ပြင်သစ်နံပါတ် ၁ မှ ၁၀၀၀

ငါတို့စတင်ခဲ့သည့်အခါ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူပါ၎င်းသည်ပြင်သစ်ဘာသာစကား (သို့) အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်နိုင်သဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားရန်ပထမဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် နံပါတ်များမရ။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရေးထားသည်၊ မည်သို့အသံထွက်ပုံနှင့်သင်လေ့ကျင့်နိုင်သည့်အပိုလေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုကြည့်ကြမည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ဆင်ထားသည် အလွန်စွဲလမ်းစေသောသီချင်း ဇာတိပြင်သစ်လူမျိုးတစ် ဦး သည် ၁ မှ ၂၀ အထိဂဏန်းများကိုသီဆိုသည်။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ကော်ဖီကောင်းကောင်းသောက်ပြီးစလိုက်ကြရအောင်။

နံပါတ်များကိုပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်

ဂဏန်းကိုပြင်သစ်လိုဘယ်လိုရေးရမလဲ

ဤပထမအပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အသုံး ၀ င်သောဇယားအချို့ကိုသင်စာရင်းပြုစုထားသည်၊ ၎င်းကိုဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံး၌၎င်းနံပါတ်ကို၎င်း၊ အလယ်ကော်လံတွင်ပြင်သစ်၌မည်သို့ရေးထားသည်ကို၎င်း၊ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုစပိန်ဘာသာမည်သို့ရေးထားသည်ကို၎င်း၊ စာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကော်လံ

ယင်းမှ 1 20

ဂဏန်း ပြင်သစ်ဘာသာ စပိန်အတွက်
1 un UNO
2 deux dos
3 trois tres
4 quatre လေး
5 cinq ငါး
6 six ခွောကျ
7 sept ခုနှစ်ခု
8 huit ရှစ်
9 neuf ကိုး
10 dix ဆယ်
11 onze တခါ
12 douze မြဝတီ
13 treize ဆယ့်သုံး
14 quatorze တဆယ်လေး
15 quinze သစ်ပင်
16 seize ဆယ့်ခြောက်
17 dix-sept ဆယ့်ခုနစ်
18 dix-huit ဆယ့်ရှစ်
19 dix-neuf ဆယ့်ကိုး
20 vingt နှစ်ဆယ်

ငါတို့မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း၊ ပထမနံပါတ်နှစ်ဆယ်ဟာစပိန်နဲ့အတော်လေးဆင်တူပါတယ်။ ဒီအပိုင်းကနေအဓိကသတိရရမယ့်အချက်ကတစ်ဆယ့်ခြောက်အထိ တန်းတူညီမျှမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်မရ။ ၁၇၊ ၁၈ နှင့် ၁၉ တို့သည်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောနောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုရိုးရှင်းသည် ဆယ် (dix) နှင့်သက်ဆိုင်ရာနံပါတ် ဤနည်းအားဖြင့် dix-sept, dix-huit နှင့် dix-neuf အသီးသီး

ယင်းမှ 1 100

ဂဏန်း ပြင်သစ်ဘာသာ စပိန်အတွက်
1 un UNO
2 deux dos
3 Troy tres
4 quatre လေး
5 cinq ငါး
6 ခွောကျ ခွောကျ
7 စက်တင်ဘာ ခုနှစ်ခု
8 ရှစ် ရှစ်
9 အသစ်က ကိုး
10 dix ဆယ်
11 ဆယ့်တစ် တခါ
12 တကျိပ်နှစ်ပါး မြဝတီ
13 ဆယ် ဆယ့်သုံး
14 ဆယ့်လေး တဆယ်လေး
15 ဆယ့်ငါး သစ်ပင်
16 ဆယျ့ခွောကျ ဆယ့်ခြောက်
17 dix-စက်တင်ဘာ ဆယ့်ခုနစ်
18 dix-huit ဖြစ်သည် ဆယ့်ရှစ်
19 dix-neuf ဖြစ်သည် ဆယ့်ကိုး
20 နှစ်ဆယ် နှစ်ဆယ်
21 vingt et a နှစ်ဆယ်
22 နှစ်ဆယ့်နှစ် နှစ်ဆယ့်နှစ်
23 vingt-trois နှစ်ဆယ့်သုံး
24 vingt-quatre နှစ်ဆယ့်လေး
25 နှစ်ဆယ့်ငါး နှစ်ဆယ့်ငါး
26 vingt-ခြောက် နှစ်ဆယ့်ခြောက်
27 vingt-စက်တင်ဘာ နှစ်ဆယ့်ခုနစ်
28 vingt-huit ဖြစ်သည် နှစ်ဆယ့်ရှစ်
29 နှစ်ဆယ်ကိုး နှစ်ဆယ်ကိုး
30 သုံးဆယ် သုံးဆ
31 သံုးဆယ့်တစ် သံုးဆယ့်တစ်
32 trente-deux သုံးဆယ့်နှစ်
33 သုံးဆယ့်သုံး သုံးဆယ့်သုံး
34 သုံးဆယ့်လေး သုံးဆယ့်လေး
35 သုံးဆယ့်ငါး သုံးဆယ့်ငါး
36 သုံးဆယ့်ခြောက် သုံးဆယ့်ခြောက်
37 trente-စက်တင်ဘာ သုံးဆယ့်ခုနှစ်
38 trente-huit ဖြစ်သည် သုံးဆယ့်ရှစ်
39 trente neuf သုံးဆယ့်ကိုး
40 သီးသန့်ခွဲထားသည်။ လေးဆယ်
41 quarante et တစ် လေးဆယ့်တစ်
42 quarante-deux လေးဆယ့်နှစ်
43 quarante-trois လေးဆယ့်သုံး
44 quarante-quatre ဖြစ်သည် လေးဆယ့်လေး
45 quarante-cinq လေးဆယ့်ငါး
46 quarante-ခြောက် လေးဆယ့်ခြောက်
47 သီးသန့်-စက်တင်ဘာ လေးဆယ့်ခုနစ်
48 quarante-huit ဖြစ်သည် လေးဆယ့်ရှစ်
49 quarante neuf လေးဆယ့်ကိုး
50 မင်းကွန်း ငါးဆယ်
51 ငါးဆယ် et un ငါးဆယ့်တစ်
52 ငါးဆယ် deux ငါးဆယ့်နှစ်
53 ငါးဆယ် ငါးဆယ့်သုံး
54 ငါးဆယ့်လေး ငါးဆယ့်လေး
55 ငါးဆယ့်ငါး ငါးဆယ့်ငါး
56 ငါးဆယ့်ခြောက် ငါးဆယ့်ခြောက်
57 cinquante-စက်တင်ဘာ ငါးဆယ့်ခုနစ်
58 cinquante-huit ဖြစ်သည် ငါးဆယ့်ရှစ်
59 cinquante-neuf ဖြစ်သည် ငါးဆယ့်ကိုး
60 ခြောက်ဆယ် ခြောက်ဆယ်
61 soixante et တစ် ဦး ခြောက်ဆယ့်တစ်
62 soixante-deux ခြောက်ဆယ်နှစ်
63 soixante-trois ခြောက်ဆယ့်သုံး
64 soixante-quatre ခြောက်ဆယ့်လေး
65 soixante-cinq sesenta y က cinco
66 soixante ခြောက် ခြောက်ဆယ့်ခြောက်
67 soixante-စက်တင်ဘာ ခြောက်ဆယ့်ခုနစ်
68 soixante-huit ဖြစ်သည် ခြောက်ဆယ့်ရှစ်
69 soixante-neuf ခြောက်ဆယ်ကိုး
70 soixante-dix ခုနစ်ဆယ်
71 soixante နှင့် onze ခုနှစ်ဆယ့်တစ်
72 soixante-douze ခုနစ်ဆယ့်နှစ်
73 soixante-treize ခုနစ်ဆယ့်သုံး
74 soixante-quatorze ခုနစ်ဆယ့်လေး
75 ခုနှစ်ဆယ့်ငါး ခုနှစ်ဆယ့်ငါး
76 soixante- အမိအရ ခုနစ်ဆယ့်ခြောက်
77 soixante-dix-sept ခုနှစ်ဆယ့်ခုနှစ်
78 soixante-dix-huit ခုနှစ်ဆယ့်ရှစ်
79 soixante-dix-neuf ခုနှစ်ဆယ့်ကိုး
80 လေးချက် ရှစ်ဆယ်
81 quatre-vingt-un ဖြစ်သည် ရှစ်ဆယ့်တစ်
82 quatre-vingt-deux ရှစ်ဆယ့်နှစ်
83 quatre-vingt-trois ရှစ်ဆယ့်သုံး
84 quatre-vingt-quatre ရှစ်ဆယ့်လေး
85 quatre-vingt-cinq ရှစ်ဆယ့်ငါး
86 quatre-vingt- ခြောက် ရှစ်ဆယ့်ခြောက်
87 quatre-vingt-စက်တင်ဘာ ရှစ်ဆယ့်ခုနစ်
88 quatre-vingt-huit ရှစ်ဆယ့်ရှစ်
89 quatre-vingt-neuf ရှစ်ဆယ့်ကိုး
90 ကိုးဆယ် ကိုးဆယ်
91 quatre-vingt-eleven ကိုးဆယ့်တစ်
92 quatre-vingt-douze ကိုးဆယ့်နှစ်
93 quatre-vingt-treize ကိုးဆယ်သုံး
94 quatre-vingt-quatorze ကိုးဆယ့်လေး
95 quatre-vingt-quinze ကိုးဆယ့်ငါး
96 quatre-vingt- သိမ်းယူသည် ကိုးဆယ့်ခြောက်
97 quatre-vingt-dix-sept ကိုးဆယ့်ခုနှစ်
98 ကိုးဆယ့်ရှစ် ကိုးဆယ့်ရှစ်
99 quatre-vingt-dix-neuf ဖြစ်သည် ကိုးဆယ့်ကိုး
100 ရာခိုင်နှုန်း cien

ပြင်သစ်နံပါတ် ၁ မှ ၁၀၀ အထိရှိသည် မှတ်သားသင့်သော nuances အချို့မရ။ ငါတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ ၁ မှာအဆုံးသတ်တဲ့အခါနာမည်ကြီးတယ် et unဤနည်းအားဖြင့် ၂၁ ဟုဆိုပါသည် vingt et a၊၆၁ ဟုဆိုသည် soixante et တစ် ဦးစသည်တို့ ကျန်ဂဏန်းများကိုယုတ္တိနည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်အကွေ့တစ်ခုနှင့်သူတို့တွဲရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၆၈ သည် ၆၀ + ၈ ကိုဆိုလိုသည်၊ soixante-huit ဖြစ်သည်မရ။ ငါတို့ရေတွက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဂဏန်း ၂၀ ကနေ ၆၀ အတွက်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းပဲ။ နောက်တစ်ခုကြည့်ကြမယ်၊ နံပါတ် ၇၀၊ ၈၀ နဲ့ ၉၀ တို့ကထူးခြားတယ်။

တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းမရှိပါ ခုနစ်ဆယ် ပြင်သစ်ဘာသာ ၎င်းကို ၇၀ = ၆၀ + ၁၀ မှစ၍ အလွန်သင်္ချာနည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် ပြင်သစ်၌နံပါတ်ခုနစ်ဆယ်သည် soixante-dix ဖြစ်သည်မရ။ ဂဏန်း ၈၀ သည် ၈၀ = ၄ * ၂၀ မှစ၍ သင်္ချာအခြေခံတူညီသည် quatre-vingtမရ။ နောက်ဆုံးတွင် ၉၀ သည်ခုနစ်ဆယ်နှင့်တူသွားသောကြောင့်၊ ၉၀ = ၈၀ + ၁၀။ ထို့နောက်ကိုးဆယ်သည် quatre-vingt-dix ဖြစ်သည်။ ၇၅ သို့မဟုတ် ၈၄ ကဲ့သို့အလယ်အလတ်ဂဏန်းများအတွက်ယခင်စာပိုဒ်တွင်ဇာတ်ညွှန်းစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာသည်။ ဥပမာ၊ ခုနှစ်ဆယ့်ငါးသည် soixante ဆယ့်ငါးနှင့်ရှစ်ဆယ့်လေးတို့သည် quatre-vingt-quatre ဖြစ်လိမ့်မည်။

ယင်းမှ 1 1000

မင်းက ၁၀၀ ထက်ကြီးတဲ့ဂဏန်းကိုမြင်ရင်မင်းကပြင်သစ်မှာ ၁၀၀၀ အထိဂဏန်းတွေပါတဲ့စားပွဲတစ်ခုကိုငါတို့ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီ၊ အဲဒါကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေရာအများကြီးယူလိမ့်မယ်၊ ငါတို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ PDF ကိုဇယားနှင့်အတူကျန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို print ထုတ်ပါ.

သာမန်အားဖြင့်

ordinal နံပါတ်များကိုယ်ပိုင်နာမည်အတိုကောက်အဖြစ်၊ အမိန့်ညွှန်ပြမရ။ အောက်တွင်ပြင်သစ်စာအမှတ်စဉ် ၁ မှ ၁၀၀ အထိဇယားကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။

ဂဏန်း ပြင်သစ်ဘာသာ
1 ဝန်ကြီးချုပ်
2 deuxième
3 တတိယ
4 စတုတ္တ
5 ယန္တရား
6 ဆဌမ
7 သတ္တမမြောက်
8 အ္ဌမ
9 နဝမ
10 dixieme
11 အိုဇီမီ
12 နှစ်ဆ
13 ဆယ့်သုံး
14 ဆယ့်လေး
15 ဆယ့်ငါး
16 seizieme
17 dix-septième
18 dix-huitième
19 dix-neuvième
20 အိပ်ချိန်
21 vingt နှင့် unième
22 vingt-deuxième
23 vingt-troisième
24 vingt-quatrième
25 အရက်သောက်ခြင်း။
26 vingt-sixieme
27 နှစ်ဆယ့်ခုနစ်
28 vingt-huitième
29 vingt-neuvième
30 ခေတ်မီ
31 trente နှင့် unième
32 trente-deuxième
33 ထရန်တီ-ထရိုစီယာမီ
34 trente-quatrième
35 ထရန်တီ-စင်ကီမီ
36 trente-sixieme
37 သုံးဆယ် စက်တင်ဘာ
38 trente-huitième
39 trente-neuvième
40 သီးသန့်ခွဲထားသည်။
41 quarante et unièmeဖြစ်သည်
42 quarante-deuxième
43 quarante-troisième
44 quarante-quatrième
45 quarante-cinquième
46 quarante-sixieme
47 quarante-septième
48 quarante-huitième
49 quarante-neuvième
50 ငရုပ်ရည်
51 cinquante နှင့်unième
52 ငါးဆယ် deuxième
53 ငါးဆယ်ထရိုစီယာ
54 ငါးဆယ့်လေးပုံတစ်ပုံ
55 အရက်ငါးဆယ်
56 cinquante-sixieme
57 ငါးဆယ် ထုံဆေး
58 ငါးဆယ်-ဟူတီမီတာ
59 ငါးဆယ်နျူဗီမီ
60 soixantième
61 soixante နှင့် unième
62 soixante-deuxième
63 soixante-troisième
64 soixante-quatrième
65 soixante-cinquième
66 soixante-sixieme
67 soixante-septième
68 soixante-huitième
69 soixante-neuvième
70 soixante-dixième
71 soixante နှင့်onzième
72 soixante-douzième
73 soixante-treizieme
74 soixante-quatorzième
75 soixante-quinzième
76 soixante-seizieme
77 soixante-dix-septième
78 soixante-dix-huitième
79 soixante-dix-neuvième
80 quatre-vingtsieme
81 quatre-vingt-unième
82 quatre-vingt-deuxième
83 quatre-vingt-troisième
84 quatre-vingt-quatrième
85 quatre-vingt-cinquième
86 quatre-vingt-sixième
87 quatre-vingt-septième
88 quatre-vingt-huitième
89 quatre-vingt-neuvième
90 quatre-vingt-dixième
91 quatre-vingt-onzieme
92 quatre-vingt-douzième
93 quatre-vingt-treizieme
94 quatre-vingt-quatorzième
95 quatre-vingt-quinzième
96 quatre-vingt-seizieme
97 quatre-vingt-dix-septième
98 quatre-vingt-dix-huitième
99 quatre-vingt-dix-neuvième
100 စင်တီမီတာ

Cardinal

အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၌လည်းရှိသည် Cardinal နံပါတ်များညွှန်ပြသော၊ cardinality ဖြစ်သည်မရ။ ဆိုလိုသည်မှာပစ္စည်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာသင်၌ရှိသည်ဟုဆိုချင်လျှင် dos ဖောင်တိန်များ၊ သင်နေထိုင်သည်ဟုဆိုလိုလျှင်ကတ်ဒီနံပါတ်များကိုသုံးပါ ဒုတိယအထပ်မင်းကထုံးစံအတိုင်းသုံးတယ်။ ကာဒီနယ်ဂဏန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောဂဏန်းများနှင့်တူသည် ပုံမှန်အားဖြင့်မရ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာပြင်သစ်က ၁ ကနေ ၁၀၀ အထိ cardinal ဂဏန်းတွေရှိတယ်။

ဂဏန်း ပြင်သစ်ဘာသာ
1 un
2 deux
3 Troy
4 quatre
5 cinq
6 ခွောကျ
7 စက်တင်ဘာ
8 ရှစ်
9 အသစ်က
10 dix
11 ဆယ့်တစ်
12 တကျိပ်နှစ်ပါး
13 ဆယ်
14 ဆယ့်လေး
15 ဆယ့်ငါး
16 ဆယျ့ခွောကျ
17 dix-စက်တင်ဘာ
18 dix-huit ဖြစ်သည်
19 dix-neuf ဖြစ်သည်
20 နှစ်ဆယ်
21 vingt et a
22 နှစ်ဆယ့်နှစ်
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 နှစ်ဆယ့်ငါး
26 vingt-ခြောက်
27 vingt-စက်တင်ဘာ
28 vingt-huit ဖြစ်သည်
29 နှစ်ဆယ်ကိုး
30 သုံးဆယ်
31 သံုးဆယ့်တစ်
32 trente-deux
33 သုံးဆယ့်သုံး
34 သုံးဆယ့်လေး
35 သုံးဆယ့်ငါး
36 သုံးဆယ့်ခြောက်
37 trente-စက်တင်ဘာ
38 trente-huit ဖြစ်သည်
39 trente neuf
40 သီးသန့်ခွဲထားသည်။
41 quarante et တစ်
42 quarante-deux
43 quarante-trois
44 quarante-quatre ဖြစ်သည်
45 quarante-cinq
46 quarante-ခြောက်
47 သီးသန့်-စက်တင်ဘာ
48 quarante-huit ဖြစ်သည်
49 quarante neuf
50 မင်းကွန်း
51 ငါးဆယ် et un
52 ငါးဆယ် deux
53 ငါးဆယ်
54 ငါးဆယ့်လေး
55 ငါးဆယ့်ငါး
56 ငါးဆယ့်ခြောက်
57 cinquante-စက်တင်ဘာ
58 cinquante-huit ဖြစ်သည်
59 cinquante-neuf ဖြစ်သည်
60 ခြောက်ဆယ်
61 soixante et တစ် ဦး
62 soixante-deux
63 soixante-trois
64 soixante-quatre
65 soixante-cinq
66 soixante ခြောက်
67 soixante-စက်တင်ဘာ
68 soixante-huit ဖြစ်သည်
69 soixante-neuf
70 soixante-dix
71 soixante နှင့် onze
72 soixante-douze
73 soixante-treize
74 soixante-quatorze
75 ခုနှစ်ဆယ့်ငါး
76 soixante- အမိအရ
77 soixante-dix-sept
78 soixante-dix-huit
79 soixante-dix-neuf
80 လေးချက်
81 quatre-vingt-un ဖြစ်သည်
82 quatre-vingt-deux
83 quatre-vingt-trois
84 quatre-vingt-quatre
85 quatre-vingt-cinq
86 quatre-vingt- ခြောက်
87 quatre-vingt-စက်တင်ဘာ
88 quatre-vingt-huit
89 quatre-vingt-neuf
90 ကိုးဆယ်
91 quatre-vingt-eleven
92 quatre-vingt-douze
93 quatre-vingt-treize
94 quatre-vingt-quatorze
95 quatre-vingt-quinze
96 quatre-vingt- သိမ်းယူသည်
97 quatre-vingt-dix-sept
98 ကိုးဆယ့်ရှစ်
99 quatre-vingt-dix-neuf ဖြစ်သည်
100 ရာခိုင်နှုန်း

French ၏နံပါတ်များအသံထွက်

နံပါတ်များကိုဘယ်လိုအသံထွက်ရကောင်းမှန်းသိဖို့ကသူတို့ဘာတွေလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သောစားပွဲတစ်လုံးကိုပြင်ဆင်ထားသည်။ ၂ မှ ၁၀ အထိ ပြီးတော့သူတို့ကပြင်သစ်လေသံနဲ့အသံထွက်အောင်စပိန်လိုဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာနားလည်လား။ ဆိုလိုသည်မှာအောက်ပါဇယားတွင် မင်းစပိန်လိုဖတ်ရသလိုပဲမင်းပြောသလိုဘဲမင်းအသံတော်တော်ထွက်တာကိုမင်းမြင်လိမ့်မယ် Frenchy ပါ ????

ပြင်သစ်၌ဂဏန်းများအသံထွက်

သင်ဤအရင်းအမြစ်သည်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂဏန်း ၂၀ သာမြင်ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိပြင်သစ်လူမျိုးတစ် ဦး ကနံပါတ်များကိုအသံထွက်ပြောမည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုလည်းရှိသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုတွင်သင်မြင်ရသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပိုနည်းသည်သို့မဟုတ်တူသည်၊ အဆုံး၌၎င်းသည်ဇွဲနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြီးမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုအတွင်းပိုင်း

လေ့ကျင့်ရေး

နောက်တစ်ခု၊ ငါတို့ကမင်းရဲ့ပြင်သစ်စာကိုမင်းဂဏန်းကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်နိုင်အောင်မင်းအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီ။ ဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးငါတို့သင်ယူခဲ့ရတဲ့အရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်တယ်၊ အရေးကြီးတာကမင်းအခြေခံတွေ၊ အခြေခံတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတာကံကောင်းပါစေ။

ပြင်သစ်နံပါတ်များ ၁ မှ ၁၀၀၀ အထိမှတ်ချက် ၈ ချက်

  • မနက်ဖြန်သည်ယခင်စာမေးပွဲများထက်ပိုမြင့်ပြီးနှုတ်ဖြေအတိုင်းဖြစ်ရန်ငါမျှော်လင့်သည်။ ခက်လိမ့်မယ်

   အဖွေ
 1. ဤလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ၎င်းတို့သည်ပြင်သစ်စာသင်ယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။

  အဖွေ
 2. အရာအားလုံးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့ရိုးရှင်းပြီးကြည်နူးစရာနည်းလမ်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဘာသာစကားကိုလူသိများအောင်လုပ်တဲ့အတွက်မင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။

  အဖွေ

မှတ်ချက် Leave