 neunhundertvierundzwanzig Тогуз жүз жыйырма төрт
925 neunhundertfünfundzwanzig тогуз жүз жыйырма беш
926 neunhundertsechsundzwanzig тогуз жүз жыйырма алты
927 neunhundertsiebenundzwanzig тогуз жүз жыйырма жети
928 neunhundertachtundzwanzig тогуз жүз жыйырма сегиз
929 neunhundertneunundzwanzig тогуз жүз жыйырма тогуз
930 neunhundertdreißig Тогуз жүз отуз
931 neunhunderteinunddreißig Тогуз жүз отуз бир
932 neunhundertzweiunddreißig тогуз жүз отуз эки
933 neunhundertdreiunddreißig тогуз жүз отуз үч
934 neunhundertvierunddreißig тогуз жүз отуз төрт
935 neunhundertfünfunddreißig тогуз жүз отуз беш
936 neunhundertsechsunddreißig тогуз жүз отуз алты
937 neunhundertsiebenunddreißig тогуз жүз отуз жети
938 neunhundertachtunddreißig тогуз жүз отуз сегиз
939 neunhundertneununddreißig тогуз жүз отуз тогуз
940 neuhundertvierzig тогуз жүз кырк
941 neunhunderteinundvierzig тогуз жүз кырк бир
942 neunhundertzweiundvierzig тогуз жүз кырк эки
943 neunhundertdreiundvierzig тогуз жүз кырк үч
944 neunhundertvierundvierzig Тогуз жүз кырк төрт
945 neunhundertfünfundvierzig тогуз жүз кырк беш
946 neunhundertsechsundvierzig Тогуз жүз кырк алты
947 neunhundertsiebenundvierzig тогуз жүз кырк жети
948 neunhundertachtundvierzig тогуз жүз кырк сегиз
949 neunhundertneunundvierzig Тогуз жүз кырк тогуз
950 neunhundertfünfzig тогуз жүз элүү
951 neunhunderteinundfünfzig тогуз жүз элүү бир
952 neunhundertzweiundfünfzig тогуз жүз элүү эки
953 neunhundertdreiundfünfzig тогуз жүз элүү үч
954 neunhundertvierundfünfzig Тогуз жүз элүү төрт
955 neunhundertfünfundfünfzig тогуз жүз элүү беш
956 neunhundertsechsundfünfzig тогуз жүз элүү алты
957 neunhundertsiebenundfünfzig тогуз жүз элүү жети
958 neunhundertachtundfünfzig тогуз жүз элүү сегиз
959 neunhundertneunundfünfzig тогуз жүз элүү тогуз
960 neunhundertsechzig тогуз жүз алтымыш
961 neunhunderteinundsechzig тогуз жүз алтымыш бир
962 neunhundertzweiundsechzig тогуз жүз алтымыш эки
963 neunhundertdreiundsechzig тогуз жүз алтымыш үч
964 neunhundertvierundsechzig тогуз жүз алтымыш төрт
965 neunhundertfünfundsechzig Тогуз жүз алтымыш беш
966 neunhundertsechsundsechzig тогуз жүз алтымыш алты
967 neunhundertsiebenundsechzig Тогуз жүз алтымыш жети
968 neunhundertachtundsechzig тогуз жүз алтымыш сегиз
969 neunhundertneunundsechzig тогуз жүз алтымыш тогуз
970 neunhundertsiebzig тогуз жүз жетимиш
971 neunhunderteinundsiebzig тогуз жүз жетимиш бир
972 neunhundertzweiundsiebzig тогуз жүз жетимиш эки
973 neunhundertdreiundsiebzig тогуз жүз жетимиш үч
974 neunhundertvierundsiebzig тогуз жүз жетимиш төрт
975 neunhundertfünfundsiebzig тогуз жүз жетимиш беш
976 neunhundertsechsundsiebzig тогуз жүз жетимиш алты
977 neunhundertsiebenundsiebzig тогуз жүз жетимиш жети
978 neunhundertachtundsiebzig тогуз жүз жетимиш сегиз
979 neunhundertneunundsiebzig тогуз жүз жетимиш тогуз
980 neunhundertachtzig тогуз жүз сексен
981 neunhunderteinundachtzig тогуз жүз сексен бир
982 neunhundertzweiundachtzig тогуз жүз сексен эки
983 neunhundertdreiundachtzig Тогуз жүз сексен үч
984 neunhundertvierundachtzig тогуз жүз сексен төрт
985 neunhundertfünfundachtzig тогуз жүз сексен беш
986 neunhundertsechsundachtzig тогуз жүз сексен алты
987 neunhundertsiebenundachtzig тогуз жүз сексен жети
988 neunhundertachtundachtzig тогуз жүз сексен сегиз
989 neunhundertneunundachtzig тогуз жүз сексен тогуз
990 neunhundertneunzig тогуз жүз токсон
991 neunhunderteinundneunzig Тогуз жүз токсон бир
992 neunhundertzweiundneunzig тогуз жүз токсон эки
993 neunhundertdreiundneunzig тогуз жүз токсон үч
994 neunhundertvierundneunzig тогуз жүз токсон төрт
995 neunhundertfünfundneunzig тогуз жүз токсон беш
996 neunhundertsechsundneunzig тогуз жүз токсон алты
997 neunhundertsiebenundneunzig тогуз жүз токсон жети
998 neunhundertachtundneunzig тогуз жүз токсон сегиз
999 neunhundertneunundneunzig тогуз жүз токсон тогуз
1000 эки жүз млн

Кардиналдар

Биз мурда айткандай, биринчи он санды жатка үйрөнгөнүңүз жакшы. Бул учурда биринчи 20 жакшы болот:

сан Кардинал
0 нөл
1 черный
2 Zwei
3 Түз ободо
4 , бутерброды,
5 fünf
6 жоокер;
7 чалышты
8 сегиз
9 Антибиотики
10 Zehn
11 Elf
12 zwölfte
13 dreizehn
14 vierzehn
15 Немис
16 ИшZehn
17 чалыштыZehn
18 он сегиз
19 neunzehn

Биринчи 12 сан үлгүгө ылайык келбейт. Алардын аттары өзгөчө. Калгандары суффикс катары жайгаштырылган биринчи он (zehn) менен айкалышуудан турат.

Мисалы, 13 деп айтыш үчүн «drei» деп жазышыңыз керекZehn». Бул сан 3 (дрей) плюс 10 (zehn) суффиксинен тураарын байкаңыз. Испан тилинде бул үч-он деген сыяктуу.

16 жана 17де бар экенин эске алыңыз бир вариация бирдигиңиздин жазуу жүзүндө. 20дан баштап, түшүнүктүү сандардын жазылышында дагы бир үлгү башталат.

Эгерде сиз ондогон жазгыңыз келсе 20дан 90го чейин немисче, жөн гана бирдиктин аталышын жана "zig" суффиксин коюш керек бөтөнчөлүктөрү.

сан Кардинал
20 звантатар халык жыры
30 Түз ободоig
40 Кыргызча
50 неберелери
60 Иштатар халык жыры
70 чалыштытатар халык жыры
80 achtziger
90 Neunzig

Төрткө көңүл буруңуз бөтөнчөлүктөрү. Биринчисинде, "zwei" ден "zwan" га 2 өзгөргөнүн байкаса болот. 30 менен суффикс "ig" болуп калат.

Ал эми акыркы экиден, 60 жана 70тен, ар биринде "с" жана "в" жоголот.

Биринчи 20 санын билүү, жана онго чейин 90, калганын түшүнүү эч кандай татаалдыгы жок.

Башка сандарды билдирүү үчүн сиз форматты карманышыңыз керек: бирдиктин аты + бириктиргич ун + он ат. Графикалык болуш үчүн, биз сизге немисте 20дан 99га чейинки сандар менен тизме калтырабыз. Анан калгандары кантип жазылганын түшүндүрөбүз.

сан Кардинал
20 жыйырма
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 fridayzwanzig
25 funfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achundzwanzig
29 neunundzwanzig
30 Балабай
31 einunddreissig
32 zweiunddreissig
33 dreiunddreißig
34 fridaydreißig
35 fünfunddreißig
36 sechsunddreissig
37 siebenunddreissig
38 achtunddreißig
39 neununddreissig
40 Кыргызча
41 einundvierzig
42 zweiundvierzig
43 dreiundvierzig
44 Жума
45 funfundvierzig
46 sechsundvierzig
47 siebenundvierzig
48 achtundvierzig
49 neunundvierzig
50 неберелери
51 einundfünfzig
52 zweiundfunfzig
53 dreiundfunfzig
54 vierundfünfzig
55 fünfundfunfzig
56 sechsundfunfzig
57 siebenundfunfzig
58 achtundfunfzig
59 neunundfunfzig
60 sechzig
61 einundsechzig
62 zweiundschzig
63 dreiundsechzig
64 vierundsechzig
65 funfundsechzig
66 sechsundsechzig
67 siebenundsechzig
68 ACHTUNDSECHZIG
69 neuundsechzig
70 Кыргызча
71 einundsiebzig
72 zweiundsiebzig
73 dreiundsiebzig
74 vierundsiebzig
75 funfundsiebzig
76 sechsundsiebzig
77 siebenundsiebzig
78 achtundsiebzig
79 neunundsiebzig
80 achtziger
81 einundachtzig
82 zweiundachtzig
83 dreinundachtzig
84 vierundachtzig
85 funfundachtzig
86 sechsundachtzig
87 siebenundachtzig
88 achtundachtzig
89 neunundachtzig
90 Neunzig
91 einundneunzig
92 zweiundneunzig
93 dreiundneunzig
94 fridayneunzig
95 funfundneunzig
96 sechsundneunzig
97 Сибунундун
98 achtundneunzig
99 neunundnenzig

Көрүнүп тургандай, бул анчалык татаал эмес. Жалпысынан алганда, сиз биринчи 12 санын жана 20дан 90го чейинки бардык ондуктарды үйрөнүшүңүз керек.

Алардын баары жазылганына көңүл буруңуз ажыратуусуз, Дайыма ушундай кылышыңар керек, эгер алар жүздөгөн, миңдеген, миллиарддаган болбосо ... Жүздөр, миңдер жана башкалар жазууда бирдей түзүлүшкө ээ. Мындай учурларда сиз аларды "und" конъюнкциясы аркылуу онго кошууга мүмкүнчүлүгүңүз бар.

карабастан Эс артурик "und" менен жүздөгөн жана миңдеген адамдарга кошулуңуз. Төмөнкү сандарды жаттаңыз:

сан Кардинал
100 жүз
1 000 жандыгын
1 000 000 миллион
1 000 000 000 бир миллион
1 000 000 000 000 eine миллиард

Эми сиз мурунку номерлерди бириктирүү менен көбүрөөк сандарды түзө аласыз, мисалы, 100 000 санын көрсөтүү үчүн, "hunderttausend" деп жазышыңыз керек. Кайсы 100 (hundert) жана 1 000 (tausend) ортосундагы биримдик. Тизмеге киришүүдөн мурун биз муну тактап алгыбыз келет биз бардык сандарды койбойбуз. Биздин максат-бул 100-1 диапазонундагы айрымдардын кантип жазылганын түшүнүү.

сан Кардинал
100 жүз
101 einhundersteins
102 einhundertzwei
413 frihundertdreizehn
899 achthundertneunundneunzig
1000 эки жүз
1027 eintausendsiebenundzwanzig
53 780 dreiundfünfzigtausendsiebenhundertachtzig
787 893 siebenhundertsiebenundachtzigtausendachthundertdreiundneunzig
1 000 000 миллион
1 000 057 eine Million siebenundfünfzig
900 550 302 fünfhundert Millionen fünfhundertfünfzigtausenddreihundertzwei

"Миллион", "Миллиард", "Миллиард" жана башка терминдер кошумча сөздөр катары кабыл алынган жана дайыма калган номерлерден бөлүнөт.  Төмөнкү сандарды изилдөөгө өтүүдөн мурун дагы бир нерсени эстен чыгарбоо керек: 1 (eins) цифрасы "с" тамгасын жоготот. акыркы цифра, мисал:

сан Кардинал
101 einhundersteins
1 001 tausendeins
441 fridayhundertvierundvierzig
1 021 eintausendeinundzwanzig

Ординалдар

Кардиналдарды түшүнсөңүз, немис тилиндеги иреттик сандар үйрөнүүдө кыйынчылык жаратпайт. Аларды түзүү үчүн, 19дан кичине сандар үчүн "те", же "сте", 20га барабар же андан чоң сандар үчүн суффикс кошуу керек.

Ординалдарда бар үч иретсиз сандар Сиздин жазууңузда: 1, 3 жана 8. Сиз таба турган башка өзгөчөлүктөр мурункуларга окшош. Көңүл буруңуз бөтөнчөлүктөрү.

сан Ординал
биринчи
экинчи
дритте
куюу
funfte
секта
жетимиш
бирокte
нейтралдуу
10º Zehnt үчүн
11º эльф
12º zwölfte менен
13º dreizehnte
14º Жума
15º fünfzehnte
16º sechzehnte
17º siebzehnte
18º achtzehnte
19º neunzehnte
20º званзигзаг
21º einundzwanzigste
22º zweiundzwanzigste
23º dreiundzwanzigste
24º fridayzwanzigste
25º fundzwanzigste
26º sechsundzwanzigste
27º siebenundzwanzigste
28º achtundzwanzigste
29º neunundzwanzigste
30º Түз ободоigтары
31º einunddreißigste
32º zweiunddreißigste
40º Жума
50º fünfzigste
60º Ишзигзаг
70º чалыштызигзаг
80º achtzigste
90º neunzigste
100º hundertste
101º sinkterste
200º zweihundertste
300º dreihundertste
400º fridayhundertste
500º fünfhundertste
600º sechshundertste
700º siebhundertste
800º achthundertste
900º neunhundertste
1000º tausendste
2000º zweitausendste
100 000 hundertausendste
1 000 000º millionste

Көрүнүп тургандай, эгер сиз кардиналдуу сандарды жакшы үйрөнсөңүз, анда ординалдарды иш жүзүндө билесиз.

Жылдар немисче

Немец тилиндеги жылдар дагы окшош. Аларды жазуу үчүн сиз сандарды айырмалап жатасыз 1 жаштан улуу жана андан улуу.

Эгерде алар кичирээк болсо, анда санды экиге бөлүп, биринчи бир бөлүгүн жазасыз, андан кийин "hundert" деген сөздү коюп, экинчи бөлүгүн жазасыз. Эгер алар улуураак болсо, толук жазыңыз. Мисалы үчүн:

жыл немисче
1 758 siebzehnhundertachtundfünfzig
1 888 achtzehnhundertachtundachtzig
1 996 neunzehnhundertsechsundneunzig
2 000 эки миң
2 014 zweitausendvierzehn
2 019 zweitausendneunzehn

Христостон кийин жана немисче Машаякка чейин

Жылдарга кайрылгыңыз келгенде BC (vor Christus) жана Машаяктан кийин (nach Christus) муну төмөнкүдөй кылыңыз.

жыл немисче
230 а. C. Биздин заманга чейинки 230-ж Chr. zweihundertdreißig vor Christus
500 а. C. Биздин заманга чейинки 500-ж Chr. fünfhundert vor Кристус
20 д. C. 20 н. CHR. zwanzig nach Christus
400 д. C. 400 n. Chr. vristhundert nach Christus

Ондуктар немисче

Немец тилиндеги сандын ондук бөлүгү үтүр менен көрсөтүлөт жана аларды жазуу ыкмасы испан тилиндегидей.

Испан тилинде 3,14 деп жазылган: "tres comma fourteen". Бул немис тилинде да ушундай. Кээ бир мисалдар менен абдан жөнөкөй экенин көрөсүз.

Decimal немисче
1,5 ein Komma funf
3,14159 дрей комма виерзехн фунфзехн неун
10,3 zehn komma drei
99,9 neunundneunzig Komma neun
100,12 Хандерт Комма Цволф

Немис тилиндеги фракциялар

Немис тилиндеги фракциялар "tel" суффикси менен жазылган Кардинал номери. Ошондой эле алардын өзгөчөлүктөрү бар (сиз көргөндөр) жана кээ бир тартипсиз сандар, мисалы, ein Halb (бир жарым) жана ein Drittel (үчтөн бири).

Фракция немисче
1 / 2 ein Halb
21 / 2 zweieinghalb
1 / 3 ein Drittel
2 / 3 Zwei Drittel
1 / 4 ein viertel
11 / 4 ein ein Viertel
3 / 4 drei viertel
1 / 5 ein funftel
1 / 7 Зибтелде
1 / 8 ein Actel
1 / 11 ein elftel
5 / 12 funf Zwolftel
2 / 13 zwei Dreizehntel
1 / 22 ein Zweiundzwanzigstel

Акча немисче

Немец тилинде, биздин тилде болгондой эле, сандын бүтүн бөлүгү, андан кийин валюта жана акыры цент (эгер болсо) айтылат.

акча немисче
0,03 € Дрей цент
5,40 € fünf Euro vierzig Cent
10 € Евро
£ 20 Zwanzig Pfund

Немец тилиндеги сандары бар фразалардын мисалдары

EN Español немисче
жыйырма төрт катышуучу бар жок fridayzwanzig Катышуучулар
менин чоң энемдин үч ити бар Meine Großmutter шляпа Түз ободо Иттин
Мектепте менин ондон ашык досторум бар Ich habe mehr als Zehn Freunde in der Schule
Мен беш таттуу нан каалайм болот, fünf süße Outbreak
Мен учуп бараткан жүздөн ашуун канаттууну көрөм Ich sehe mehr als жүз vögel fliegen
мен биринчи жарышта жеңдим Ичинен алгачкы rennen gewonnen
бала үчүнчүсү эле Der Junge war der дритте, der herauskam
менин жашоомдун жетинчи сапары The алдында Reise meens Lebens
Мен он тогуз токсон беште төрөлгөм Ich wurde neunzehnhundertfünfundneunzig
футбол боюнча дүйнө чемпионаты эки миң жыйырмада өлүү Fußballweltmeisterschaft in in in zweitausendzwanzig ордуна
PI үч чекит он төрт он беш тогузга барабар ... PI ist gleich drei Komma vierzehn fünfzehn неун...
жыйынтыгы эки пункт жыйырма беш болду das Ergebnis согуш zwei Komma funfundzwanzig
үчтөн төртү бирден чоң Жума Дриттел ist größer als eins
унаа беш миң евро турат das Auto kostet funftausend EURO
токсон тогуз цент сунуш ein Angebot фон neunundneunzig Cent.

«1ден 1ге чейинки немис сандары» боюнча 1000 комментарий

Комментарий калтыруу